EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_TA(2022)0060

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. ožujka 2022. o prijedlogu Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2008/118/EZ i Direktive (EU) 2020/262 (preinaka) u pogledu prodavaonica koje su izuzete od poreza na francuskom terminalu izravne veze ispod Engleskog kanala (COM(2021)0817 – C9-0016/2022 – 2021/0418(CNS))

TA/2022/0060