Help Print this page 

Document DD_2013_15_020_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 20
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.020.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 020

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1987

L 371

11

 

 

31987R3954

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

3

1989

L 211

1

 

 

31989R2218

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (Euratom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

6

1993

L 037

1

 

 

31993R0315

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani

9

2003

L 185

6

 

 

32003R1304

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2003 od 23. srpnja 2003. o postupku koji primjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima koji su joj upućeni (1)

12

2003

L 245

4

 

 

32003R1642

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1642/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

15

2004

L 097

44

 

 

32004R0608

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka 2004. o označivanju hrane i sastojaka hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola (1)

18

2004

L 379

64

 

 

32004R2230

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (1)

20

2005

L 118

14

 

 

32005R0704

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 704/2005 od 4. svibnja 2005. o izmjeni specifikacije za oznaku izvornosti u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 (Mel de Barroso) (ZOP)

24

2006

L 100

3

 

 

32006R0575

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 575/2006 od 7. travnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na broj i nazive Stalnih znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane

28

2006

L 264

13

 

 

32006R1367

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice

29

2006

L 384

75

 

 

32006R2023

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (1)

36

2008

L 039

11

 

 

32008R0108

 

 

 

Uredba (EZ) br. 108/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1925/2006 o dodavanju vitamina i minerala i određenih drugih tvari hrani

40

2008

L 060

17

 

 

32008R0202

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 202/2008 od 4. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na broj i nazive Znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane (1)

43

2008

L 109

11

 

 

32008R0353

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 353/2008 od 18. travnja 2008. o utvrđivanju provedbenih pravila za zahtjeve za odobrenjem zdravstvenih tvrdnji, kako je predviđeno člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

44

2008

L 354

1

 

 

32008R1331

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (1)

50

2010

L 111

1

 

 

32010R0375

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 375/2010 od 3. svibnja 2010. o odbijanju odobrenja zdravstvene tvrdnje na prehrambenim proizvodima, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

56

2010

L 111

3

 

 

32010R0376

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 376/2010 od 3. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 983/2009 o odobrenju i odbijanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

58

2010

L 113

1

 

 

32010R0382

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 382/2010 od 5. svibnja 2010. o odbijanju odobrenja nekih zdravstvenih tvrdnji na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

60

2010

L 113

4

 

 

32010R0383

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 383/2010 od 5. svibnja 2010. o odbijanju odobrenja zdravstvene tvrdnje na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

63

2010

L 113

6

 

 

32010R0384

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 384/2010 od 5. svibnja 2010. o odobrenju ili odbijanju odobrenja nekih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

65

2010

L 182

5

 

 

32010R0624

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 624/2010 od 15. srpnja 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Melanzana Rossa di Rotonda (ZOI))

70

2010

L 197

1

 

 

32010R0675

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 675/2010 od 28. srpnja 2010. o upisu naziva u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta (Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (GTS))

72

2010

L 233

9

 

 

32010R0776

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 776/2010 od 2. rujna 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Génisse Fleur d’Aubrac (ZOZP))

74

2010

L 233

19

 

 

32010R0780

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 780/2010 od 2. rujna 2010. o odobrenju manjih izmjena specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Thüringer Leberwurst (ZOZP))

76

2010

L 234

5

 

 

32010R0784

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 784/2010 od 3. rujna 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Hessischer Handkäse ili Hessischer Handkäs (ZOZP))

80

2010

L 265

9

 

 

32010R0886

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 886/2010 od 7. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Prleška tünka (ZOZP))

82

2010

L 266

44

 

 

32010R0896

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 896/2010 od 8. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (ZOZP))

84

2010

L 266

48

 

 

32010R0898

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 898/2010 od 8. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Patata della Sila (ZOZP))

86

2010

L 266

52

 

 

32010R0900

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 900/2010 od 8. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Estepa (ZOI))

88

2010

L 266

54

 

 

32010R0901

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 901/2010 od 8. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (ZOI))

90

2010

L 269

21

 

 

32010R0917

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 917/2010 od 12. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fourme de Montbrison (ZOI))

92

2010

L 269

23

 

 

32010R0918

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 918/2010 od 12. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kiełbasa lisiecka (ZOZP))

94

2010

L 271

4

 

 

32010R0923

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 923/2010 od 14. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Asparago di Badoere (ZOZP))

96

2010

L 273

5

 

 

32010R0930

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 930/2010 od 18. listopada 2010. o upisu naziva u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta (Ovčí salašnícky údený syr (GTS))

98

2010

L 279

18

 

 

32010R0958

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 958/2010 od 22. listopada 2010. o odbijanju odobrenja zdravstvene tvrdnje na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

100

2010

L 283

21

 

 

32010R0970

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 970/2010 od 28. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lapin Poron kuivaliha (ZOI))

102

2010

L 286

5

 

 

32010R0985

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 985/2010 od 3. studenoga 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Bruna bönor från Öland (ZOZP))

104

2010

L 286

9

 

 

32010R0987

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 987/2010 od 3. studenoga 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Marrone della Valle di Susa (ZOZP))

106

2010

L 288

10

 

 

32010R0990

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 990/2010 od 4. studenoga 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Jabłka łąckie (ZOZP))

