EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_026_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 26

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.026.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 026

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 323

12

 

 

31978D0923

 

 

 

(78/923/EEZ)
Odluka Vijeća od 19. lipnja 1978. o sklapanju Europske konvencije o zaštiti životinja na farmama

3

1978

L 323

14

 

 

21978A1117(01)

 

 

 

Tekst Europske konvencije o zaštiti životinja na farmama na engleskom i francuskom jeziku

5

1986

L 358

1

 

 

31986L0609

 

 

 

(86/609/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. studenoga 1986. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica s obzirom na zaštitu životinja koje se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe

14

2003

L 105

18

 

 

32003L0032

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/32/EZ od 23. travnja 2003. o uvođenju detaljnih specifikacija u pogledu zahtjeva utvrđenih u Direktivi Vijeća 93/42/EEZ u odnosu na medicinske proizvode proizvedene korištenjem tkiva životinjskog podrijetla (1)

42

2003

L 156

17

 

 

32003L0035

 

 

 

Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu

48

2003

L 230

32

 

 

32003L0065

 

 

 

Direktiva 2003/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 86/609/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica s obzirom na zaštitu životinja koje se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe (1)

56

2004

L 143

56

 

 

32004L0035

 

 

 

Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu

58

2006

L 038

40

 

 

32006L0017

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/17/EZ od 8. veljače 2006. o provedbi Direktive 2004/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih tehničkih zahtjeva za darivanje, prikupljanje i testiranje ljudskih tkiva i stanica (1)

78

2006

L 075

19

 

 

32006D0207

 

 

 

(2006/207/EZ)
Odluka Komisije od 6. ožujka 2006. o trgovini tvarima koje oštećuju ozonski sloj sa zasebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 424) (1)

91

2007

L 186

36

 

 

32007D0506

 

 

 

(2007/506/EZ)
Odluka Komisije od 21. lipnja 2007. o uspostavljanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za sapune, šampone i regeneratore za kosu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 3127) (1)

92

2007

L 301

14

 

 

32007D0742

 

 

 

(2007/742/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2007. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za električne, plinske ili apsorpcijske plinske toplinske crpke (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5492) (1)

102

2008

L 024

8

 

 

32008L0001

 

 

 

Direktiva 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (Kodificirana verzija) (1)

114

2008

L 164

19

 

 

32008L0056

 

 

 

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (1)

136

2009

L 140

114

 

 

32009L0031

 

 

 

Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (1)

158

2009

L 196

36

 

 

32009D0564

 

 

 

(2009/564/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za usluge kampa (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 5618) (1)

180

2009

L 315

18

 

 

32009D0872

 

 

 

(2009/872/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o osnivanju Odbora stručnjaka Europske unije za rijetke bolesti

203

2010

L 271

1

 

 

32010D0615

 

 

 

(2010/615/EU)
Odluka Vijeća od 17. svibnja 2010. o potpisivanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Kongo o provedbi zakona, gospodarenju i trgovini u području šuma pri uvozu drvne sirovine i od nje dobivenih proizvoda u Europsku uniju (FLEGT)

207

2011

L 092

126

 

 

32011D0202

 

 

 

(2011/202/EU)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2011. o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Kongo o provedbi zakona, gospodarenju i trgovini u području šuma pri uvozu drvne sirovine i od nje dobivenih proizvoda u Europsku uniju (FLEGT)

209

2011

L 169

52

 

 

32011D0383

 

 

 

(2011/383/EU)
Odluka Komisije od 28. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 4442) (1)

210

2011

L 247

47

 

 

32011D0631

 

 

 

(2011/631/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. rujna 2011. o utvrđivanju upitnika za izvješćivanje o provedbi Direktive 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 6502) (1)

223

2011

L 296

6

 

 

32011R1152

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1152/2011 od 14. srpnja 2011. o dopuni Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa (1)

230

2011

L 321

1

 

 

32011R1255

 

 

 

Uredba (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2011. o uspostavi Programa za potporu daljnjem razvoju integrirane pomorske politike (1)

237

2011

L 344

48

 

 

32011D0890

 

 

 

(2011/890/EU)
Provedbena odluka Komisije od 22. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za uspostavljanje, upravljanje i funkcioniranje mreže nacionalnih tijela odgovornih za e-zdravstvo

247

2012

C 378

6

 

 

32012D1208(04)

 

 

 

Provedbena odluka Komisije od 28. studenoga 2012. o usvajanju plana rada za 2013. godinu u okviru drugog programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008.–2013.), mjerilima odabira, dodjele i drugim mjerilima za financijske doprinose aktivnostima tog programa i plaćanju EU-a za Okvirnu konvenciju WHO-a o nadzoru nad duhanom, koja služi kao odluka o financiranju

250

2012

L 223

55

 

 

32012D0481

 

 

 

(2012/481/EU)
Odluka Komisije od 16. kolovoza 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tiskani papir (priopćeno pod brojem dokumenta C(2012) 5364) (1)

285

2012

L 326

3

 

 

32012R1097

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1097/2012 od 23. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive, u pogledu isporuke nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda između država članica (1)

296

2013

L 169

32

 

 

32013R0582

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 582/2013 od 18. lipnja 2013. o odobravanju manje izmjene specifikacije naziva upisanog u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Miel de Sapin des Vosges (ZOI))

304

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top