EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_18_013_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
18. Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Svezak 13

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.18.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

18.   Zajednička vanjska i sigurnosna politika

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 309

7

 

 

31996E0668

 

 

 

(96/668/ZVSP)
Zajednička akcija od 22. studenoga 1996. o mjerama zaštite od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje je usvojila treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze, a koju je Vijeće usvojilo na temelju članka J.3 i članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

3

1998

L 143

1

 

 

31998E0326

 

 

 

(98/326/ZVSP)
Zajedničko stajalište od 7. svibnja 1998. koje je definiralo Vijeće na temelju članka J.2 Ugovora o Europskoj uniji o zamrzavanju financijskih sredstava koje vlade Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) i Srbije drže u inozemstvu

4

1998

L 308

1

 

 

31998D0646

 

 

 

(98/646/ZVSP)
Odluka Vijeća od 13. studenoga 1998. donesena na temelju članka J.4 stavka 2. Ugovora o Europskoj uniji o praćenju situacije na Kosovu

6

1999

L 131

29

 

 

31999R1084

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1084/1999 od 26. svibnja 1999. o utvrđivanju popisa nadležnih institucija iz članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 900/1999 kojom se zabranjuje prodaja i opskrba naftom i naftnim derivatima Savezne Republike Jugoslavije

7

2000

L 037

1

 

 

32000F0130

 

 

 

(2000/130/PUP)
Zajedničko stajalište Vijeća od 31. siječnja 2000. o predloženom protokolu o nezakonitoj proizvodnji i trgovini vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i streljivom, kojim se nadopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta

11

2000

L 161

1

 

 

32000E0420

 

 

 

(2000/420/ZVSP)
Zajedničko stajalište Vijeća od 29. lipnja 2000. o potpori EU-a mirovnom procesu OAJ-a između Etiopije i Eritreje

13

2001

L 125

1

 

 

32001D0352

 

 

 

(2001/352/ZVSP)
Odluka Vijeća od 9. travnja 2001. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) o aktivnostima Promatračke misije Europske unije (EUMM) u SRJ-u

14

2001

L 241

2

 

 

22001A0911(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i bivše jugoslavenske republike Makedonije o aktivnostima Promatračke misije Europske unije (EUMM) u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji

15

2003

L 082

46

 

 

 

 

 

Sporazum između Europske unije i bivše jugoslavenske republike Makedonije o statusu snaga pod vodstvom Europske unije u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji

18

2003

L 234

23

 

 

22003A0920(02)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Turske o sudjelovanju Republike Turske u snagama pod vodstvom Europske unije u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji

24

2004

L 389

42

 

 

22004A1230(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Gruzije o statusu i djelovanjima Misije Europske unije za jačanje pravne države u Gruziji, EUJUST THEMIS

27

2005

L 020

42

 

 

22005A0122(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o sudjelovanju Švicarske Konfederacije u vojnoj operaciji Europske unije za upravljanje krizom u Bosni i Hercegovini (operacija ALTHEA)

32

2005

L 034

47

 

 

22005A0208(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Kraljevine Maroka o sudjelovanju Kraljevine Maroka u vojnoj operaciji Europske unije za upravljanje krizom u Bosni i Hercegovini (operacija Althea)

36

2005

L 065

34

 

 

32005D0199

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/199/ZVSP od 31. siječnja 2005. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Albanije o sudjelovanju Republike Albanije u vojnim operacijama Europske unije za upravljanje krizom u Bosni i Hercegovini (operacija ALTHEA)

40

2005

L 065

35

 

 

22005A0311(02)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Albanije o sudjelovanju Republike Albanije u vojnoj operaciji Europske unije za upravljanje krizom u Bosni i Hercegovini (operacija ALTHEA)

41

2005

L 127

28

 

 

22005A0520(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Novoga Zelanda o sudjelovanju Novoga Zelanda u vojnoj operaciji Europske unije za upravljanje krizom (operacija ALTHEA)

45

2005

L 156

22

 

 

22005A0618(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Argentine o sudjelovanju Republike Argentine u vojnoj operaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini (operacija Althea)

49

2005

L 172

84

 

 

22005A0705(01)

 

 

 

Sporazum između Ukrajine i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka

53

2005

L 182

29

 

