EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_016_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 16

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1995

L 062

1

 

 

31995F0073

 

 

 

(95/73/PUP)
Zajednička akcija od 10. ožujka 1995. koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u vezi s Odjelom za droge Europola

3

1996

L 273

1

 

 

31996F0610

 

 

 

(96/610/PUP)
Zajednička akcija od 15. listopada 1996. o izradi i vođenju popisa posebnih protuterorističkih sposobnosti, vještina i stručnog znanja radi olakšavanja protuterorističke suradnje između država članica Europske unije, koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

6

1996

L 281

1

 

 

31996F0622

 

 

 

(96/622/PUP)
Zajedničko stajalište od 25. listopada 1996. o predgraničnim programima pomoći i osposobljavanja koje je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 stavka 2. točke (a) Ugovora o Europskoj uniji

8

1996

L 342

2

 

 

31996F0747

 

 

 

(96/747/PUP)
Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. o izradi i vođenju popisa posebnih sposobnosti, vještina i stručnih znanja u području borbe protiv međunarodnog organiziranog kriminala radi olakšavanja suradnje pri izvršavanju zakonodavstva između država članica Europske unije, koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

10

1997

L 147

1

 

 

31997F0339

 

 

 

(97/339/PUP)
Zajednička akcija od 26. svibnja 1997. o suradnji u području javnog poretka i sigurnosti koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji

12

1997

L 159

1

 

 

31997F0372

 

 

 

(97/372/PUP)
Zajednička akcija od 9. lipnja 1997. za poboljšanje kriterija za ciljane kontrole, načine odabira itd. i prikupljanja carinskih i policijskih informacija, koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

14

1997

L 279

1

 

 

31997F0661

 

 

 

(97/661/PUP)
Zajedničko stajalište od 6. listopada 1997. koje je utvrdilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o pregovorima u Vijeću Europe i u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj o korupciji

16

1998

L 191

8

 

 

31998F0429

 

 

 

(98/429/PUP)
Zajednička akcija od 29. lipnja 1998. koju je usvojilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uspostavi mehanizma za zajedničku procjenu donošenja, primjene i učinkovite provedbe pravne stečevine Europske unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova u zemljama kandidatkinjama

18

1999

C 026

21

 

 

31999D0130(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 3. prosinca 1998. o dopuni pojma oblika kaznenog djela trgovine ljudima u Prilogu Konvenciji o Europolu

20

1999

C 026

22

 

 

31999D0130(02)

 

 

 

Odluka Vijeća od 3. prosinca 1998. o davanju uputa Europolu u rješavanju počinjenih kaznenih djela ili kaznenih djela za koja je vjerojatno da su počinjena u okviru terorističkih aktivnosti protiv života, tijela, osobne slobode ili vlasništva

21

1999

L 087

1

 

 

31999F0235

 

 

 

(1999/235/PUP)
Zajedničko stajalište od 29. ožujka 1999. koje je utvrdilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o predloženoj konvenciji Ujedinjenih naroda protiv organiziranog kriminala

22

1999

L 142

1

 

 

31999F0364

 

 

 

(1999/364/PUP)
Zajedničko stajalište od 27. svibnja 1999. koje je usvojilo Vijeće na temelju članka 34. Ugovora o Europskoj uniji o pregovorima u Vijeću Europe u vezi s nacrtom Konvencije o kibernetičkom kriminalu

24

1999

L 244

1

 

 

31999D0615

 

 

 

(1999/615/PUP)
Odluka Vijeća od 13. rujna 1999. kojom se 4-MTA definira kao nova sintetička droga koja treba biti podložna kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama

26

2000

C 106

1

 

 

42000Y0413(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim državama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

27

2000

L 248

1

 

 

32000D0586

 

 

 

(2000/586/PUP)
Odluka Vijeća od 28. rujna 2000. o utvrđivanju postupka za izmjenu članka 40. stavaka 4. i 5., članka 41. stavka 7. i članka 65. stavka 2. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama

29

2000

L 271

1

 

