EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 003

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2000

L 160

1

 

 

32000R1346

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku

3

2000

L 239

427

 

 

41993D0014

 

 

 

Odluka Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o poboljšanju praktične pravosudne suradnje u borbi protiv trgovine drogom (SCH/Com-ex (93) 14)

21

2000

L 239

441

 

 

41997D0018

 

 

 

Odluka Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o doprinosima Islanda i Norveške troškovima postavljanja i funkcioniranja C.SIS-a (SCH/Com-ex (97) 18)

22

2000

L 239

452

 

 

41998D0011

 

 

 

Odluka Izvršnog odbora od 21. travnja 1998. o C.SIS-u s priključcima 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11)

23

2000

L 309

24

 

 

32000D0777

 

 

 

(2000/777/EZ)
Odluka Vijeća od 1. prosinca 2000. o primjeni schengenske pravne stečevine u Danskoj, Finskoj i Švedskoj te Islandu i Norveškoj

24

2001

C 358

1

 

 

32001D1215(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 6. prosinca 2001. o izmjeni Odluke Vijeća od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

28

2001

C 362

1

 

 

32001D1218(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 6. prosinca 2001. o proširenju ovlasti Europola na bavljenje teškim oblicima međunarodnog kriminala navedenim u Prilogu Konvenciji o Europolu

29

2001

L 012

1

 

 

32001R0044

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

30

2001

L 082

1

 

 

32001F0220

 

 

 

(2001/220/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 15. ožujka 2001. o položaju žrtava u kaznenom postupku

53

2001

L 181

11

 

 

32001R1339

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001 od 28. lipnja 2001. o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu

57

2001

L 182

1

 

 

32001F0500

 

 

 

(2001/500/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 26. lipnja 2001. o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima

58

2001

L 187

45

 

 

32001L0051

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/51/EZ od 28. lipnja 2001. o dopuni odredaba članka 26. Konvencije o primjeni Sporazuma iz Schengena od 14. lipnja 1985.

60

2001

L 329

1

 

 

32001D0887

 

 

 

(2001/887/PUP)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2001. o zaštiti eura od krivotvorenja

62

2001

L 329

3

 

 

32001F0888

 

 

 

(2001/888/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 6. prosinca 2001. o izmjeni Okvirne odluke 2000/383/PUP o povećanju zaštite kaznenim i drugim sankcijama protiv krivotvorenja povezanoga s uvođenjem eura

64

2002

L 053

7

 

 

32002R0334

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 334/2002 od 18. veljače 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1683/95 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize

65

2002

L 063

1

 

 

32002D0187

 

 

 

(2002/187/PUP)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela

67

2002

L 121

1

 

 

32002D0348

 

 

 

(2002/348/PUP)
Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o sigurnosti u vezi s nogometnim utakmicama s međunarodnim elementom

80

2002

L 190

1

 

 

32002F0584

 

 

 

(2002/584/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica

83

2002

L 328

17

 

 

32002L0090

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenoga 2002. o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka

101

2002

L 333

1

 

 

32002D0956

 

 

 

(2002/956/PUP)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2002. o osnivanju Europske mreže za zaštitu javnih osoba

103

2003

L 026

41

 

 

32003L0008

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

105

2003

L 099

8

 

 

32003R0693

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 693/2003 od 14. travnja 2003. o uspostavi posebnog Dokumenta o pojednostavljenom tranzitu (FTD), Dokumenta o pojednostavljenom željezničkom tranzitu (FRTD), izmjeni Zajedničkih konzularnih uputa, te Zajedničkog priručnika

112

2003

L 099

15

 

 

32003R0694

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 694/2003 od 14. travnja 2003. o jedinstvenim obrascima za Dokument o pojednostavljenom tranzitu (FTD) i Dokument o pojednostavljenom željezničkome tranzitu (FRTD), kako je određeno Uredbom (EZ) br. 693/2003

119

2003

L 118

12

 

 

32003D0335

 

 

 

Odluka Vijeća 2003/335/PUP od 8. svibnja 2003. o istrazi i progonu počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina

126

2003

L 260

37

 

 

32003D0725

 

 

 

Odluka Vijeća 2003/725/PUP od 2. listopada 2003. o izmjenama odredaba članka 40. stavaka 1. i 7. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. o postupnom ukidanju provjera na zajedničkim granicama

129

2003

L 325

44

 

 

32003D0861

 

 

 

(2003/861/EZ)
Odluka Vijeća od 8. prosinca 2003. o analizi i suradnji s obzirom na krivotvorene kovanice eura

131

2003

L 325

45

 

 

32003D0862

 

 

 

(2003/862/EZ)
Odluka Vijeća od 8. prosinca 2003. o proširenju učinka Odluke 2003/861/EZ o analizi i suradnji s obzirom na krivotvorene kovanice eura na države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu

132

2003

L 338

1

 

 

32003R2201

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2001/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000

133

2004

C 317

1

 

 

32004D1222(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 2. prosinca 2004. o izmjeni Odluke Vijeća od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s EU-om

162

2004

L 026

1

 

 

32004D0079

 

 

 

(2004/79/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 2003. o potpisivanju Sporazuma između Europske unije, Republike Island i Kraljevine Norveške o primjeni određenih odredaba Konvencije od 29. svibnja 2000. o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije i Protokola uz tu konvenciju iz 2001.

163

2004

L 026

3

 

 

22004A0129(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o primjeni određenih odredaba Konvencije od 29. svibnja 2000. o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije i njezina Protokola iz 2001.

165

2004

L 143

15

 

 

32004R0805

 

 

 

Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine

172

2004

L 349

1

 

 

32004R2007

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

197

2004

L 389

28

 

 

32004D0919

 

 

 

(2004/919/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o suzbijanju kriminaliteta povezanog s motornim vozilima s prekograničnim posljedicama

208

2005

L 056

14

 

 

32005D0169

 

 

 

(2005/169/EZ)
Odluka Vijeća od 24. veljače 2005. o izmjeni Odluke od 27. ožujka 2000. o ovlašćivanju direktora Europola za početak pregovora o sporazumima s trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s EU

211

2005

L 083

48

 

 

32005D0267

 

 

 

(2005/267/EZ)
Odluka Vijeća od 16. ožujka 2005. o uspostavi sigurne internetske informacijske i koordinacijske mreže za migracijske službe država članica

212

2005

L 289

15

 

 

32005L0071

 

 

 

Direktiva Vijeća 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenog istraživanja

216

2005

L 309

9

 

 

32005R1889

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice

224

2007

L 115

29

 

 

32007D0274

 

 

 

Odluka Vijeća 2007/274/PUP od 23. travnja 2007. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosti klasificiranih podataka

228

2007

L 188

15

 

 

32007D0511

 

 

 

(2007/511/EZ)
Odluka Vijeća od 15. veljače 2007. o sklapanju, u ime Zajednice, Dogovora između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

229

2008

L 167

1

 

 

32008D0456

 

 

 

(2008/456/EZ)
Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 789)

231

Top