Help Print this page 

Document DD_2013_15_013_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 013
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 372

31

 

 

31985L0577

 

 

 

(85/577/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. prosinca 1985. za zaštitu potrošača u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija

3

1994

L 007

17

 

 

31994D0010

 

 

 

(94/10/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 1993. o standardnom sažetom obrascu za obavijest o odluci o dodjeli znaka za okoliš Zajednice

6

2000

L 293

18

 

 

32000D0728

 

 

 

(2000/728/EZ)
Odluka Komisije od 10. studenoga 2000. o utvrđivanju naknade za podnošenje zahtjeva i godišnje naknade za znak za okoliš Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3279) (1)

9

2000

L 293

20

 

 

32000D0729

 

 

 

(2000/729/EZ)
Odluka Komisije od 10. studenoga 2000. o standardnom ugovoru koji se odnosi na uvjete uporabe znaka za okoliš Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3278) (1)

11

2000

L 293

31

 

 

32000D0731

 

 

 

(2000/731/EZ)
Odluka Komisije od 10. studenoga 2000. o utvrđivanju poslovnika Savjetodavnog foruma u okviru revidiranog programa dodjele znaka za okoliš Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3281) (1)

15

2001

L 197

30

 

 

32001L0042

 

 

 

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

17

2003

L 037

24

 

 

32002L0096

 

 

 

Direktiva 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

25

2003

L 135

31

 

 

32003D0393

 

 

 

(2003/393/EZ)
Odluka Komisije od 22. svibnja 2003. o izmjeni Odluke 2000/728/EZ o utvrđivanju naknade za podnošenje zahtjeva i godišnje naknade za znak zaštite okoliša Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1780) (1)

40

2004

L 078

56

 

 

32004D0249

 

 

 

(2004/249/EZ)
Odluka Komisije od 11. ožujka 2004. o upitniku za izvješća država članica o provedbi Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 714) (1)

41

2004

L 087

20

 

 

32004D0277

 

 

 

(2004/277/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 29. prosinca 2003. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke Vijeća 2001/792/EZ, Euratom o uspostavi mehanizma Zajednice za olakšavanje pojačane suradnje u intervencijama pomoći civilne zaštite (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 5185) (1)

45

2006

L 132

37

 

 

32006D0355

 

 

 

(2006/355/EZ)
Odluka Komisije od 16. svibnja 2006. o osnivanju stručne skupine za mobilnost klijenata u pogledu bankovnih računa

56

2008

L 133

66

 

 

32008L0048

 

 

 

Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ

58

2009

L 139

29

 

 

32009D0427

 

 

 

(2009/427/EZ)
Odluka Komisije od 3. lipnja 2009. o osnivanju stručne skupine za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji

85

2010

L 084

19

 

 

32010R0271

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije

88

2010

L 134

1

 

 

32010R0471

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 471/2010 od 31. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Uniji (1)

92

2010

L 151

19

 

 

32010D0335

 

 

 

(2010/335/EU)
Odluka Komisije od 10. lipnja 2010. o smjernicama za izračunavanje zaliha ugljika zemljišta za potrebe Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 3751)

95

2010

L 178

11

 

 

32010R0612

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 612/2010 od 12. srpnja 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fasola korczyńska (PGI))

118

2010

L 203

3

 

 

32010R0698

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 698/2010 od 4. kolovoza 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mâconnais (PDO))

120

2010

L 203

7

 

 

32010R0700

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 700/2010 od 4. kolovoza 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pemento de Herbón (PDO))

122

2010

L 203

9

 

 

32010R0701

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 701/2010 od 4. kolovoza 2010. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (PESCA e Nettarina di Romagna (PGI))

124

2010

L 220

57

 

 

32010R0751

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 751/2010 od 20. kolovoza 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Saucisse de Morteau ili Jésus de Morteau (ZOZP))

126

2010

L 233

15

 

 

32010R0779

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 779/2010 od 2. rujna 2010. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Thüringer Rotwurst (PGI))

128

2010

L 285

11

 

 

32010R0975

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 975/2010 od 29. listopada 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Śliwka szydłowska (PGI))

132

2010

L 285

13

 

 

32010R0976

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 976/2010 od 29. listopada 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Hessischer Apfelwein (ZOZP))

134

2010

L 285

15

 

 

32010R0977

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 977/2010 od 29. listopada 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Obwarzanek krakowski (PGI))

136

2010

L 285

17

 

 

32010R0978

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 978/2010 od 29. listopada 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ZOZP))