 

32000D0641

 

 

 

(2000/641/PUP)
Odluka Vijeća od 17. listopada 2000. o osnivanju tajništva za zajednička nadzorna tijela vezana za zaštitu podataka osnovana Konvencijom o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu), Konvencijom o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe i Konvencijom o provedbi Schengenskog sporazuma o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (Schengenska konvencija)

31

2000

L 271

4

 

 

32000D0642

 

 

 

(2000/642/PUP)
Odluka Vijeća od 17. listopada 2000. o uređenju suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica država članica vezano za razmjenu informacija

34

2000

L 272

24

 

 

32000D0645

 

 

 

(2000/645/EZ)
Odluka Vijeća od 17. listopada 2000. o ispravku schengenske pravne stečevine kako je sadržana u Odluci Izvršnog odbora Schengena SCH/Com-ex (94) 15 rev.

37

2001

L 150

1

 

 

32001D0419

 

 

 

(2001/419/PUP)
Odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o slanju uzoraka kontroliranih tvari

39

2002

C 150

1

 

 

32002D0622(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o izmjeni Odluke Vijeća od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

42

2002

L 063

14

 

 

32002D0188

 

 

 

(2002/188/PUP)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2002. o kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama vezanima za novu sintetičku drogu PMMA

43

2002

L 162

1

 

 

32002F0465

 

 

 

(2002/465/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima

44

2002

L 167

1

 

 

32002D0494

 

 

 

(2002/494/PUP)
Odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o osnivanju Europska mreža kontaktnih točaka vezano za osobe odgovorne za genocid, zločine protiv čovječanstva i ratne zločine

47

2002

L 349

1

 

 

32002D0996

 

 

 

(2002/996/PUP)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2002. o osnivanju mehanizma za ocjenjivanje pravnih sustava i njihovu provedbu na nacionalnoj razini u borbi protiv terorizma

49

2003

L 116

22

 

 

32003D0330

 

 

 

(2003/330/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2002. o uklanjanju oznake tajnosti Schengenske savjetodavne mreže (tehničke specifikacije)

52

2003

L 181

25

 

 

32003D0516

 

 

 

(2003/516/EZ)
Odluka Vijeća od 6. lipnja 2003. o potpisivanju sporazumâ između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

54

2003

L 181

34

 

 

22003A0719(02)

 

 

 

Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država

56

2003

L 192

54

 

 

32003F0568

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru

65

2003

L 226

27

 

 

32003D0642

 

 

 

Odluka Vijeća 2003/642/PUP od 22. srpnja 2003. o primjeni na Gibraltar Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju dužnosnici Europskih zajednica ili dužnosnici država članica Europske unije

68

2003

L 245

44

 

 

32003D0659

 

 

 

Odluka Vijeća 2003/659/PUP od 18. lipnja 2003. o izmjeni Odluke 2002/187/PUP kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela

69

2003

L 321

64

 

 

32003D0847

 

 

 

Odluka Vijeća 2003/847/PUP od 27. studenoga 2003. o kontrolnim mjerama i kaznenima sankcijama vezanim za nove sintetičke droge 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 i TMA-2

71

2004

L 213

5

 

 

32004D0512

 

 

 

(2004/512/EZ)
Odluka Vijeća od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS)

73

2004

L 261

15

 

 

32004L0080

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela

76

2004

L 335

8

 

 

32004F0757

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom

80

2004

L 342

27

 

 

32004D0773

 

 

 

(2004/773/EZ)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2004. o izmjeni Odluke o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

84

2005

L 019

73

 

 

32005D0037

 

 

 

(2005/37/EZ)
Odluka Komisije od 29. listopada 2004. o osnivanju Europskog tehničkog i znanstvenog centra (ETZC) i o uređenju koordinacije tehničkih mjera za zaštitu eurokovanica od krivotvorenja

85

2005

L 068

49

 

 

32005F0212

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2005/212/PUP od 24. veljače 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene kaznenim djelom

87

2005

L 185

35

 

 