 

22005A0713(02)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Ukrajine o uspostavi okvira za sudjelovanje Ukrajine u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

56

2005

L 193

1

 

 

32005R1183

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1183/2005 od 18. srpnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo

62

2005

L 202

40

 

 

22005A0803(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o sudjelovanju Republike Čilea u vojnoj operaciji Europske unije za upravljanje krizom u Bosni i Hercegovini (Operacija ALTHEA)

70

2005

L 256

57

 

 

32005D0680

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/680/ZVSP od 12. kolovoza 2005. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Demokratske Republike Konga o statusu i djelatnostima Policijske misije Europske unije u Demokratskoj Republici Kongu (EUPOL Kinshasa)

74

2005

L 299

80

 

 

32005E0793

 

 

 

Zajedničko stajalište Vijeća 2005/793/ZVSP od 14. studenoga 2005. o privremenom prihvatu određenih Palestinaca od strane država članica Europske unije

75

2005

L 303

59

 

 

32005D0805

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/805/ZVSP od 21. studenoga 2005. o provedbi Zajedničke akcije 2005/556/ZVSP o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za Sudan

76

2006

L 115

50

 

 

22006A0428(01)

 

 

 

Sporazum između Međunarodnog kaznenog suda i Europske unije o suradnji i pomoći

77

2006

L 116

73

 

 

32006D0317

 

 

 

Odluka Vijeća 2006/317/ZVSP od 10. travnja 2006. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Hrvatske o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka

84

2006

L 163

16

 

 

32006D0412

 

 

 

Odluka Vijeća 2006/412/ZVSP od 12. lipnja 2006. o početku vojne operacije Europske unije za pružanje potpore Misiji Organizacije Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo (MONUC) tijekom izbornog postupka (operacija EUFOR RD Congo)

85

2006

L 187

42

 

 

32006D0475

 

 

 

Odluka Vijeća 2006/475/ZVSP od 12. lipnja 2006. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Gabonske Republike o statusu vojnih snaga pod vodstvom Europske unije u Gabonskoj Republici

86

2006

L 187

43

 

 

22006A0708(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Gabonske Republike o statusu vojnih snaga pod vodstvom Europske unije u Gabonskoj Republici

87

2007

L 101

6

 

 

32007R0412

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 412/2007 od 16. travnja 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 314/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve

93

2007

L 146

1

 

 

32007R0631

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 631/2007 od 7. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 147/2003 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju

96

2007

L 164

1

 

 

32007R0719

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 719/2007 od 25. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 234/2004 u vezi s određenim mjerama ograničavanja u pogledu Liberije

100

2007

L 192

4

 

 

32007R0866

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 866/2007 od 23. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju

101

2007

L 291

29

 

 

32007E0720

 

 

 

Zajednička akcija Vijeća 2007/720/ZVSP od 8. studenoga 2007. o izmjeni Zajedničke akcije 2004/570/ZVSP o vojnoj operaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini

106

2008

L 024

54

 

 

32008E0081

 

 

 

Zajedničko stajalište Vijeća 2008/81/ZVSP od 28. siječnja 2008. o izmjeni Zajedničkog stajališta 98/409/ZVSP o Sijera Leoneu

107

2008

L 038

26

 

 

32008E0109

 

 

 

Zajedničko stajalište Vijeća 2008/109/ZVSP od 12. veljače 2008. o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije

108

2008

L 043

38

 

 

32008D0134

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/134/ZVSP od 18. veljače 2008. o provedbi Zajedničke akcije 2005/797/ZVSP o Policijskoj misiji Europske unije za Palestinska područja

110

2008

L 116

23

 

 

32008D0342

 

 

 

(2008/342/EZ)
Odluka Vijeća od 29. travnja 2008. o izmjeni Odluke 2007/868/EZ o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma

111

2008

L 116

25

 

 

32008D0343

 

 

 

(2008/343/EZ)
Odluka Vijeća od 29. travnja 2008. o izmjeni Odluke 2007/868/EZ o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma

113

2008

L 116

56

 

 

32008E0348

 

 

 

Zajedničko stajalište Vijeća 2008/348/ZVSP od 29. travnja 2008. o mjerama ograničavanja protiv Uzbekistana

114

2008

L 130

24

 

