EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_010_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 10

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.010.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 010

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2001

L 081

1

 

 

32001R0539

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

3

2003

L 181

27

 

 

22003A0719(01)

 

 

 

Sporazum o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država

10

2003

L 222

3

 

 

32003R1560

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica

17

2005

L 299

61

 

 

32005D0790

 

 

 

(2005/790/EZ)
Odluka Vijeća od 20. rujna 2005. o potpisivanju, u ime Zajednice, Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima

38

2005

L 299

62

 

 

22005A1116(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

39

2005

L 300

6

 

 

32005R1869

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1869/2005 od 16. studenoga 2005. o zamjeni priloga Uredbi (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine

48

2006

L 105

1

 

 

32006R0562

 

 

 

Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)

61

2006

L 405

1

 

 

32006R1931

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1931/2006 Europskog parlamenta i vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila o malograničnom prometu na vanjskim kopnenim granicama država članica te o izmjeni odredaba Schengenske konvencije

93

2007

L 199

1

 

 

32007R0861

 

 

 

Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlementa i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

100

2007

L 204

16

 

 

32007D0551

 

 

 

Odluka Vijeća 2007/551/ZVSP/PUP od 23. srpnja 2007. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) zračnih prijevoznika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS) (Sporazum PIP iz 2007. godine)

122

2007

L 204

18

 

 

22007A0804(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (EPP) zračnih prijevoznika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS) (Sporazum EPP iz 2007. godine)

124

2007

L 257

16

 

 

32007D1149

 

 

 

Odluka br. 1149/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. rujna 2007. o uspostavi posebnog programa Civilno pravosuđe za razdoblje 2007.-2013. u okviru općeg programa Temeljna prava i pravosuđe

132

2008

L 213

47

 

 

32008D0651

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/651/ZVSP/PUP od 30. lipnja 2008. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka EU-a iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika australskoj carinskoj službi

139

2008

L 213

49

 

 

22008A0808(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) Europske unije od strane zračnih prijevoznika australske carinske službe

141

2009

L 093

13

 

 

32009R0280

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 280/2009 od 6. travnja 2009. o izmjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

150

2009

L 325

12

 

 

32009D0935

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

157

2009

L 331

17

 

 

32009D0941

 

 

 

(2009/941/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaključivanju od strane Europske zajednice Haškog protokola od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja

159

2009

L 331

19

 

 

22009A1216(02)

 

 

 

Protokol o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja

161

2009

L 331

24

 

 

32009D0942

 

 

 

(2009/942/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2006/325/EZ o postupku za provedbu članka 5. stavka 2. Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima

166

2009

L 332

17

 

 

32009D0968

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/968/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju pravila o tajnosti informacija Europola

168

2009

L 336

1

 

 

32009R1244

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1244/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vize i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

174

2010

L 014

9

 

 

32010D0032

 

 

 

(2010/32/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke Izvršnog odbora osnovanog na temelju Schengenske konvencije iz 1990. o izmjeni Financijske uredbe o troškovima postavljanja i rada funkcije tehničke podrške Schengenskom informacijskom sustavu (C.SIS)

177

2010

L 026

22

 

 

32010D0050

 

 

 

(2010/50/EU)
Odluka Vijeća od 25. siječnja 2010. o izmjeni Priloga 2. Popisa A Zajedničkih konzularnih uputa o vizama za diplomatsko-konzularna predstavništva, u vezi s obvezom pribavljanja vize za nositelje diplomatskih putovnica iz Saudijske Arabije

180

2010

L 036

30

 

 

32010D0069

 

 

 

(2010/69/EU)
Odluka Komisije od 8. veljače 2010. o izmjeni Odluke 2008/456/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 694)

182

2010

L 036

32

 

 

32010D0070

 

 

 

(2010/70/EU)
Odluka Komisije od 8. veljače 2010. o izmjeni Odluke 2008/458/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog fonda za povratak za razdoblje 2008. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 695)

