EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_028_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 28

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.028.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 028

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1997

L 242

64

 

 

31997D0602

 

 

 

(97/602/EZ)
Odluka Vijeća od 22. srpnja 1997. o popisu iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EEZ) br. 3254/91 i članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97

3

1998

L 286

56

 

 

31998D0596

 

 

 

(98/596/EZ)
Odluka Komisije od 14. listopada 1998. o izmjeni Odluke Vijeća 97/602/EZ o popisu iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EEZ) br. 3254/91 i članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97 (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 3064)

6

1999

L 222

31

 

 

21999A0824(01)

 

 

 

Europska konvencija o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe

9

2003

L 198

11

 

 

22003A0806(01)

 

 

 

Protokol o izmjeni Europske konvencije o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe — Strasbourg, 22. lipnja 1998.

16

2005

L 255

11

 

 

32005L0035

 

 

 

Direktiva 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o onečišćenju mora s brodova i uvođenju sankcija za kršenja (1)

18

2005

L 255

164

 

 

32005F0667

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2005/667/PUP od 12. lipnja 2005. o jačanju kaznenopravnog okvira za provedbu zakonodavstva protiv onečišćenja mora s brodova

29

2006

L 064

52

 

 

32006L0011

 

 

 

Direktiva 2006/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš Zajednice (kodificirana verzija) (1)

33

2006

L 372

19

 

 

32006L0118

 

 

 

Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja

41

2006

L 376

14

 

 

32006L0113

 

 

 

Direktiva 2006/113/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o propisanoj kvaliteti vode u kojoj žive školjkaši (kodificirana verzija)

54

2008

L 081

60

 

 

32008L0032

 

 

 

Direktiva 2008/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

61

2009

L 023

32

 

 

32009D0064

 

 

 

(2009/64/EZ)
Odluka Komisije od 21. siječnja 2009. o normi ISO 17994:2004(E) koja se na temelju Direktive 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća određuje kao norma za ekvivalentnost mikrobioloških metoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 119)

63

2009

L 201

36

 

 

32009L0090

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za kemijsku analizu i praćenje stanja voda u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

64

2009

L 280

52

 

 

32009L0123

 

 

 

Direktiva 2009/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni Direktive 2005/35/EZ o onečišćenju s brodova i uvođenju sankcija za kršenja (1)

67

2010

L 232

14

 

 

32010D0477(01)

 

 

 

(2010/477/EU)
Odluka Komisije od 1. rujna 2010. o kriterijima i metodološkim standardima za dobro stanje okoliša morskih voda (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5956) (1)

71

2010

L 276

33

 

 

32010L0063

 

 

 

Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (1)

82

2011

L 176

52

 

 

32011D0008(01)

 

 

 

(2011/397/EU)
Odluka Europske središnje banke od 21. lipnja 2011. o postupcima za okolišnu te zdravstvenu i sigurnosnu akreditaciju za izradu euronovčanica (ESB/2011/8)

129

2011

L 199

48

 

 

32011L0070

 

 

 

Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom

136

2011

L 258

1

 

 

32011D0646

 

 

 

(2011/646/EU)
Odluka Vijeća od 23. svibnja 2011. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti i održivom razvoju područja Prespanskog parka

145

2011

L 258

2

 

 

22011A1004(01)

 

 

 

Sporazum o zaštiti i održivom razvoju područja Prespanskog parka

146

2012

L 037

65

 

 

32012L0003

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/3/EU od 9. veljače 2012. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja bendiokarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

153

2012

L 172

3

 

 

32012R0530

 

 

 

Uredba (EU) br. 530/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o ubrzanom postupnom uvođenju zahtjeva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnih projektnih zahtjeva za tankere za ulje s jednostrukom oplatom (preinačena)

156

2012

L 320

33

 

 

32012D0707

 

 

 

(2012/707/EU)
Provedbena odluka Komisije od 14. studenoga 2012. o uspostavi zajedničkog obrasca za dostavu informacija u skladu s Direktivom 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8064) (1)

163

2013

L 004

13

 

 

32013D0005

 

 

 

(2013/5/EU)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 2012. o pristupanju Europske unije Protokolu o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja

181

2013

L 004

15

 

 

22013A0109(02)

 

 

 

Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja

183

2013

L 165

1

 

 

32013R0524

 

 

 

Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova)

202

2013

L 165

63

 

 

32013L0011

 

 

 

Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova)

214

2013

L 167

30

 

 

32013R0567

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 567/2013 od 18. lipnja 2013. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (1)

231

2013

L 167

57

 

 

32013D0295

 

 

 

(2013/295/EU)
Odluka Komisije od 17. lipnja 2013. o izmjeni odluka 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2009/300/EZ, 2009/543/EZ, 2009/544/EZ, 2009/563/EZ, 2009/564/EZ, 2009/567/EZ, 2009/568/EZ, 2009/578/EZ, 2009/598/EZ, 2009/607/EZ, 2009/894/EZ, 2009/967/EZ, 2010/18/EZ i 2011/331/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3550)

234

2013

L 169

22

 

 

32013R0579

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 579/2013 od 17. lipnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pasas de Málaga (ZOI))

237

2013

L 169

28

 

 

32013R0580

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 580/2013 od 17. lipnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Saucisse de Montbéliard (ZOZP))

243

2013

L 169

30

 

 

32013R0581

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 581/2013 od 17. lipnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (ZOI))

245

2013

L 169

37

 

 

32013R0583

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 583/2013 od 18. lipnja 2013. o odobravanju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ternasco de Aragón (ZOZP))

247

2013

L 169

39

 

 

32013R0584

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 584/2013 od 18. lipnja 2013. o odobravanju manje izmjene specifikacije naziva upisanog u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Melton Mowbray Pork Pie (ZOZP))

249

2013

L 169

51

 

 

32013R0586

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 586/2013 od 20. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja i odstupanje od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1235/2008 u pogledu datuma podnošenja godišnjeg izvješća (1)

256

2013

L 169

62

 

 

32013R0587

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 587/2013 od 20. lipnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fraises de Nîmes (ZOZP))

267

2013

L 169

71

 

 

32013D0301

 

 

 

(2013/301/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. lipnja 2013. o izmjeni Provedbene odluke 2012/715/EU o uspostavi popisa trećih zemalja s regulatornim okvirom primjenjivim na djelatne tvari za lijekove za humanu primjenu i odgovarajućim kontrolnim i provedbenim aktivnostima kojima se osigurava zaštita javnog zdravlja jednakovrijedna onoj u Uniji (1)

269

2013

L 172

4

 

 

32013R0597

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 597/2013 od 19. lipnja 2013. o odobravanju manje izmjene specifikacije naziva upisanog u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Rogal świętomarciński (ZOZP))

271

2013

L 178

66

 

 

32013L0030

 

 

 

Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (1)

276

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top