Help Print this page 

Document DD_2013_15_014_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 014
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.014.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 014

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1997

L 180

22

 

 

31997L0043

 

 

 

Direktiva Vijeća 97/43/Euratom od 30. lipnja 1997. o zaštiti zdravlja pojedinaca od opasnosti od ionizirajućeg zračenja u vezi s medicinskim izlaganjem i o stavljanju izvan snage Direktive 84/466/Euratom

3

2003

L 184

35

 

 

32003D0534

 

 

 

(2003/534/EZ)
Odluka Komisije od 17. srpnja 2003. o izmjeni Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke 2000/96/EZ o zaraznim bolestima navedenim u tim odlukama i o izmjeni Odluke 2002/253/EZ o definiranju zaraznih bolesti (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2301) (1)

9

2004

L 091

25

 

 

32004L0033

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/33/EZ od 22. ožujka 2004. o provedbi Direktive 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na određene tehničke zahtjeve za krv i krvne sastojke (1)

14

2004

L 100

33

 

 

32004D0312

 

 

 

(2004/312/EZ)
Odluka Vijeća od 30. ožujka 2004. o odobravanju Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Slovačkoj i Sloveniji određenih privremenih odstupanja od Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

29

2004

L 102

48

 

 

32004L0023

 

 

 

Direktiva 2004/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju standarda kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, prikupljanja, testiranja, obrade, čuvanja, skladištenja i distribucije tkiva i stanica

31

2005

L 256

41

 

 

32005L0062

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/62/EZ od 30. rujna 2005. o provedbi Direktive 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa standardima i specifikacijama Zajednice u odnosu na sustav kvalitete krvnih ustanova (1)

42

2006

L 404

39

 

 

32006D1926

 

 

 

Odluka br. 1926/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o uspostavi programa djelovanja Zajednice u području politike zaštite potrošača (2007.–2013.) (1)

50

2007

L 071

9

 

 

32007D0162

 

 

 

(2007/162/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 5. ožujka 2007. o uspostavi financijskog instrumenta za civilnu zaštitu (1)

57

2007

L 301

3

 

 

32007D1350

 

 

 

Odluka br. 1350/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uspostavljanju drugog programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.) (1)

66

2008

L 020

23

 

 

32008D0073

 

 

 

(2008/73/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 2004/277/EZ, Euratom u pogledu pravila za provođenje Odluke Vijeća 2007/779/EZ, Euratom o uspostavi mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6464) (1)

77

2008

L 318

12

 

 

32008D0889

 

 

 

(2008/889/EZ)
Odluka Komisije od 18. studenoga 2008. o izmjeni odluka 2002/747/EZ, 2003/31/EZ, 2005/342/EZ, 2005/344/EZ i 2005/360/EZ radi produženja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za određene proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6941) (1)

89

2008

L 328

28

 

 

32008L0099

 

 

 

Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (1)

91

2009

L 110

58

 

 

32009D0363

 

 

 

(2009/363/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2009. o izmjeni Odluke 2002/253/EZ o utvrđivanju definicija slučajeva zaraznih bolesti koje se prijavljuju u mrežu Zajednice na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 3517) (1)

101

2009

L 180

22

 

 

32009D0539

 

 

 

(2009/539/EZ)
Odluka Komisije od 10. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2000/96/EZ o zaraznim bolestima koje treba postupno obuhvatiti mrežom Zajednice prema Odluci br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5457) (1)

103

2009

L 180

24

 

 

32009D0540

 

 

 

(2009/540/EZ)
Odluka Komisije od 10. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2002/253/EZ u pogledu definicija slučajeva bolesti za prijavljivanje influence A(H1N1) u mrežu Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5465) (1)

105

2009

L 181

27

 

 

32009D0543

 

 

 

(2009/543/EZ)
Odluka Komisije od 13. kolovoza 2008. o uspostavi ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za vanjske boje i lakove (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4452) (1)

106

2009

L 181

39

 

 

32009D0544

 

 

 

(2009/544/EZ)
Odluka Komisije od 13. kolovoza 2008. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za unutrašnje boje i lakove (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4453) (1)

118

2009

L 196

27

 

 

32009D0563

 

 

 

(2009/563/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za obuću (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5612) (1)

128

2009

L 197

70

 

 

32009D0567

 

 

 

(2009/567/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za tekstilne proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4595) (1)

137

2010

L 213

48

 

 

32010D0453

 

 

 