108

2010

L 296

1

 

 

32010R1021

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1021/2010 od 12. studenoga 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Peperone di Pontecorvo (ZOI))

110

2010

L 315

18

 

 

32010R1107

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1107/2010 od 30. studenoga 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pimiento de Gernika ili Gernikako Piperra (ZOZP))

112

2010

L 315

20

 

 

32010R1108

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1108/2010 od 30. studenoga 2010. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Castagna del Monte Amiata (ZOZP))

114

2010

L 326

64

 

 

32010R1163

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1163/2010 od 9. prosinca 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Agneau du Périgord (ZOZP))

116

2010

L 326

68

 

 

32010R1165

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1165/2010 od 9. prosinca 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salzwedeler Baumkuchen (ZOZP))

118

2010

L 326

70

 

 

32010R1166

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1166/2010 od 9. prosinca 2010. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Agnello di Sardegna (ZOZP))

120

2010

L 347

27

 

 

32010R1266

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1266/2010 od 22. prosinca 2010. o izmjeni Direktive 2007/68/EZ u pogledu zahtjeva za označivanje vina (1)

122

2011

L 066

7

 

 

32011R0237

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 237/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mostviertler Birnmost (ZOZP))

124

2011

L 066

21

 

 

32011R0244

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 244/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pera de Lleida (ZOI))

126

2011

L 287

23

 

 

32011R1109

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1109/2011 od 3. studenoga 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2075/2005 o ekvivalentnim metodama testiranja na trihinelu (1)

128

2011

L 295

178

 

 

32011R1130

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1130/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima kojom se uspostavlja popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama i prehrambenim tvarima (1)

132

2011

L 296

26

 

 

32011R1160

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1160/2011 od 14. studenoga 2011. o odobrenju i odbijanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti (1)

159

2011

L 299

1

 

 

32011R1170

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1170/2011 od 16. studenoga 2011. o odbijanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od pojave bolesti (1)

162

2011

L 299

4

 

 

32011R1171

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1171/2011 od 16. studenoga 2011. o odbijanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

165

2011

L 304

18

 

 

32011R1169

 

 

 

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (1)

168

2011

L 319

32

 

 

32011R1246

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1246/2011 od 29. studenoga 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mantecados de Estepa (ZOZP))

214

2011

L 324

9

 

 

32011R1267

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1267/2011 od 6. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

216

2011

L 330

3

 

 

32011R1296

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1296/2011 od 9. prosinca 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ZOI))

230

2011

L 330

5

 

 

32011R1297

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1297/2011 od 9. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Seggiano (ZOI))

232

2011

L 330

11

 

 

32011R1300

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1300/2011 od 9. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Magyar szürkemarha hús (ZOZP))

234

2011

L 341

19

 

 

32011R1361

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1361/2011 od 19. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Terre Aurunche (ZOI))

236

2011

L 341

23

 

 

32011R1363

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1363/2011 od 19. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ciliegia dell’Etna (ZOI))

238

2011

L 341

25

 

 

32011R1364

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1364/2011 od 19. prosinca 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (ZOZP))

240

2011

L 341

27

 

 

32011R1365

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1365/2011 od 19. prosinca 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Carne De Vacuno Del País Vascolo/Euskal Okela (ZOZP))

242

2011

L 341

39

 

 

32011R1370

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1370/2011 od 21. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ZOZP))

244

2011

L 343

14

 

 

32011R1376

 

 

 

Provedbena uredba komisije (EU) br. 1376/2011 od 20. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mongeta del Ganxet (ZOI))

246

2011

L 343

16

 

 

32011R1377

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1377/2011 od 20. prosinca 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salva Cremasco (ZOI))

248

2012

L 009

1

 

 

32012R0021

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 21/2012 od 11. siječnja 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Vulture (ZOI))

250

2012

L 009

5

 

 

32012R0023

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 23/2012 od 11. siječnja 2012. o odobrenju izmjene koja nije manja specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Dauno (ZOI))

252

2012

L 048

11

 

 

32012R0149

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 149/2012 od 20. veljače 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Limone di Rocca Imperiale) (ZOZP))

254

2012

L 064

1

 

 

32012R0180

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 180/2012 od 2. ožujka 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (ZOZP))

256

2012

L 064

3

 

 

32012R0181

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 181/2012 od 2. ožujka 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Melon de Guadeloupe (ZOZP))

258

2012

L 069

1

 

 

32012R0185

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 185/2012 od 7. ožujka 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Armagh Bramley Apples (ZOZP))

260

2012

L 132

11

 

 

32012R0429

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 429/2012 od 22. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 za potrebe propisivanja zajedničkog formata za prijavu pogrešaka za proizvođače osobnih automobila (1)

262

2012

L 242

1

 

 

32012R0791

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 791/2012 od 23. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 u pogledu određenih odredbi o trgovini vrstama divlje faune i flore

264

2012

L 252

1

 

 

32012R0835

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 835/2012 od 18. rujna 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu Priloga XVII. (kadmij) (1)

276

2013

L 024

344

 

 

32013D0024

 

 

 

(2013/24/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. studenoga 2012. o donošenju četvrtog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za panonsku biogeografsku regiju (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8137)

279

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top