EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova i zrakoplovstvo

Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova i zrakoplovstvo

Uzimajući u obzir raspon i globalnu prirodu zrakoplovne industrije kao i njezin utjecaj na okoliš, EU poduzima mjere smanjenja emisije stakleničkih plinova iz zrakoplovstva u Europi, istodobno surađujući s međunarodnom zajednicom kroz Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva kako bi se uspostavile mjere s globalnim utjecajem.

DOKUMENT

Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi uključivanja zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

SAŽETAK

ŠTO RADI OVA DIREKTIVA?

Ova direktiva izmjenjuje Direktivu 2003/87/EZ koja je uspostavila Sustav trgovanja emisijskim jedinicama EU-a (EU ETS) faktoriziranjem emisija ugljikovog dioksida uzrokovanih zrakoplovnim djelatnostima. Zbog toga su svi letovi u, iz ili unutar svih država EU-a i Norveške, Islanda i Lihtenštajna pokriveni EU ETS-om.

KLJUČNE TOČKE

  • 95 % prosječnih emisija u razdoblju od 2004. do 2006. godine definirano je kao godišnja granica* za zrakoplovne emisije za razdoblje od 2013. do 2020.
  • Direktiva se primjenjuje na zrakoplovna poduzeća u EU-a i izvan EU-a koja primaju tržišne jedinice koje pokrivaju određenu razinu emisija CO2 iz njihovih letova u godini.
  • Odluka br. 377/2013/EU retroaktivno je izuzela zahtjeve EU ETS-a za letove u i iz zemalja koje nisu dio Europskog gospodarskog prostora 2012. kako bi se omogućilo vrijeme za pregovore s Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO) za postizanje globalne tržišno utemeljene mjere za emisije iz zrakoplovstva.
  • Zakonodavstvo se izmijenilo za razdoblje od 2013. do 2016. sukladno Uredbi (EU) br. 421/2014 što podrazumijeva da su samo letovi unutar EU-a, Norveške, Islanda i Lihtenštajna pokriveni EU ETS-om, procjenjujući da će ishod pregovora ICAO-a, kojemu je cilj globalna tržišno utemeljena mjera, biti dosegnut do 2016. i primijenjen do 2020.

POZADINA

Zrakoplovstvo je jedan od najbrže rastućih izvora stakleničkih plinova na globalnoj razini (i unutar EU-a) i iznosi približno 3 % ukupnih emisija. Očekuje se da će do 2020. iznos stakleničkih plinova iz zrakoplovstva biti 70 % viši nego 2005., čak i kad se uzme u obzir naprednija učinkovitost goriva.

KLJUČNI POJMOVI

Sustav trgovanja emisijama Europske unije (EU ETS) je kamen temeljac politike EU-a u borbi s klimatskim promjena i njezin ključni alat za isplativo smanjenje emisije industrijskih stakleničkih plinova. Prvi - ali i dalje najveći - međunarodni sustav za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, EU ETS, pokriva više od 11 000 elektrana i industrijskih postrojenja u 28 država EU-a (1), Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu, kao i emisije iz zrakoplovstva.

EU ETS djeluje po načelu „ograniči i trguj”. „Granica” se postavlja na cijeli iznos određenih stakleničkih plinova koje mogu emitirati tvornice, elektrane i druga postrojenja u sustavu. Granica se smanjuje s vremenom kako bi se cjelokupne emisije smanjile. Sustav dozvoljava trgovinu emisijskim jedinicama na način da cjelokupne emisije postrojenja i operatera zrakoplova ostanu unutar granice i da se poduzmu mjere kako bi se smanjile emisije.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije o smanjenju emisije iz zrakoplovstva.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2008/101/EZ

2.2.2009.

-

SL L 8 od 13.1.2009., str. 3.-21.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka br. 377/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. travnja 2013. o privremenom odstupanju od Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Službeni list L 113 od 25.4.2013., str. 1.-4.).

Uredba (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice s ciljem provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020. (Službeni list L 129 od 30.4.2014, str. 1.-4.).

Posljednje ažuriranje 23.07.2015(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top