EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_022_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 22

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.022.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 022

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 210

29

 

 

31985L0374

 

 

 

(85/374/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode

3

1993

L 052

18

 

 

31993L0005

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

8

1994

L 189

84

 

 

31994D0458

 

 

 

(94/458/EZ)
Odluka Komisije od 29. lipnja 1994. o administrativnom provođenju suradnje u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

12

1994

L 253

29

 

 

31994D0652

 

 

 

(94/652/EZ)
Odluka Komisije od 20. rujna 1994. o utvrđivanju popisa i podjele zadaća koje trebaju poduzeti države članice u okviru suradnje u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

14

1999

L 171

12

 

 

31999L0044

 

 

 

Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu

17

2001

L 149

1

 

 

32001F0413

 

 

 

(2001/413/PUP)
Okvirna odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja

22

2001

L 310

19

 

 

32001L0101

 

 

 

Direktiva Komisije 2001/101/EZ od 26. studenoga 2001. o izmjeni Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o približavanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju prehrambenih proizvoda

26

2002

L 191

20

 

 

32002L0067

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/67/EZ od 18. srpnja 2002. o označivanju hrane koja sadrži kinin i hrane koja sadrži kofein (1)

29

2002

L 319

28

 

 

32002D0916

 

 

 

(2002/916/EZ)
Odluka Komisije od 21. studenoga 2002. o izmjeni Odluke 94/652/EZ u vezi s dopunjavanjem popisa zadaća koje trebaju poduzeti države članice u okviru suradnje u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 4447) (1)

31

2003

L 067

22

 

 

32003D0168

 

 

 

(2003/168/EZ)
Odluka Komisije od 11. ožujka 2003. o osnivanju Odbora Europske zajednice za program Energy Star

33

2003

L 308

15

 

 

32003L0089

 

 

 

Direktiva 2003/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o izmjeni Direktive 2000/13/EZ u pogledu navođenja sastojaka prisutnih u hrani (1)

36

2003

L 309

14

 

 

32003D0822

 

 

 

(2003/822/EZ)
Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003. o pristupanju Europske zajednice Povjerenstvu Codex Alimentarius

40

2004

L 381

63

 

 

32004D0905

 

 

 

(2004/905/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2004. o utvrđivanju smjernica po kojima proizvođači i distributeri upućuju obavijest o opasnim proizvodima nadležnim tijelima država članica, u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 4772) (1)

48

2005

L 016

61

 

 

32005D0034

 

 

 

(2005/34/EZ)
Odluka Komisije od 11. siječnja 2005. o utvrđivanju usklađene norme za ispitivanje određenih rezidua u proizvodima životinjskoga podrijetla uvezenih iz trećih zemalja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 4992) (1)

63

2005

L 104

39

 

 

32005D0323

 

 

 

(2005/323/EZ)
Odluka Komisije od 21. travnja 2005. o sigurnosnim uvjetima koje europske norme moraju ispuniti u vezi s plutajućim proizvodima za slobodno vrijeme za uporabu na ili u vodi prema Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2005) 1209) (1)

66

2005

L 271

51

 

 

32005D0718

 

 

 

(2005/718/EZ)
Odluka Komisije od 13. listopada 2005. o usklađenosti određenih normi s općim sigurnosnim zahtjevima Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i objavljivanje upućivanja na njih u Službenom listu (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3803) (1)

69

2006

C 279

2

 

 

42006A1117(01)

 

 

 

Sporazum o zaštiti zdravlja radnika pravilnim rukovanjem i uporabom kristalnog silicijevog dioksida i proizvoda koji ga sadržavaju

72

2006

L 198

41

 

 

32006D0502

 

 

 

(2006/502/EZ)
Odluka Komisije od 11. svibnja 2006. kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (priopćeno pod brojem dokumenata C(2006) 1887 i C(2006) 1887 COR) (Ovaj tekst poništava i zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu L 197, 19.7.2006., str. 9.) (1)

79

2006

L 200

35

 

 

32006D0514

 

 

 

(2006/514/EZ)
Odluka Komisije od 20. srpnja 2006. o usklađenosti određenih normi s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ i o objavljivanju upućivanja na njih u Službenom listu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 3277) (1)

84

2006

L 364

25

 

 

32006R1882

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine nitrata u pojedinoj hrani (1)

87

2006

L 368

110

 

 

