EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_17_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
17. Pravo poduzećâ
Svezak 002

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.17.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

17.   Pravo poduzećâ

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 395

36

 

 

31989L0666

 

 

 

(89/666/EEZ)
Jedanaesta direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države

3

1990

L 317

57

 

 

31990L0604

 

 

 

(90/604/EEZ)
Direktiva Vijeća od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim financijskim izvještajima u vezi s izuzećima za mala i srednja trgovačka društva te objavom izvještaja u ECU

7

1993

L 011

20

 

 

31993D0016

 

 

 

(93/16/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1992. o proširenju pravne zaštite topografija poluvodičkih proizvoda na osobe iz Sjedinjenih Američkih Država i iz određenih područja

10

1993

L 246

31

 

 

31993D0520

 

 

 

(93/520/EEZ)
Odluka Vijeća od 27. rujna 1993. o izmjeni Odluke 93/16/EEZ o proširenju pravne zaštite topografija poluvodičkih proizvoda na osobe iz Sjedinjenih Američkih Država i iz određenih područja

12

1994

L 082

33

 

 

31994L0008

 

 

 

Direktiva Vijeća 94/8/EZ od 21. ožujka 1994. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ vezano uz promjenu iznosa izraženih u ECU

14

1994

L 284

61

 

 

31994D0700

 

 

 

(94/700/EZ)
Odluka Vijeća od 24. listopada 1994. o proširenju pravne zaštite topografija poluvodičkih proizvoda na osobe iz Kanade

16

1994

L 349

201

 

 

31994D0824

 

 

 

(94/824/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 1994. o proširenju pravne zaštite topografija poluvodičkih proizvoda na osobe iz članica Svjetske trgovinske organizacije

18

1996

L 293

18

 

 

31996D0644

 

 

 

(96/644/EZ)
Odluka Vijeća od 11. studenoga 1996. o proširenju pravne zaštite topografija poluvodičkih proizvoda na osobe s Otoka Mana

20

2001

L 272

32

 

 

32001L0084

 

 

 

Direktiva 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela

22

2001

L 283

28

 

 

32001L0065

 

 

 

Direktiva 2001/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o izmjeni direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ i 86/635/EEZ u vezi s pravilima vrednovanja za godišnje financijske i konsolidirane financijske izvještaje određenih vrsta trgovačkih društava, kao i banaka i drugih financijskih institucija

27

2003

L 178

16

 

 

32003L0051

 

 

 

Direktiva 2003/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ, 86/635/EEZ i 91/674/EEZ o godišnjim i konsolidiranim financijskim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava, banaka i drugih financijskih institucija te osiguravajućih poduzeća (1)

32

2003

L 207

1

 

 

32003R1435

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE)

39

2003

L 296

20

 

 

32003D0793

 

 

 

(2003/793/EZ)
Odluka Vijeća od 27. listopada 2003. o odobravanju pristupanja Europske zajednice Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, donesen u Madridu 27. lipnja 1989.

63

2003

L 296

22

 

 

22003A1114(01)

 

 

 

Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, usvojen u Madridu 27. lipnja 1989.

65

2004

L 157

45

 

 

32004L0048

 

 

 

Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (1)

74

2004

L 360

8

 

 

32004R2082

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2082/2004 od 6. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/96 o utvrđivanju pravila postupka žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

82

2005

L 329

38

 

 

32005D0909

 

 

 

(2005/909/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2005. o uspostavljanju skupine stručnjaka za savjetovanje Komisije i olakšavanje suradnje između sustava javnog nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava

86

2006

L 042

24

 

 

32006R0250

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2006 od 13. veljače 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu

88

2006

L 115

46

 

 

32006O0006

 

 

 

(2006/312/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 20. travnja 2006. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2006/6)

90

2006

L 224

1

 

 

32006L0046

 

 

 

Direktiva 2006/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava, Direktive Vijeća 83/349/EEZ o konsolidiranim financijskim izvještajima, Direktive Vijeća 86/635/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija i Direktive Vijeća 91/674/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima osiguravajućih poduzeća (1)

93

2006

L 363

137

 

 

32006L0099

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/99/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagođavanju određenih direktiva u području prava trgovačkih društava radi pristupanja Bugarske i Rumunjske

100

2006

L 372

12

 

 

32006L0116

 

 

 

Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija)

104

2006

L 386

14

 

 

32006R1891

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1891/2006 od 18. prosinca 2006. o izmjeni uredbi (EZ) br. 6/2002 i (EZ) br. 40/94 radi provedbe pristupanja Europske zajednice Ženevskom aktu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna

