EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smanjivanje umjetnih stakleničkih plinova (fluorirani plinovi)

Smanjivanje umjetnih stakleničkih plinova (fluorirani plinovi)

Ova Uredba namijenjena je ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša smanjivanjem emisija fluoriranih stakleničkih plinova (F-plinovi). Cilj joj je srezati ih za dvije trećine današnjih razina do 2030.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EC) br. 842/2006.

SAŽETAK

Ova Uredba namijenjena je ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša smanjivanjem emisija fluoriranih stakleničkih plinova (F-plinovi). Cilj joj je srezati ih za dvije trećine današnjih razina do 2030.

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Navodi pravila ograničavanja, korištenja, prikupljanja i uništavanja F-plinova. Zabranjuje prodaju određenih proizvoda koji sadrže F-plinove.

Pokriva fluorougljikovodike (HFC)*, perfluorougljike (PFC)* i sumporove heksafluoride (SF6).

Postavlja cjelokupno godišnje ograničenje na klimatski utjecaj HFC-a, koje će se postupno smanjivati u razdoblju između 2015. i 2030.

KLJUČNE TOČKE

Uredba postavlja sljedeće obveze:

  • namjerno ispuštanje F-plinova zabranjeno je, osim ako je tehnički potrebno za namijenjenu upotrebu proizvoda. Proizvođači moraju učiniti sve kako bi ograničili emisije tijekom proizvodnje, transporta i skladištenja F-plinova;
  • operateri opreme koja sadrži F-plinove moraju poduzeti sve mjere opreza kako bi izbjegli bilo kakvo propuštanje. Moraju osigurati redoviti pregled opreme zbog propuštanja. Zahtjevi se razlikuju sukladno potencijalnom klimatskom utjecaju ili ako je oprema hermetički zatvorena;
  • nacionalna nadležna tijela odgovorna su za uspostavljanje certificiranja i programa osposobljavanja za poslovanja i osobe uključene u ugrađivanje, servisiranje, održavanje, popravljanje ili stavljanje izvan pogona opreme F-plinova, kao i za obnavljanje F-plinova;
  • raspodijeljena je na zabrane prodaje novih proizvoda kao što su određene kategorije hladnjaka i zamrzivača, klimatskih uređaja, pjena i aerosola koji sadržavaju F-plinove onda kada postoji bolja alternativa za očuvanje klime, u razdoblju od 2015. do 2025.;
  • s vremenom smanjuje klimatski utjecaj korištenja HFC-a. Godišnja granica za HFC na tržištu 2030. trebala bi biti 21 % razina iz razdoblja od 2009. do 2012. Kako bi osigurala da se ograničenja poštuju, Komisija dodjeljuje godišnje kvote proizvođačima i uvoznicima. One se ne smiju prekoračiti;
  • proizvođači, uvoznici, izvoznici, korisnici sirovina i poslovanja koja uništavaju F-plinove moraju na godišnjoj bazi o tome izvještavati Komisiju. Uvoznici opreme s F-plinovima moraju učiniti isto i od 2017. dostaviti dokaz da se količine HFC-a u njihovoj uvezenoj opremi mogu opravdati.

Komisija će izvijestiti o utjecajima uredbe do 31. prosinca 2022.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 1. siječnja 2015.

POZADINA

F-plinovi umjetni su staklenički plinovi koje je stvorio čovjek s 23 000 puta jačim utjecajem na globalno zatopljenje od utjecaja ugljikovog dioksida. Čine 2 % svih emisija stakleničkih plinova u EU-u. F-plinovi su često zamjenjivi boljim alternativama za očuvanje klime.

KLJUČNI POJMOVI

* HFC koriste se u hladnjačama, otapalima za čišćenje i agentima pjenjenja (kao što su aparati za gašenje požara).

* PFC koriste se u proizvodnji poluvodiča kao što su otapala za čišćenje i agensi pjenjenja.

* Sumporovi heksafluoridi koriste se u visokonaponskim sklopnim aparatima i proizvodnji magnezija.

Za više informacija pogledajte internetsku stranicu Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 517/2014

9.6.2014.

-

SL L 150, 20.5.2014., str. 195.-230.

Posljednje ažuriranje 23.07.2015

Top