32005D0511

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/511/PUP od 12. srpnja 2005. o zaštiti eura od krivotvorenja imenovanjem Europola središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura

90

2005

L 253

22

 

 

32005D0671

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/671/PUP od 20. rujna 2005. o razmjeni informacija i suradnji u vezi s kaznenim djelima terorizma

92

2006

C 311

10

 

 

32006D1219(02)

 

 

 

Odluka Vijeća od 4. prosinca 2006. o izmjeni Odluke od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola da otvori pregovore o sporazumima s trećim državama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

95

2006

L 219

31

 

 

32006D0560

 

 

 

Odluka Vijeća 2006/560/PUP od 24. srpnja 2006. o izmjeni Odluke 2003/170/PUP o zajedničkom korištenju časnika za veze koje su u inozemstvu postavila policijska tijela država članica

96

2006

L 267

41

 

 

32006D0648

 

 

 

(2006/648/EZ)
Odluka Komisije od 22. rujna 2006. o utvrđivanju tehničkih specifikacija o standardima za biometrijska obilježja u vezi s razvojem viznog informacijskog sustava (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 3699)

98

2006

L 292

1

 

 

32006D0697

 

 

 

(2006/697/EZ)
Odluka Vijeća od 27. lipnja 2006. o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o postupku predaje između država članica Europske unije i Islanda i Norveške

101

2007

C 072

37

 

 

32007X0329(01)

 

 

 

Pravila za pristup dokumentima Europola

102

2007

L 051

18

 

 

32007D0117

 

 

 

(2007/117/EZ)
Odluka Vijeća od 15. veljače 2007. o izmjeni Odluke od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

106

2007

L 155

78

 

 

42007D0413

 

 

 

(2007/413/PUP)
Odluka ugovornih stranaka koje su se sastale u okviru Vijeća od 12. lipnja 2007. o donošenju pravila za provedbu članka 6.a Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu)

107

2007

L 304

34

 

 

32007D0751

 

 

 

(2007/751/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji, sastavljenoj na temelju članka K.3 stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji, o borbi protiv korupcije dužnosnika Europskih zajednica ili država članica Europske unije

109

2007

L 307

18

 

 

32007D0763

 

 

 

(2007/763/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji utvrđenoj od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije

111

2007

L 307

20

 

 

32007D0764

 

 

 

(2007/764/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe

113

2007

L 307

22

 

 

32007D0765

 

 

 

(2007/765/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji o diskvalifikacijama u vožnji, sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

115

2007

L 332

103

 

 

32007D0845

 

 

 

Odluka Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom

116

2008

L 009

21

 

 

32008D0039

 

 

 

(2008/39/PUP)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2007. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji od 18. prosinca 1997. sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama

119

2008

L 009

23

 

 

32008D0040

 

 

 

(2008/40/PUP)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2007. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji, sastavljenoj na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., Protokolu od 29. studenoga 1996. i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997.

121

2008

L 057

14

 

 

32008D0173

 

 

 

(2008/173/EZ)
Odluka Vijeća od 18. veljače 2008. o testovima druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

123

2008

L 062

23

 

 

32008D0202

 

 

 

(2008/202/EZ)
Odluka Vijeća od 28. siječnja 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Japana o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

127

2008

L 063

45

 

 

32008D0206

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/206/PUP od 3. ožujka 2008. o kontrolnim mjerama i kaznenim odredbama za novu psihoaktivnu tvar 1-benzilpiperazin (BZP)

128

2008

L 220

32

 

 

32008F0675

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2008/675/PUP od 24. srpnja 2008. o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupku

130

2008

L 221

34

 

 

32008D0679

 

 

 

(2008/679/PUP)
Odluka Komisije od 31. srpnja 2008. o dodjeli bespovratnih sredstava za mjere prevođenja i testiranje istraživačkog modula o viktimizaciji u okviru posebnog programa Sprečavanje i borba protiv kriminala kao dio općeg programa o sigurnosti i zaštiti sloboda