 

32008E0379

 

 

 

Zajednička akcija Vijeća 2008/379/ZVSP od 19. svibnja 2008. o izmjeni Zajedničke akcije 2005/889/ZVSP o uspostavi Misije pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah)

115

2008

L 136

45

 

 

32008D0389

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/389/ZVSP od 7. travnja 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Srednjoafričke Republike o statusu snaga pod vodstvom Europske unije u Srednjoafričkoj Republici

116

2008

L 140

35

 

 

32008E0403

 

 

 

Zajednička akcija Vijeća 2008/403/ZVSP od 29. svibnja 2008. o izmjeni Zajedničke akcije 2007/805/ZVSP o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za Afričku uniju

117

2008

L 272

19

 

 

32008E0796

 

 

 

Zajednička akcija Vijeća 2008/796/ZVSP od 13. listopada 2008. o izmjeni mandata posebnog predstavnika Europske unije za Južni Kavkaz

118

2008

L 282

33

 

 

22008A1025(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o sudjelovanju Sjedinjenih Američkih Država u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO

120

2008

L 307

15

 

 

32008D0868

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/868/ZVSP od 13. listopada 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Ruske Federacije o sudjelovanju Ruske Federacije u Vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čadu i u Srednjoafričkoj Republici (Operacija EUFOR Tchad/RCA)

124

2008

L 310

30

 

 

32008D0877

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/877/ZVSP od 24. listopada 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Gruzije o statusu Promatračke misije Europske unije u Gruziji

125

2008

L 317

19

 

 

32008D0887

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/887/ZVSP od 25. rujna 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu, EULEX KOSOVO

126

2008

L 323

65

 

 

32008E0900

 

 

 

Zajednička akcija Vijeća 2008/900/ZVSP od 2. prosinca 2008. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/107/ZVSP o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Središnju Aziju

127

2009

L 010

29

 

 

22009A0115(02)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Somalije o statusu Pomorskih snaga pod vodstvom Europske unije u Republici Somaliji u okviru Vojne operacije EU-a Atalanta

128

2009

L 023

35

 

 

32009E0066

 

 

 

Zajedničko stajalište Vijeća 2009/66/ZVSP od 26. siječnja 2009. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/369/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga

134

2009

L 197

17

 

 

32009R0680

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 680/2009 od 27. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 423/2007 o mjerama ograničavanja protiv Irana

136

2009

L 303

64

 

 

32009D0840

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/840/ZVSP od 17. studenoga 2009. o provedbi Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

137

2009

L 330

76

 

 

32009D0955

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/955/ZVSP od 15. prosinca 2009. o izmjeni Zajedničke akcije 2005/797/ZVSP o Policijskoj misiji Europske unije za Palestinska područja

143

2009

L 332

76

 

 

32009D0969

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/969/ZVSP od 15. prosinca 2009. o produljenju mjera ograničavanja protiv određenih dužnosnika Bjelarusa utvrđenih u Zajedničkom stajalištu 2006/276/ZVSP i o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2009/314/ZVSP

144

2009

L 346

1

 

 

32009R1283

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1283/2009 od 22. prosinca 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

145

2010

L 009

5

 

 

32010R0026

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 26/2010 od 12. siječnja 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju

170

2010

L 051

22

 

 

32010D0128

 

 

 

Odluka Vijeća 2010/128/ZVSP od 1. ožujka 2010. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2003/495/ZVSP o Iraku

172

2010

L 051

23

 

 

32010D0129

 

 

 

Odluka Vijeća 2010/129/ZVSP od 1. ožujka 2010. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP o mjerama ograničavanja uvedenim protiv Liberije

173

2010

L 105

1

 

 

32010R0356

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 356/2010 od 26. travnja 2010. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, s obzirom na stanje u Somaliji

174

2010

L 280

10

 

 

32010D0638

 

 

 

Odluka Vijeća 2010/638/ZVSP od 25. listopada 2010. o mjerama ograničavanja protiv Republike Gvineje

183

2010

L 336

30

 

 

32010D0788

 

 

 

Odluka Vijeća 2010/788/ZVSP od 20. prosinca 2010. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2008/369/ZVSP

191

2011

L 163

2

 

 