32006L0142

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/142/EZ od 22. prosinca 2006. o izmjeni Priloga III.a Direktivi 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u kojem se navode sastojci koji se u svim okolnostima moraju nalaziti na deklaracijama hrane (1)

94

2006

L 376

21

 

 

32006L0114

 

 

 

Direktiva 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (kodificirana verzija) (1)

96

2007

L 028

25

 

 

32007D0082

 

 

 

(2007/82/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2007. o hitnim mjerama zabrane uvoza proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi iz Republike Gvineje (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 278) (1)

103

2007

L 032

137

 

 

32007D0064

 

 

 

(2007/64/EZ)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju revidiranih ekoloških mjerila i, s njima povezanih, zahtjeva za ocjenjivanje i verifikaciju za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za uzgojne supstrate (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6962) (1)

105

2007

L 032

192

 

 

32007D0076

 

 

 

(2007/76/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 6903) (1)

112

2007

L 099

16

 

 

32007D0231

 

 

 

(2007/231/EZ)
Odluka Komisije od 12. travnja 2007. o izmjeni Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1567) (1)

118

2007

L 172

71

 

 

32007L0042

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/42/EZ od 29. lipnja 2007. o materijalima i predmetima izrađenim od regenerirane celulozne folije koji dolaze u dodir s hranom (kodificirana verzija) (1)

120

2007

L 241

17

 

 

32007D0606

 

 

 

(2007/606/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 8. kolovoza 2007. o postavljanju pravila za provedbu odredaba o prijevozu u Odluci Vijeća 2007/162/EZ, Euratom kojom se uspostavlja financijski instrument civilne zaštite (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 3769) (1)

132

2007

L 260

21

 

 

32007D0642

 

 

 

(2007/642/EZ)
Odluka Komisije od 4. listopada 2007. o hitnim mjerama koje se primjenjuju na proizvode ribarstva uvezene iz Albanije i namijenjene prehrani ljudi (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 4482) (1)

139

2007

L 310

11

 

 

32007L0068

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/68/EZ od 27. studenoga 2007. o izmjeni Priloga III.a Direktivi 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih sastojaka hrane (1)

141

2007

L 314

9

 

 

32007D0779(01)

 

 

 

(2007/779/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o osnivanju Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu (preinaka) (1)

145

2008

L 013

24

 

 

32008D0050

 

 

 

(2008/50/EZ)
Odluka Komisije od 13. prosinca 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Aarhuškoj konvenciji u pogledu zahtjeva za interno preispitivanje upravnih akata

156

2008

L 027

12

 

 

32008L0005

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/5/EZ od 30. siječnja 2008. o obveznom navođenju na oznakama određene hrane podataka različitih od onih propisanih Direktivom 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (kodificirana verzija) (1)

159

2008

L 083

35

 

 

32008D0264

 

 

 

(2008/264/EZ)
Odluka Komisije od 25. ožujka 2008. o zahtjevima protupožarne sigurnosti koje trebaju ispuniti europske norme za cigarete na temelju Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

164

2008

L 086

9

 

 

32008R0282

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2023/2006 (1)

166

2008

L 089

26

 

 

32008D0282

 

 

 

(2008/282/EZ)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 2007/76/EZ o provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača u pogledu uzajamne pomoći (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 987) (1)

176

2008

L 120

11

 

 

32008D0357

 

 

 

(2008/357/EZ)
Odluka Komisije od 23. travnja 2008. o posebnim zahtjevima za sigurnost djece koji moraju zadovoljavati europske norme za upaljače sukladno Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

179

2008

L 140

22

 

 

32008D0401

 

 

 

(2008/401/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 30. travnja 2008. o izmjeni Poslovnika u pogledu detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni odredaba Arhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

182

2008

L 205

49

 

 

32008D0630

 

 

 

(2008/630/EZ)
Odluka Komisije od 24. srpnja 2008. o hitnim mjerama koje se primjenjuju na rakove uvezene iz Bangladeša i namijenjene prehrani ljudi (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 3698) (1)

186

2008

L 241

21

 

 

32008D0721

 

 

 

(2008/721/EZ)
Odluka Komisije od 5. rujna 2008. o uspostavi savjetodavne strukture znanstvenih odbora i stručnjaka u području zaštite potrošača, javnog zdravstva i okoliša i o stavljanju izvan snage Odluke 2004/210/EZ (1)

188

2009

L 008

29

 

 

32009D0018

 

 

 