111

2006

L 386

28

 

 

32006D0954

 

 

 

(2006/954/EZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2006. o odobrenju pristupanja Europske zajednice Ženevskom aktu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, donesenog u Ženevi 2. srpnja 1999.PRILOG

114

2007

L 184

17

 

 

32007L0036

 

 

 

Direktiva 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu

130

2007

L 300

47

 

 

32007L0063

 

 

 

Direktiva 2007/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o izmjeni direktiva 78/855/EEZ i 82/891/EEZ u vezi sa zahtjevom za izvješćem neovisnog stručnjaka u slučaju spajanja ili podjele javnih dioničkih društava

138

2007

L 311

47

 

 

32007O0013

 

 

 

(2007/771/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 15. studenoga 2007. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2007/13)

140

2008

L 081

53

 

 

32008L0030

 

 

 

Direktiva 2008/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, vezano uz provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji (1)

142

2008

L 259

12

 

 

32008O0006

 

 

 

(2008/758/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 26. kolovoza 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2008/6)

146

2008

L 299

25

 

 

32008L0095

 

 

 

Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Kodificirana verzija) (1)

149

2009

L 109

3

 

 

32009R0355

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 355/2009 od 31. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) i Uredbe (EZ) br. 2868/95 o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice

158

2009

L 164

42

 

 

32009L0049

 

 

 

Direktiva 2009/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o određenim zahtjevima objavljivanja za srednje velika trgovačka društva i obvezi sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja (1)

161

2009

L 258

20

 

 

32009L0102

 

 

 

Direktiva 2009/102/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. iz područja prava trgovačkih društava o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom (kodificirana verzija) (1)

164

2010

L 035

15

 

 

32010D0064

 

 

 

(2010/64/EU)
Odluka Komisije od 5. veljače 2010. o prikladnosti nadležnih tijela određenih trećih zemalja u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 590) (1)

170

2010

L 186

10

 

 

32010R0633

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 633/2010 od 19. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o donošenju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 14 Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) (1)

173

2010

L 196

23

 

 

32010R0674

 

 

 

Uredba (EU) br. 674/2010 Europske središnje banke od 23. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 63/2002 (ESB/2001/18) o statistici kamatnih stopa koje monetarne financijske institucije primjenjuju na depozite i kredite kućanstava i nefinancijskih društava (ESB/2010/7)

177

2010

L 240

6

 

 

32010D0485

 

 

 

(2010/485/EU)
Odluka Komisije od 1. rujna 2010. o prikladnosti nadležnih tijela Australije i Sjedinjenih Američkih Država u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 5676) (1)

178

2011

L 015

12

 

 

32011D0030

 

 

 

(2011/30/EU)
Odluka Komisije od 19. siječnja 2011. o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte određenih trećih zemalja te o prijelaznom razdoblju za nastavak revizorskih aktivnosti revizora i revizorskih subjekata određenih trećih zemalja u Europskoj uniji (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 117) (1)

182

2011

L 046

1

 

 

32011R0149

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 149/2011 od 18. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o donošenju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) (1)

187

2011

L 048

1

 

 

32011L0007

 

 

 

Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (preinačena) (1)

200

2011

L 076

53

 

 

32011D0167

 

 

 

(2011/167/EU)
Odluka Vijeća od 10. ožujka 2011. o odobravanju pojačane suradnje u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom

210

2011

L 265

1

 

 

32011L0077

 

 

 

Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o izmjeni Direktive 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava

213

2011

L 345

8

 

 

32011L0096

 

 

 

Direktiva Vijeća 2011/96/EU od 30. studenoga 2011. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (preinaka)

218

2012

L 081

3

 

 

32012L0006

 

 

 

Direktiva 2012/6/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava u vezi mikro subjekata (1)

227

2012

L 107

5

 

 

32012D0199

 

 

 

(2012/199/EU)
Odluka Predsjednika Europske komisije od 29. veljače 2012. o funkciji i opisu poslova službenika za saslušanje u određenim trgovinskim postupcima

231

2012

L 129

1

 

 

32012R0386

 

 

 

Uredba (EU) br. 386/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. travnja 2012. o povjeravanju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) zadaća u vezi s provedbom prava intelektualnog vlasništva, uključujući i okupljanje predstavnika javnog i privatnog sektora u okviru Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva (1)

238

2012

L 156

1

 

 

32012L0017

 

 

 

Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (1)

244

2012

L 299

5

 

 

32012L0028

 

 

 

Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (1)

253

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top