22011A0623(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Srbije o uspostavi okvira za suradnju Republike Srbije u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

204

2011

L 270

24

 

 

32011R1024

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1024/2011 od 14. listopada 2011. o 159. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

210

2012

L 165

15

 

 

32012R0543

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 543/2012 od 25. lipnja 2012. o provedbi članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 753/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata s obzirom na stanje u Afganistanu

212

2012

L 169

2

 

 

22012A0629(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Albanije o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Albanije u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

217

2012

L 176

59

 

 

32012R0598

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 598/2012 od 5. srpnja 2012. o 172. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

223

2012

L 208

1

 

 

32012R0708

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 708/2012 od 2. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

226

2012

L 208

2

 

 

32012R0709

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 709/2012 od 2. kolovoza 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

227

2012

L 211

1

 

 

32012R0718

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 718/2012 od 7. kolovoza 2012. o 176. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

231

2012

L 244

5

 

 

32012R0803

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 803/2012 od 7. rujna 2012. o 177. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

233

2012

L 246

1

 

 

32012R0807

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 807/2012 od 11. rujna 2012. o 178. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

235

2012

L 274

20

 

 

32012R0921

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 921/2012 od 8. listopada 2012. o 179. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

237

2012

L 278

11

 

 

32012R0933

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 933/2012 od 11. listopada 2012. o 180. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

239

2012

L 282

3

 

 

32012R0942

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 942/2012 od 15. listopada 2012. o izmjeni Uredbe (EZ-a) br. 667/2010 o određenim mjerama ograničavanja koje se odnose na Eritreju

241

2012

L 282

6

 

 

32012R0943

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 943/2012 od 15. listopada 2012. o provedbi članka 12. stavka 1. i članka 13. Uredbe (EU) br. 356/2010 uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, s obzirom na stanje u Somaliji

244

2012

L 300

43

 

 

32012R1002

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1002/2012 od 29. listopada 2012. o 181. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

247

2012

L 307

1

 

 

32012R1014

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1014/2012 od 6. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

249

2012

L 307

3

 

 

32012R1015

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1015/2012 od 6. studenoga 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 542/2012 o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

251

2012

L 307

5

 

 

32012R1016

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1016/2012 od 6. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

253

2012

L 318

1

 

 

32012R1067

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1067/2012 od 14. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

255

2012

L 327

14

 

 

32012R1099

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1099/2012 od 26. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

257

2012

L 327

16

 

 

32012R1100

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1100/2012 od 26. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 101/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

259

2012

L 335

40

 

 

32012R1155

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1155/2012 od 5. prosinca 2012. o 183. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

261

2012

L 337

2

 

 

32012R1169

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1169/2012 od 10. prosinca 2012. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 542/2012

263

2012

L 338

3

 

 

22012A1212(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i bivše jugoslavenske republike Makedonije o uspostavljanju okvira za sudjelovanje bivše jugoslavenske republike Makedonije u operacijama Europske unije za krizno upravljanje

267

2012

L 338

23

 

 

32012R1187

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1187/2012 od 11. prosinca 2012. o 184. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

275

2012

L 352

13

 

 

32012R1244

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1244/2012 od 20. prosinca 2012. o provedbi članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 753/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata s obzirom na stanje u Afganistanu

277

2012

L 352

15

 

 

32012R1245

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1245/2012 od 20. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata ili tijela, s obzirom na stanje u Iranu

279

2012

L 352

40

 

 

32012R1250

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1250/2012 od 20. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

280

2012

L 352

42

 

 

32012R1251

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1251/2012 od 20. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1183/2005 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo

282

2013

L 005

1

 

 

32013R0009

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 9/2013 od 9. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju

284

2013

L 008

1

 

 

32013D0012

 

 

 

Odluka Vijeća 2013/12/ZVSP od 25. listopada 2012. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Moldove o uspostavi okvira za suradnju Republike Moldove u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

288

2013

L 008

2

 

 

22013A0112(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Moldove o uspostavi okvira za suradnju Republike Moldove u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

289

2013

L 020

25

 

 

32013R0049

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 49/2013 od 22. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1284/2009 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja u odnosu na Republiku Gvineju

295

2013

L 020

29

 

 

32013R0050

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 50/2013 od 22. siječnja 2013. o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

299

Top