(2010/453/EU)
Odluka Komisije od 3. kolovoza 2010. o utvrđivanju smjernica o uvjetima inspekcija i mjerama kontrole kao i u pogledu osposobljavanja i kvalifikacije stručnih osoba, u području ljudskih tkiva i stanica u skladu s Direktivom 2004/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5278) (1)

154

2010

L 292

65

 

 

32010D0681

 

 

 

(2010/681/EU)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2010. o upitniku za izvješća država članica o provedbi Direktive Vijeća 1999/13/EZ o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima u razdoblju 2011. – 2013. (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7591)

157

2010

L 304

18

 

 

32010L0079

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/79/EU od 19. studenoga 2010. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga III. Direktivi 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva

160

2011

L 026

1

 

 

32011D0056

 

 

 

(2011/56/EU)
Odluka Vijeća od 26. srpnja 2010. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

162

2011

L 087

1

 

 

32011R0321

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 321/2011 od 1. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 u pogledu ograničenja uporabe bisfenola A u plastičnim bočicama za hranjenje dojenčadi (1)

163

2011

L 088

45

 

 

32011L0024

 

 

 

Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

165

2011

L 260

9

 

 

32011R0985

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 985/2011 od 30. rujna 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Vinagre de Jerez (ZOI))

186

2011

L 260

11

 

 

32011R0986

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 986/2011 od 30. rujna 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queso Casín (ZOI))

188

2011

L 260

13

 

 

32011R0987

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 987/2011 od 30. rujna 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Nanoški sir (ZOI))

190

2011

L 278

1

 

 

32011R1072

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1072/2011 od 20. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Liquirizia di Calabria (ZOI))

192

2011

L 278

3

 

 

32011R1073

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1073/2011 od 20. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (ZOI))

194

2011

L 281

3

 

 

32011R1084

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1084/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

196

2011

L 285

6

 

 

32011R1098

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1098/2011 od 27. listopada 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (金乡大蒜 (Jinxiang Da Suan) (ZOZP))

198

2011

L 289

6

 

 

32011R1117

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1117/2011 od 31. listopada 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lough Neagh Eal (ZOZP))

200

2011

L 289

8

 

 

32011R1118

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1118/2011 od 31. listopada 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Coppa di Parma (ZOZP))

202

2011

L 289

10

 

 

32011R1119

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1119/2011 od 31. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Brovada (ZOI))

204

2011

L 289

12

 

 

32011R1120

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1120/2011 od 31. listopada 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Carciofo Brindisino (ZOZP))

206

2011

L 289

14

 

 

32011R1121

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1121/2011 od 31. listopada 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Native Shetland Wool (ZOI))

208

2011

L 296

14

 

 

32011R1154

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1154/2011 od 10. studenoga 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Zgornjesavinjski želodec (ZOZP))

210

2011

L 296

16

 

 

32011R1155

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1155/2011 od 10. studenoga 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Šebreljski želodec (ZOZP))

212

2011

L 296

18

 

 

32011R1156

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1156/2011 od 10. studenoga 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kočevski gozdni med (ZOI))

214

2011

L 296

35

 

 

32011L0090

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/90/EU od 14. studenoga 2011. o izmjeni dijela II. Priloga I. Direktivi 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koji predviđa dodatne pretpostavke za izračun efektivne kamatne stope (1)

216

2011

L 319

41

 

 

32011R1250

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1250/2011 od 29. studenoga 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Πατάτα Νάξο (Patata Naxou) (ZOZP))

219

2011

L 330

7

 

 

32011R1298

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1298/2011 od 9. prosinca 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Pélardon (ZOI)]

221

2011

L 330

9

 

 

32011R1299

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1299/2011 od 9. prosinca 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Azeites do Ribatejo (ZOI)]

223

2011

L 330

13

 

 

32011R1301

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1301/2011 od 9. prosinca 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (ZOZP)]

225

2012

L 070

63

 

 

32012D0135

 

 

 

(2012/135/EU)
Provedbena odluka Komisije od 28. veljače 2012. o donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u okviru Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama za proizvodnju željeza i čelika (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 903) (1)

227

2012

L 262

1

 

 

32012D0506

 

 

 

(2012/506/EU)
Provedbena odluka Komisije od 8. kolovoza 2012. o izmjeni Odluke 2002/253/EZ o utvrđivanju definicija slučajeva zaraznih bolesti koje se prijavljuju u mrežu Zajednice na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5538) (1)

263

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top