138

2010

L 285

19

 

 

32010R0979

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 979/2010 od 29. listopada 2010. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Porc de Franche-Comté (ZOZP))

140

2010

L 334

1

 

 

32010R1177

 

 

 

Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (1)

142

2011

L 009

11

 

 

32011D0013

 

 

 

(2011/13/EU)
Odluka Komisije od 12. siječnja 2011. o određenim vrstama informacija o biogorivima i tekućim biogorivima koje gospodarski subjekti dostavljaju državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 36)

158

2011

L 030

15

 

 

32011R0091

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 91/2011 od 2. veljače 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Hofer Rindfleischwurst (PGI))

160

2011

L 038

24

 

 

32011R0126

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 126/2011 od 11. veljače 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Oie d’Anjou (PGI))

162

2011

L 059

63

 

 

32011D0141

 

 

 

(2011/141/EU)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2011. o izmjeni Odluke 2007/76/EZ o provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača u pogledu uzajamne pomoći (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1165) (1)

164

2011

L 077

25

 

 

32011R0284

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Konga, Kina

167

2011

L 094

2

 

 

32011R0333

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

172

2011

L 094

21

 

 

32011R0338

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 338/2011 od 7. travnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Magiun de prune Topoloveni (PGI))

182

2011

L 096

15

 

 

32011R0344

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor

184

2011

L 110

18

 

 

32011R0415

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 415/2011 od 26. travnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lapin Poron kylmäsavuliha (PDO))

186

2011

L 110

20

 

 

32011R0416

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 416/2011 od 26. travnja 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Valle d’Aosta Lard d’Arnad/Vallée d’Aoste Lard d’Arnad (PDO))

188

2011

L 113

1

 

 

32011R0426

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 426/2011 od 2. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

190

2011

L 122

65

 

 

32011R0448

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2011 od 6. svibnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (PGI))

192

2011

L 133

4

 

 

32011R0484

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 484/2011 od 18. svibnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Gönci kajszibarack (PGI)]

194

2011

L 133

6

 

 

32011R0485

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 485/2011 od 18. svibnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Karp zatorski (ZOI))

196

2011

L 161

9

 

 

32011R0590

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (1)

198

2011

L 170

26

 

 

32011R0635

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 635/2011 od 29. lipnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Aceite Campo de Calatrava (PDO)]

202

2011

L 170

28

 

 

32011R0636

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 636/2011 od 29. lipnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (ZOI)]

204

2011

L 170

30

 

 

32011R0637

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 637/2011 od 29. lipnja 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Beaufort (PDO)]

206

2011

L 193

13

 

 

32011R0717

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 717/2011 od 20. srpnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cornish Pasty (PGI))

208

2011

L 193

15

 

 

32011R0718

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 718/2011 od 20. srpnja 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Riviera Ligure (PDO))

210

2011

L 193

17

 

 

32011R0719

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 719/2011 od 20. srpnja 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Saucisson de l’Ardèche (PGI))

212

2011

L 194

34

 

 

32011D0462

 

 

 

(2011/462/EU)
Provedbena odluka Komisije od 25. srpnja 2011. o odbijanju dvaju zahtjeva za upis u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 510/2006 (Eilenburger Sachsenquelle (PDO)), (Eilenburger Sanusquelle (PDO)) (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 5251)

214

2011

L 198

39

 

 

32011D0484

 

 

 

(2011/484/EU)
Provedbena Odluka Komisije od 11. srpnja 2011. o formatu podataka o područjima za područja Natura 2000 (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4892)

216

2011

L 275

16

 

 

32011R1044

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1044/2011 od 19. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Kabanosy (ZTS))

248

2011

L 276

5

 

 

32011R1050

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1050/2011 od 20. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Darjeeling (ZOZP))

255

2011

L 343

140

 

 

32011D0884

 

 

 

(2011/884/EU)
Provedbena Odluka Komisije od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (1)

263

2012

L 027

5

 

 

32012R0076

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 76/2012 od 30. siječnja 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchschinken/Holsteiner Knochenschinken (ZOZP))

272

2012

L 048

9

 

 

32012R0148

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 148/2012 od 20. veljače 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (New Season Comber Potatoes/Comber Erarlies) (ZOZP))

274

2012

L 053

4

 

 

32012R0165

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 165/2012 od 24. veljače 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Alföldi kamillavirágzat (ZOI))

276

2012

L 084

1

 

 

32012R0252

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 252/2012 od 21. ožujka 2012. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1883/2006 (1)

282

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top