133

2008

L 300

42

 

 

32008F0841

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala

135

2008

L 301

38

 

 

32008D0852

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/852/PUP od 24. listopada 2008. o mreži kontaktnih točaka u borbi protiv korupcije

139

2008

L 328

55

 

 

32008F0913

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2008/913/PUP od 28. studenoga 2008. o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kaznenopravnim sredstvima

141

2008

L 330

21

 

 

32008F0919

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenoga 2008. o izmjeni Okvirne odluke 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma

145

2008

L 337

102

 

 

32008F0947

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija

148

2009

L 081

24

 

 

32009F0299

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjeni okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja postupovnih prava osoba i poticanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe

169

2009

L 133

1

 

 

32009D0397

 

 

 

(2009/397/EZ)
Odluka Vijeća od 26. veljače 2009. o potpisivanju u ime Europske zajednice Konvencije o sporazumima o izboru suda

182

2009

L 283

62

 

 

32009D0796

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/796/PUP od 4. lipnja 2009. o izmjeni Odluke 2002/956/PUP o osnivanju Europske mreže za zaštitu javnih osoba

195

2009

L 315

30

 

 

32009D0876

 

 

 

(2009/876/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o donošenju tehničkih provedbenih mjera za unos podataka i povezivanje zahtjeva, za pristup podacima, za izmjene, brisanje i prethodno brisanje podataka te za vođenje evidencije o postupcima obrade podataka i pristup toj evidenciji u viznom informacijskom sustavu (VIS) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 9402)

196

2009

L 321

44

 

 

32009D0902

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/902/PUP od 30. studenoga 2009. o osnivanju Europske mreže za sprečavanje kriminala (EUCPN) i stavljanju izvan snage Odluke 2001/427/PUP

201

2010

L 023

62

 

 

32010D0049

 

 

 

(2010/49/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju prvih regija za početak rada viznog informacijskog sustava (VIS) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 8542)

204

2010

L 039

19

 

 

32010D0088

 

 

 

Odluka Vijeća 2010/88/ZVSP/PUP od 30. studenoga 2009. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Japana o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

207

2010

L 039

20

 

 

22010A0212(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Japana o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

208

2010

L 112

25

 

 

32010D0260

 

 

 

(2010/260/EU)
Odluka Komisije od 4. svibnja 2010. o sigurnosnom planu za rad viznog informacijskog sustava

224

2010

L 271

3

 

 

32010D0616

 

 

 

(2010/616/EU)
Odluka Vijeća od 7. listopada 2010. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Japana o međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarima

230

2010

L 322

44

 

 

32010D0759

 

 

 

(2010/759/EU)
Odluka Vijeća od 2. prosinca 2010. o uvođenju kontrolnih mjera za 4-metilmetkatinon (mefedron)

231

2011

C 286

4

 

 

32011D0930(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 28. rujna 2011. o osnivanju stručne skupine za borbu protiv korupcije

233

2011

L 161

23

 

 

32011D0355

 

 

 

(2011/355/EU)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2011. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Francuskoj

241

2011

L 173

9

 

 

32011D0387

 

 

 

(2011/387/EU)
Odluka Vijeća od 28. lipnja 2011. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registara vozila u Sloveniji

242

2011

L 179

5

 

 

32011D0400

 

 

 

(2011/400/EU)
Odluka Vijeća od 28. lipnja 2011. o izmjeni Akta Vijeća od 12. ožujka 1999. o pravilima za mirovinski fond Europola

243

2011

L 190

72

 

 

32011D0434

 

 

 

(2011/434/EU)
Odluka Vijeća od 19. srpnja 2011. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Češkoj Republici

246

2011

L 195

71

 

 

32011D0472

 

 

 

(2011/472/EU)
Odluka Vijeća od 19. srpnja 2011. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Portugalu

247

2011

L 207

14

 

 

32011D0502

 

 

 

(2011/502/EU)
Odluka Komisije od 10. kolovoza 2011. o osnivanju skupine stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima i stavljanju izvan snage Odluke 2007/675/EZ

