EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 002

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1987

L 371

76

 

 

31987D0600

 

 

 

(87/600/Euratom)
Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

3

1989

L 357

31

 

 

31989L0618

 

 

 

(89/618/Euratom)
Direktiva Vijeća od 27. studenoga 1989. o obavješćivanju stanovništva o mjerama zdravstvene zaštite koje treba primijeniti i koracima koje treba poduzeti u slučaju radiološke opasnosti

6

1991

L 239

23

 

 

31991D0448

 

 

 

(91/448/EEZ)
Odluka Komisije od 29. srpnja 1991. o smjernicama za klasifikaciju iz članka 4. Direktive 90/219/EEZ

10

1992

L 206

7

 

 

31992L0043

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore

14

1996

L 243

31

 

 

31996L0059

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT)

58

1999

L 318

20

 

 

31999D0819

 

 

 

(1999/819/Euratom)
Odluka Komisije od 16. studenoga 1999. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti iz 1994. (priopćena pod brojem dokumenta C (1999) 3223)

63

2000

L 273

5

 

 

32000R2364

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2364/2000 od 25. listopada 2000. o četvrtom popisu prioritetnih tvari kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 (1)

64

2001

L 047

32

 

 

32001D0119

 

 

 

(2001/119/EZ)
Odluka Komisije od 22. siječnja 2001. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 106) (1)

67

2003

L 186

34

 

 

32003L0073

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/73/EZ od 24. srpnja 2003. o izmjeni Priloga III. Direktivi 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (1)

68

2003

L 345

106

 

 

32003L0108

 

 

 

Direktiva 2003/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2003. o izmjeni Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

70

2004

L 172

7

 

 

32004D0491

 

 

 

(2004/491/Euratom)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke Komisije 1999/819/Euratom od 16. studenoga 1999. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti iz 1994. u vezi s priloženom Deklaracijom

72

2004

L 328

66

 

 

32004R1898

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1898/2004 od 29. listopada 2004. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Terre Tarentine) (ZOI)

74

2006

L 337

21

 

 

32006L0117

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva

75

2012

L 010

130

 

 

32012D0011

 

 

 

(2012/11/EU)
Provedbena odluka Komisije od 18. studenoga 2011. o donošenju petog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za borealnu biogeografsku regiju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8195)

87

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top