(2009/18/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2008. o usklađenosti norme EN 1273:2005 o dječjim hodalicama s općim sigurnosnim zahtjevima Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i objavi oznaka norme u Službenom listu (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 8616) (1)

198

2009

L 049

33

 

 

32009D0146

 

 

 

(2009/146/EZ)
Odluka Komisije od 19. veljače 2009. o imenovanju članova i savjetnika znanstvenih odbora i Skupine osnovanih na temelju Odluke 2008/721/EZ

200

2009

L 081

23

 

 

32009D0298

 

 

 

(2009/298/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 2009. o produženju valjanosti Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača noviteta (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 2078) (1)

210

2009

L 082

3

 

 

32009D0300

 

 

 

(2009/300/EZ)
Odluka Komisije od 12. ožujka 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za televizore (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 1830) (1)

211

2009

L 161

38

 

 

32009D0490

 

 

 

(2009/490/EZ)
Odluka Komisije od 23. lipnja 2009. o sigurnosnim zahtjevima koje europske norme moraju ispuniti za osobne glazbene uređaje sukladno Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

217

2009

L 162

6

 

 

32009D0491

 

 

 

(2009/491/EZ)
Odluka Komisije od 16. lipnja 2009. o mjerilima za odlučivanje kada se učinkovitost organizacije koja djeluje u ime države zastave može smatrati neprihvatljivom opasnošću za sigurnost i okoliš (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 4398) (1)

219

2009

L 196

61

 

 

32009D0566

 

 

 

(2009/566/EZ)
Odluka Komisije od 27. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2008/721/EZ u vezi s naknadama koje se isplaćuju članovima znanstvenih odbora i stručnjacima u području zaštite potrošača, javnog zdravstva i zaštite okoliša (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 5767)

229

2009

L 244

21

 

 

32009D0705

 

 

 

(2009/705/EZ)
Odluka Komisije od 14. rujna 2009. o osnivanju europske savjetodavne skupine za pitanja potrošača

231

2009

L 314

32

 

 

32009R1168

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1168/2009 od 30. studenoga 2009. o odbijanju odobrenja zdravstvene tvrdnje na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

235

2009

L 314

34

 

 

32009R1169

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1169/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 353/2008 o utvrđivanju provedbenih pravila o zahtjevima za odobrenjem zdravstvenih tvrdnji, kako je predviđeno člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

237

2009

L 330

28

 

 

32009L0148

 

 

 

Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (kodificirana verzija) (1)

239

2009

L 336

55

 

 

32009D0980

 

 

 

(2009/980/EU)
Odluka Komisije od 17. prosinca 2009. o odobrenju zdravstvene tvrdnje koja se odnosi na utjecaj koncentrata rajčice topivog u vodi na agregaciju trombocita i o odobrenju zahtjeva za zaštitu vlasničkih podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 10113) (1)

248

2010

L 003

23

 

 

32010D0009

 

 

 

(2010/9/EU)
Odluka Komisije od 6. siječnja 2010. o sigurnosnim zahtjevima koje trebaju ispuniti europske norme za obruče za kupanje, pomagala za kupanje te kade za kupanje i postolja za kade za dojenčad i malu djecu na temelju Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 10290) (1)

251

2010

L 004

91

 

 

32010D0011

 

 

 

(2010/11/EU)
Odluka Komisije od 7. siječnja 2010. o sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispuniti europske norme za prozorske brave i balkonska vrata koja su sigurna za djecu, a koje postavljaju potrošači, sukladno Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 10298) (1)

258

2010

L 065

16

 

 

32010R0212

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla (1)

261

2010

L 067

9

 

 

32010D0157

 

 

 

(2010/157/EU)
Odluka Komisije od 12. ožujka 2010. o produženju važenja Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 1314) (1)

268

2010

L 138

24

 

 

32010D0309

 

 

 

(2010/309/EU)
Odluka Komisije od 3. lipnja 2010. o izmjeni Odluke 2008/721/EZ u vezi s naknadama koje se isplaćuju članovima znanstvenih odbora i stručnjacima u području zaštite potrošača, javnog zdravstva i zaštite okoliša

269

2010

L 170

39

 

 

32010D0376

 

 

 

(2010/376/EU)
Odluka Komisije od 2. srpnja 2010. o sigurnosnim zahtjevima koje europske norme moraju ispuniti za određene proizvode u okruženju u kojemu spavaju djeca sukladno Direktivi 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

271

2011

L 192

1

 

 

32011R0691

 

 

 

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša (1)

281

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top