EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_004_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 004

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1982

L 388

1

 

 

41982A1025(01)

 

 

 

(82/972/EEZ)
Konvencija o pristupanju Helenske Republike Konvenciji o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Protokolu o njezinu tumačenju od strane Suda, s prilagodbama koje su u njima učinjene Konvencijom o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

3

1989

L 285

1

 

 

41989A0535

 

 

 

(89/535/EEZ)
Konvencija o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Konvenciji o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Protokolu o njezinu tumačenju od strane Suda, s prilagodbama koje su u njima učinjene Konvencijom o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske te prilagodbama koje su učinjene Konvencijom o pristupanju Helenske Republike

39

1995

C 078

1

 

 

31995F0330(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 10. ožujka 1995. o sastavljanju Konvencije o pojednostavljenom postupku izručenja između država članica Europske unije

137

1996

C 313

11

 

 

31996F1023(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 27. rujna 1996. o sastavljanju Konvencije o izručenju između država članica Europske unije

138

1996

C 313

12

 

 

41996A1023(02)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o izručenju između država članica Europske unije

139

1996

L 105

1

 

 

31996F0277

 

 

 

(96/277/PUP)
Zajednička akcija od 22. travnja 1996. koju je usvojilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u pogledu sustava za razmjenu sudaca za vezu, za poboljšanje pravosudne suradnje između država članica Europske unije

151

1996

L 342

4

 

 

31996F0748

 

 

 

(96/748/PUP)
Zajednička akcija od 16. prosinca 1996. o proširenju mandata Europolove službe za droge koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

153

1996

L 342

6

 

 

31996F0750

 

 

 

(96/750/PUP)
Zajednička akcija od 17. prosinca 1996. koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u pogledu usklađivanja zakona i praksi država članica Europske unije za borbu protiv ovisnosti o drogama te radi sprečavanja i borbe protiv nezakonite trgovine drogama

154

1997

L 344

7

 

 

31997F0827

 

 

 

(97/827/PUP)
Zajednička akcija od 5. prosinca 1997. koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji i kojom se uspostavlja mehanizam za ocjenjivanje primjene i provedbe, na nacionalnoj razini, međunarodnih obveza u borbi protiv organiziranog kriminala

157

1998

L 191

1

 

 

31998F0427

 

 

 

(98/427/PUP)
Zajednička akcija od 29. lipnja 1998. koju je usvojilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o dobroj praksi u međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarima

160

1998

L 333

1

 

 

31998F0699

 

 

 

(98/699/PUP)
Zajednička akcija od 3. prosinca 1998. o pranju novca, utvrđivanju, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine ili imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, koju je Vijeće usvojilo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

163

1998

L 333

4

 

 

31998F0700

 

 

 

(98/700/PUP)
Zajednička Akcija od 3. prosinca 1998. o osnivanju Europskog sustava slikovnog arhiviranja (FADO) koju je Vijeće usvojilo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

166

2000

L 131

43

 

 

32000D0365

 

 

 

(2000/365/EZ)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine

170

2000

L 138

1

 

 

32000D0375

 

 

 

(2000/375/PUP)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 2000. o suzbijanju dječje pornografije na internetu

175

2000

L 140

1

 

 

32000F0383

 

 

 

(2000/383/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 29. svibnja 2000. o povećanju zaštite kaznenim i drugim sankcijama protiv krivotvorenja povezanoga s uvođenjem eura

179

2008

L 167

69

 

 

32008D0457

 

 

 

(2008/457/EZ)
Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke Vijeća 2007/435/EZ o osnivanju Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 795)

182

2008

L 167

135

 

 

32008D0458

 

 

 

(2008/458/EZ)
Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog fonda za povratak za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)796)

248

Top