EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_013_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 13

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 299

43

 

 

41968A0927(02)

 

 

 

Protokol

3

1978

L 304

1

 

 

41978A1009(01)

 

 

 

(78/884/EEZ)
Konvencija o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Konvenciji o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Protokolu o njezinom tumačenju od strane Suda (Potpisana dana 9. listopada 1978. godine)

5

1995

C 078

2

 

 

41995A0330(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o pojednostavljenom postupku izručenja između država članica Europske unije

107

1995

C 316

1

 

 

31995F1127(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencije o Europolu) na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

116

2007

L 332

46

 

 

32007D0839

 

 

 

(2007/839/EZ)
Odluka Vijeća od 29. studenoga 2007. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Ukrajine o ponovnom prihvatu osoba

117

2007

L 339

1

 

 

32007D0712

 

 

 

(2007/712/EZ)
Odluka Vijeća od 15. listopada 2007. o potpisivanju, u ime Zajednice, Konvencije o nadležnosti, priznanju i ovrsi presuda u građanskim i trgovačkim stvarima

119

2008

L 173

17

 

 

32008D0541

 

 

 

(2008/541/EZ)
Odluka Komisije od 8. travnja 2008. o izmjeni Odluke 2001/781/EZ o donošenju priručnika prijamnih tijela i glosara pismena koja mogu biti dostavljena sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1348/2000 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1259)

121

2008

L 331

21

 

 

22008A1210(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim i trgovačkim stvarima

126

2009

L 010

22

 

 

32009D0026

 

 

 

(2009/26/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2008. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine za donošenje Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rome I) (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 8554)

127

2009

L 147

1

 

 

32009D0430

 

 

 

(2009/430/EZ)
Odluka Vijeća od 27. studenoga 2008. o sklapanju Konvencije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

128

2009

L 149

73

 

 

32009D0451

 

 

 

(2009/451/EZ)
Odluka Komisije od 8. lipnja 2009. o namjeri Ujedinjene Kraljevine da prihvati Uredbu Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 4427)

132

2009

L 168

24

 

 

32009L0052

 

 

 

Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

133

2009

L 179

62

 

 

32009D0533

 

 

 

(2009/533/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2008/22/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje 2008. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5251)

142

2009

L 200

25

 

 

32009R0662

 

 

 

Uredba (EZ) br. 662/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvođenju postupka za pregovaranje i zaključivanje sporazuma između država članica i trećih zemalja o posebnim pitanjima u vezi važećeg prava za ugovorne i izvanugovorne obveze

144

2009

L 200

46

 

 

32009R0664

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 664/2009 od 7. srpnja 2009. o uvođenju postupka za pregovaranje i zaključivanje sporazuma između država članica i trećih zemalja o presudama, priznanjima i izvršenjima presuda i odluka u bračnim sporovima, sporovima o roditeljskoj odgovornosti i sporovima o obvezama uzdržavanja te važećem pravu u vezi sporova o obvezama uzdržavanja

150

2009

L 331

26

 

 

32009D0943

 

 

 

(2009/943/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2006/326/EZ kako bi se predvidio postupak za provedbu članka 5. stavka 2. Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima

156

2010

L 069

16

 

 

32010D0163

 

 

 

(2010/163/EU)
Odluka Komisije od 8. ožujka 2010. o izmjeni Odluke 2008/22/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje 2008. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 1210)

158

2010

L 119

7

 

 

32010R0416

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 416/2010 od 12. svibnja 2010. o izmjeni priloga I., II. i III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

160

2010

L 129

1

 

 

32010D0458

 

 

 

Odluka br. 458/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o izmjeni Odluke 573/2007/EZ o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2008. do 2013. u vezi s ukidanjem financiranja nekih mjera Zajednice i izmjenom graničnog iznosa za njihovo financiranje

167

2010

L 181

13

 

 

22010D0045

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 45/2010 od 30. travnja 2010. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

169

2010

L 189

12

 

 

32010D0405

 

 

 

(2010/405/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2010. o odobrenju pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu

170

2010

L 343

10

 

 

32010R1259

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu

172

2011

L 093

9

 

 

32011D0220

 

 

 

(2011/220/EU)
Odluka Vijeća od 31. ožujka 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, Haške konvencije od 23. studenoga 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja

179

2011

L 101

1

 

 

32011L0036

 

 

 

Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP

180

2011

L 132

1

 

 

32011L0051

 

 

 

Direktiva 2011/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ za proširenje njezinog područja djelovanja na korisnike međunarodne zaštite (1)

191

2011

L 141

13

 

 

32011R0493

 

 

 

Uredba (EU) br. 493/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004 o uspostavi mreže časnika za vezu u području poslova imigracije

195

2011

L 192

39

 

 

32011D0432

 

 

 

(2011/432/EU)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Haške konvencije od 23. studenoga 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja

199

2011

L 192

51

 

 

22011A0722(02)

 

 

 

Konvencija o međunarodnom namirenju uzdržavanja djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja (zaključena 23. studenoga 2007.)

211

2011

L 304

1

 

 

32011R1168

 

 

 

Uredba (EU) br. 1168/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

231

2011

L 337

9

 

 

32011L0095

 

 

 

Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite

248

2012

L 008

1

 

 

32012D0022

 

 

 

(2012/22/EU)
Odluka Vijeća od 12. prosinca 2011. o pristupanju Europske unije Protokolu iz 2002. uz Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974., izuzev njegovih članaka 10. i 11.

266

2012

L 092

1

 

 

32012D0281

 

 

 

Odluka br. 281/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 29. ožujka 2012. o izmjeni Odluke br. 573/2007/EZ o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2008. do 2013. kao dijela Općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima

279

2012

L 255

4

 

 

22012A0921(02)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju vizne obveze za kratkotrajan boravak nositeljima obične putovnice

282

2012

L 323

18

 

 

32012D0714

 

 

 

(2012/714/EU)
Odluka Komisije od 21. studenoga 2012. o potvrdi sudjelovanja Litve u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu

288

2013

L 079

4

 

 

22013A0321(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

290

2013

L 167

29

 

 

32013R0566

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 566/2013 od 18. lipnja 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

291

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top