Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_015_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 15

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.015.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 015

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 299

32

 

 

41968A0927(01)

 

 

 

(72/454/EEZ)
Konvencija o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (potpisana 27. rujna 1968.)

3

1996

C 299

1

 

 

31996F1009(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 23. srpnja 1996. o sastavljanju, na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, Protokola o tumačenju Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda u skladu s prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

14

1996

L 322

3

 

 

31996F0698

 

 

 

(96/698/PUP)
Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. o suradnji između carinskih tijela i poslovnih organizacija u borbi protiv trgovine drogom, koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji

15

1996

L 322

5

 

 

31996F0699

 

 

 

(96/699/PUP)
Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, a koja se odnosi na razmjenu informacija o određivanju kemijskih karakteristika droga radi olakšavanja poboljšane suradnje između država članica u borbi protiv nezakonite trgovine drogom

17

1997

C 261

2

 

 

41997A0827(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama Europske unije u građanskim ili trgovačkim stvarima

19

2004

C 134

6

 

 

32004X0512(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske središnje banke – ESB – i Međunarodne organizacije kriminalističke policije – INTERPOL

34

2007

L 079

29

 

 

32007D0171

 

 

 

(2007/171/EZ)
Odluka Komisije od 16. ožujka 2007. o utvrđivanju karakteristika mreže za Schengenski informacijski sustav II. (3. stup)

39

2012

L 142

1

 

 

32012L0013

 

 

 

Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku

48

2012

L 315

57

 

 

32012L0029

 

 

 

Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

58

2013

L 086

21

 

 

32013D0153

 

 

 

(2013/153/EU)
Odluka Vijeća od 21. ožujka 2013. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Malti

75

2013

L 087

10

 

 

32013D0158

 

 

 

(2013/158/EU)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2013. o utvrđivanju datuma početka primjene Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

76

2013

L 180

1

 

 

32013R0603

 

 

 

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava Eurodac za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (preinaka)

78

2013

L 180

31

 

 

32013R0604

 

 

 

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

108

2013

L 180

96

 

 

32013L0033

 

 

 

Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

137

2013

L 181

4

 

 

32013R0606

 

 

 

Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

158

Top