EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_007_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 007

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2000

L 239

63

 

 

42000A0922(03)

 

 

 

Sporazum o pristupanju Talijanske Republike Konvenciji o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, potpisanoj u Schengenu 19. lipnja 1990.

3

2001

L 327

1

 

 

32001R2414

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2414/2001 od 7. prosinca 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i onih država čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

9

2004

L 365

27

 

 

32004D0844

 

 

 

(2004/844/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2004. o uvođenju obrasca za traženje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4285)

11

2005

L 326

13

 

 

32005L0085

 

 

 

Direktiva Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca 2005. o minimalnim normama koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u državama članicama

19

2006

L 292

2

 

 

22006A1021(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o postupku predaje između država članica Europske unije i Islanda i Norveške

41

2006

L 328

59

 

 

32006F0783

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje

54

2006

L 381

4

 

 

32006R1987

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

74

2006

L 399

1

 

 

32006R1896

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog

94

2006

L 405

23

 

 

32006R1932

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1932/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

126

2007

L 144

22

 

 

32007D0574

 

 

 

Odluka br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje od 2007. do 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima

129

2007

L 168

18

 

 

32007D0435

 

 

 

(2007/435/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 2007. o osnivanju Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja za razdoblje od 2007. do 2013. u okviru Općeg programa za solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima

152

2007

L 324

79

 

 

32007R1393

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000

171

2009

L 169

3

 

 

22009A0630(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice te Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

213

2009

L 169

10

 

 

22009A0630(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Republike Barbados o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

219

2009

L 169

16

 

 

32009D0480

 

 

 

(2009/480/EZ)
Odluka Vijeća od 6. travnja 2009. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

225

2009

L 169

17

 

 

22009A0630(03)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

226

2009

L 169

23

 

 

32009D0481

 

 

 

(2009/481/EZ)
Odluka Vijeća od 6. travnja 2009. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

232

2009

L 169

24

 

 

22009A0630(04)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Bahamskog Saveza o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

233

2009

L 169

30

 

 

32009D0482

 

 

 

(2009/482/EZ)
Odluka Vijeća od 6. travnja 2009. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

239

2009

L 169

31

 

 

22009A0630(05)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

240

2009

L 169

38

 

 

22009A0630(06)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Federacije Sveti Kristofor i Nevis o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

246

2010

L 169

24

 

 

22010A0703(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o dopunskim pravilima u vezi s Fondom za vanjske granice za razdoblje 2007.–2013.

252

2011

L 160

19

 

 

32011D0350

 

 

 

(2011/350/EU)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije

263

2011

L 160

21

 

 

22011A0618(02)

 

 

 

Protokol između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

265

Top