EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_011_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 011

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.011.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 011

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2000

L 138

7

 

 

32000R1208

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1208/2000 od 8. lipnja 2000. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1420/1999 o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada iz Europske zajednice u Bugarsku i Nigeriju, i Uredbe (EZ) br. 1547/1999 o kontrolnim postupcima za otpremu određenih vrsta otpada u Bugarsku i Nigeriju (1)

3

2002

L 086

44

 

 

32002D0253

 

 

 

(2002/253/EZ)
Odluka Komisije od 19. ožujka 2002. o utvrđivanju definicija slučajeva zaraznih bolesti koje se prijavljuju u mrežu Zajednice na temelju Odluke Europskog parlamenta i Vijeća br. 2119/98/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1043)

8

2008

L 031

3

 

 

32008R0100

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 100/2008 od 4. veljače 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 u odnosu na zbirke uzoraka i određene formalnosti vezane za trgovinu vrstama divlje faune i flore

27

2009

L 140

16

 

 

32009L0028

 

 

 

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (1)

39

2010

L 270

1

 

 

32010R0920

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 920/2010 od 7. listopada 2010. o standardiziranom i zaštićenom sustavu registara u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Odlukom br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

86

2011

L 178

1

 

 

32011R0626

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 626/2011 od 4. svibnja 2011. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja

138

2011

L 315

1

 

 

32011R1193

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1193/2011 od 18. studenoga 2011. o uspostavi registra Unije za razdoblje trgovanja s početkom 1. siječnja 2013. i sljedeća razdoblja trgovanja u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Odlukom br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2216/2004 i (EU) br. 920/2010 (1)

210

2012

L 196

12

 

 

32012R0674

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 674/2012 od 23. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

264

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top