184

2010

L 065

1

 

 

32010R0210

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 210/2010 od 25. veljače 2010. o izmjeni popisa stečajnih postupaka, postupaka likvidacije i stečajnih upravitelja u prilozima A, B i C Uredbi (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku i kodificiranju priloga A, B i C toj Uredbi

186

2010

L 085

1

 

 

32010R0265

 

 

 

Uredba (EU) br. 265/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Uredbe (EZ) br. 562/2006 u vezi s kretanjem osoba s vizom za dugotrajni boravak

199

2010

L 155

19

 

 

32010R0541

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 541/2010 od 3. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1104/2008 o migraciji iz Schengenskog informacijskog sustava (SIS 1+) u drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

203

2010

L 155

23

 

 

32010R0542

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 542/2010 od 3. lipnja 2010. o izmjeni Odluke 2008/839/PUP o migraciji iz Schengenskog informacijskog sustava (SIS 1+) u drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

207

2010

L 169

22

 

 

32010D0374

 

 

 

(2010/374/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, i o privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o dopunskim pravilima u vezi s Fondom za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013.

211

2010

L 280

1

 

 

32010L0064

 

 

 

Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima

213

2010

L 308

1

 

 

32010D0706

 

 

 

(2010/706/EU)
Odluka Vijeća od 3. lipnja 2010. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Gruzije o pojednostavljenju izdavanja viza

220

2010

L 329

1

 

 

32010R1091

 

 

 

Uredba (EU) br. 1091/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vize te zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

222

2010

L 339

6

 

 

32010R1211

 

 

 

Uredba (EU) br. 1211/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vize te zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

224

2011

L 066

1

 

 

32011D0157

 

 

 

(2011/157/EU)
Odluka Vijeća od 24. veljače 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih, servisnih ili službenih putovnica

226

2011

L 137

1

 

 

32011D0305

 

 

 

(2011/305/EU)
Odluka Vijeća od 21. ožujka 2011. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske zajednice i Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o dopunskim pravilima u vezi s Fondom za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013.

227

2011

L 160

1

 

 

32011D0349

 

 

 

(2011/349/EU)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2011. o sklapanju u ime Europske unije Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, posebno u odnosu na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima i policijsku suradnju

229

2011

L 160

3

 

 

22011A0618(01)

 

 

 

Protokol između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

231

2011

L 160

37

 

 

32011D0351

 

 

 

(2011/351/EU)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj

247

2011

L 160

39

 

 

22011A0618(03)

 

 

 

Protokol između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj

249

2011

L 160

52

 

 

32011R0583

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 583/2011 od 9. lipnja 2011. o izmjeni popisa stečajnih postupaka, postupaka likvidacije i stečajnih upravitelja u prilozima A, B i C Uredbi (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku i kodificiranju priloga A, B i C toj Uredbi

260

2011

L 160

84

 

 

32011D0352

 

 

 

(2011/352/EU)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2011. o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Kneževini Lihtenštajnu

273

2011

L 166

22

 

 

32011D0369

 

 

 

(2011/369/EU)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2011. o izmjeni Schengenske savjetodavne mreže (tehničke specifikacije)

277

2011

L 287

9

 

 

32011D1105

 

 

 

Odluka br. 1105/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o popisu putnih isprava koje nositelju omogućuju prijelaz vanjskih granica i u koje se može upisati viza, te o uspostavi mehanizma za uspostavu tog popisa

281

2012

L 050

3

 

 

32012R0156

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 156/2012 od 22. veljače 2012. o izmjeni priloga od I. do IV. Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

285

2012

L 134

20

 

 

32012D0274

 

 

 

(2012/274/EU)
Provedbena odluka Komisije od 24. travnja 2012. o određivanju druge skupine regija za početak rada Viznog informacijskog sustava (VIS) (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 2505)

293

2012

L 201

107

 

 

32012R0650

 

 

 

Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju

296

Top