Help Print this page 

Document DD_2013_17_003_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
17. Pravo poduzećâ
Svezak 03
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.17.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

17.   Pravo poduzećâ

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2000

L 200

35

 

 

32000L0035

 

 

 

Direktiva 2000/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

3

2006

L 030

1

 

 

32005O0013

 

 

 

(2006/43/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 17. studenoga 2005. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2005/13)

7

2012

L 315

74

 

 

32012L0030

 

 

 

Direktiva 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja dioničkih društava te održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama (1)

32

2012

L 360

1

 

 

32012R1254

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1254/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na Međunarodni standard financijskog izvještavanja 10, Međunarodni standard financijskog izvještavanja 11, Međunarodni standard financijskog izvještavanja 12, Međunarodni računovodstveni standard 27 (2011.) i Međunarodni računovodstveni standard 28 (2011.) (1)

56

2012

L 360

78

 

 

32012R1255

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1255/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na Međunarodni računovodstveni standard 12, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja 1 i 13 te Tumačenje 20 Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (1)

133

2012

L 360

145

 

 

32012R1256

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1256/2012 od 13. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 7 i Međunarodnog računovodstvenog standarda 32 (1)

200

2012

L 361

1

 

 

32012R1257

 

 

 

Uredba (EU) br. 1257/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2012. o provedbi pojačane suradnje u području stvaranja jedinstvene patentne zaštite

208

2012

L 361

89

 

 

32012R1260

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1260/2012 od 17. prosinca 2012. o provedbi pojačane suradnje u području stvaranja jedinstvene patentne zaštite u pogledu primjenjivih aranžmana prevođenja

216

2013

L 061

6

 

 

32013R0183

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 183/2013 od 4. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 (1)

220

2013

L 090

78

 

 

32013R0301

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 301/2013 od 27. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu godišnjih poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, ciklus 2009. – 2011. (1)

223

2013

L 095

9

 

 

32013R0313

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 313/2013 od 4. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s konsolidiranim financijskim izvještajima, zajedničkim poslovima i objavljivanjem udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 10, 11 i 12) (1)

231

2013

L 158

365

 

 

32013L0024

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/24/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području prava društava zbog pristupanja Republike Hrvatske

239

2013

L 161

4

 

 

32013D0280

 

 

 

(2013/280/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. lipnja 2013. o prikladnosti nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država na temelju Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3402) (1)

242

2013

L 161

8

 

 

32013D0281

 

 

 

(2013/281/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. lipnja 2013. o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte Sjedinjenih Američkih Država na temelju Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3404) (1)

246

2013

L 163

26

 

 

32013D0288

 

 

 

(2013/288/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2011/30/EU o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte određenih trećih zemalja te o prijelaznom razdoblju za nastavak revizorskih aktivnosti revizora i revizorskih subjekata određenih trećih zemalja u Europskoj uniji (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3491) (1)

248

2013

L 177

20

 

 

32013R0623

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 623/2013 od 27. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

252

2013

L 182

19

 

 

32013L0034

 

 

 

Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (1)

253

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top