Help Print this page 

Document DD_2013_19_015_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 15
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.015.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 015

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 299

32

 

 

41968A0927(01)

 

 

 

(72/454/EEZ)
Konvencija o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (potpisana 27. rujna 1968.)

3

1996

C 299

1

 

 

31996F1009(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 23. srpnja 1996. o sastavljanju, na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, Protokola o tumačenju Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda u skladu s prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

14

1996

L 322

3

 

 

31996F0698

 

 

 

(96/698/PUP)
Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. o suradnji između carinskih tijela i poslovnih organizacija u borbi protiv trgovine drogom, koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji

15

1996

L 322

5

 

 

31996F0699

 

 

 

(96/699/PUP)
Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, a koja se odnosi na razmjenu informacija o određivanju kemijskih karakteristika droga radi olakšavanja poboljšane suradnje između država članica u borbi protiv nezakonite trgovine drogom

17

1997

C 261

2

 

 

41997A0827(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama Europske unije u građanskim ili trgovačkim stvarima

19

2004

C 134

6

 

 

32004X0512(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske središnje banke – ESB – i Međunarodne organizacije kriminalističke policije – INTERPOL

34

2007

L 079

29

 

 

32007D0171

 

 

 

(2007/171/EZ)
Odluka Komisije od 16. ožujka 2007. o utvrđivanju karakteristika mreže za Schengenski informacijski sustav II. (3. stup)

39

2012

L 142

1

 

 

32012L0013

 

 

 

Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku

48

2012

L 315

57

 

 

32012L0029

 

 

 

Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

58

2013

L 086

21

 

 

32013D0153

 

 

 

(2013/153/EU)
Odluka Vijeća od 21. ožujka 2013. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Malti

75

2013

L 087

10

 

 

32013D0158

 

 

 

(2013/158/EU)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2013. o utvrđivanju datuma početka primjene Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

76

2013

L 180

1

 

 

32013R0603

 

 

 

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava Eurodac za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (preinaka)

78

2013

L 180

31

 

 

32013R0604

 

 

 

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

108

2013

L 180

96

 

 

32013L0033

 

 

 

Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

137

2013

L 181

4

 

 

32013R0606

 

 

 

Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

158

Top