248

2011

L 242

8

 

 

32011D0547

 

 

 

(2011/547/EU)
Odluka Vijeća od 12. rujna 2011. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registara vozila u Rumunjskoj

256

2011

L 249

18

 

 

32011D0636

 

 

 

(2011/636/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. rujna 2011. o određivanju datuma za početak djelovanja viznog informacijskog sustava (VIS) u prvoj regiji

257

2011

L 285

24

 

 

32011D0715

 

 

 

(2011/715/EU)
Odluka Vijeća od 27. listopada 2011. o početku automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Latviji

260

2011

L 335

1

 

 

32011L0093

 

 

 

Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP

261

2011

L 344

36

 

 

32011D0887

 

 

 

(2011/887/EU)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 2011. o početku automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Litvi

275

2011

L 344

38

 

 

32011D0888

 

 

 

(2011/888/EU)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 2011. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Litvi

277

2012

L 026

32

 

 

32012D0046

 

 

 

(2012/46/EU)
Odluka Vijeća od 23. siječnja 2012. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Nizozemskoj

278

2012

L 030

15

 

 

32012D0058

 

 

 

(2012/58/EU)
Odluka Vijeća od 23. siječnja 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Češkoj Republici

279

2012

L 117

9

 

 

32012D0233

 

 

 

(2012/233/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. travnja 2012. o određivanju datuma za početak djelovanja viznog informacijskog sustava (VIS) u drugoj regiji

281

2012

L 118

8

 

 

32012D0236

 

 

 

(2012/236/EU)
Odluka Vijeća od 26. travnja 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registara vozila u Poljskoj

283

2012

L 151

31

 

 

32012D0299

 

 

 

(2012/299/EU)
Odluka Vijeća od 7. lipnja 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Estoniji

284

2012

L 202

22

 

 

32012D0445

 

 

 

(2012/445/EU)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Mađarskoj

285

2012

L 202

23

 

 

32012D0446

 

 

 

(2012/446/EU)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2012. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Mađarskoj

286

2012

L 299

44

 

 

32012D0664

 

 

 

(2012/664/EU)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Švedskoj

287

2012

L 302

11

 

 

32012D0672

 

 

 

(2012/672/EU)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2012. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka na Cipru

288

2012

L 302

12

 

 

32012D0673

 

 

 

(2012/673/EU)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u na Cipru

289

2012

L 321

61

 

 

32012D0710

 

 

 

(2012/710/EU)
Odluka Vijeća od 13. studenoga 2012. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Estoniji

290

2012

L 323

17

 

 

32012D0713

 

 

 

(2012/713/EU)
Odluka Vijeća od 13. studenoga 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Litvi

291

2012

L 337

48

 

 

32012D0764

 

 

 

(2012/764/EU)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2012. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine koje se odnose na uspostavu Europske agencije za operativno upravljanje velikim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

292

2013

L 003

5

 

 

32013D0003

 

 

 

(2013/3/EU)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 2012. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Poljskoj

294

2013

L 037

1

 

 

32013D0077

 

 

 

(2013/77/EU)
Odluka Vijeća od 4. veljače 2013. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole

296

2013

L 072

11

 

 

32013D0129

 

 

 

(2013/129/EU)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2013. o uvođenju nadzornih mjera za 4-metilamfetamin

297

2013

L 084

26

 

 

32013D0148

 

 

 

(2013/148/EU)
Odluka Vijeća od 21. ožujka 2013. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Švedskoj

299

2013

L 086

20

 

 

32013D0152

 

 

 

(2013/152/EU)
Odluka Vijeća od 21. ožujka 2013. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u na Malti

301

2013

L 138

11

 

 

32013D0229

 

 

 

(2013/229/EU)
Odluka Vijeća od 14. svibnja 2013. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Rumunjskoj

302

2013

L 138

12

 

 

32013D0230

 

 

 

(2013/230/EU)
Odluka Vijeća od 14. svibnja 2013. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Bugarskoj

303

Top