EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_005_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 05

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 005

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 069

22

 

 

31999L0010

 

 

 

Directiva 1999/10/CE a Comisiei din 8 martie 1999 de prevedere a unor derogări de la dispozițiile articolului 7 din Directiva 79/112/CEE a Consiliului în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare (1)

3

1999

L 085

1

 

 

31999L0013

 

 

 

Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații

5

1999

L 094

24

 

 

31999L0022

 

 

 

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice

27

1999

L 117

1

 

 

31999R0933

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 933/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu

30

1999

L 141

20

 

 

31999L0034

 

 

 

Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte

34

1999

L 156

37

 

 

31999D0412

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 1456]

36

1999

L 163

41

 

 

31999L0030

 

 

 

Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător

46

1999

L 166

6

 

 

31999R1420

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor și procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări nemembre ale OCDE

66

1999

L 171

12

 

 

31999L0044

 

 

 

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

89

1999

L 182

1

 

 

31999L0031

 

 

 

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri

94

1999

L 185

1

 

 

31999R1547

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE C(92) 39 final (1)

113

1999

L 222

1

 

 

31999R1804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1804/1999 al Consiliului din 19 iulie 1999 de completare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare pentru a include producția animală

146

1999

L 222

31

 

 

21999A0824(01)

 

 

 

Convenția europeană privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri Științifice

174

1999

L 316

45

 

 

31999D0816

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 1999 de adaptare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) și cu articolul 42 alineatul (3) din anexele II, III, IV și V la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și la ieșirea din Comunitatea Europeană [notificată cu numărul C(1999) 3880] (1)

182

1999

L 318

20

 

 

31999D0819

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 noiembrie 1999 privind aderarea Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) la Convenția din 1994 privind siguranța nucleară [notificată cu numărul C(1999) 3223]

214

1999

L 327

53

 

 

31999D0847

 

 

 

Decizia Consiliului din 9 decembrie 1999 de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul protecției civile

215

2000

L 012

16

 

 

31999L0094

 

 

 

Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi

220

2000

L 016

74

 

 

32000D0045

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mașini de spălat rufe [notificată cu numărul C(1999) 4650] (1)

228

2000

L 018

1

 

 

32000R0141

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane

233

2000

L 021

32

 

 

32000D0057

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 1999 privind sistemul de alertă precoce și de reacție pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 4016]

238

2000

L 028

50

 

 

32000D0096

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse în mod progresiv în rețeaua Comunității în conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 4015]

243

2000

L 041

8

 

 

32000R0334

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 334/2000 al Comisiei din 14 februarie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 privind procedurile de control care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către Malaiezia (1)

248

2000

L 045

21

 

 

32000R0354

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 354/2000 al Comisiei din 16 februarie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 privind procedurile de control care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către China (1)

250

2000

L 048

1

 

 

32000R0331

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 331/2000 al Comisiei din 17 decembrie 1999 de modificare a anexei V la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

252

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top