EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 001

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 101

17

 

 

31989R0944

 

 

 

Uredba Komisije (Euratom) br. 944/89 od 12. travnja 1989. o utvrđivanju najviše dopuštene razine radioaktivnog onečišćenja manje važnih prehrambenih proizvoda nakon nuklearne nesreće ili nekog drugog hitnog radiološkog slučaja

3

1991

L 135

40

 

 

31991L0271

 

 

 

(91/271/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

5

1997

L 025

11

 

 

31997R0142

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 142/97 od 27. siječnja 1997. o dostavi informacija o određenim postojećim tvarima u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 (1)

18

1997

L 025

13

 

 

31997R0143

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 143/97 od 27. siječnja 1997. o trećem popisu prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 (1)

20

1998

L 067

29

 

 

31998L0015

 

 

 

Direktiva Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. o izmjeni Direktive Vijeća 91/271/EEZ vezano uz određene zahtjeve utvrđene u Prilogu I. toj Direktivi (1)

22

1999

L 069

22

 

 

31999L0010

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/10/EZ od 8. ožujka 1999. o odstupanjima od odredaba iz članka 7. Direktive Vijeća 79/112/EEZ u pogledu označivanja hrane (1)

24

2000

L 226

3

 

 

32000D0532

 

 

 

(2000/532/EZ)
Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147) (1)

26

2000

L 327

1

 

 

32000L0060

 

 

 

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike

48

2001

L 345

25

 

 

32001R2592

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2592/2001 od 28. prosinca 2001. o dodatnim zahtjevima u pogledu dostave informacija i ispitivanja za proizvođače ili uvoznike određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari

120

2002

L 177

6

 

 

32002R1217

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1217/2002 od 5. srpnja 2002. o zahtjevima za uvoznike ili proizvođače određenih Einecs tvari da dostave određene informacije i izvedu određena ispitivanja u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93

124

2002

L 305

19

 

 

32002L0086

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/86/EZ od 6. studenoga 2002. o izmjeni Direktive 2001/101/EZ u vezi s datumom od kojeg je zabranjena trgovina proizvodima koji nisu u skladu s Direktivom 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

127

2003

L 041

26

 

 

32003L0004

 

 

 

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ

128

2003

L 346

57

 

 

32003L0122

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/122/Euratom od 22. prosinca 2003. o kontroli visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora bez posjednika

135

2004

L 328

73

 

 

32004R1902

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1902/2004 od 29. listopada 2004. o izmjeni specifikacije imena koje se pojavljuje u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti (Les Garrigues)

143

2005

L 030

10

 

 

32005D0084

 

 

 

(2005/84/Euratom)
Odluka Vijeća od 24. siječnja 2005. o odobravanju pristupanja Europske zajednice za atomsku energiju Zajedničkoj konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada

147

2005

L 107

14

 

 

32005R0642

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2005 od 27. travnja 2005. o zahtjevima u pogledu dostave informacija i ispitivanja za uvoznike ili proizvođače određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (1)

149

2005

L 297

5

 

 

32005R1855

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1855/2005 od 14. studenoga 2005. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mela Alto Adige ili Südtiroler Apfel (ZOZP), Asperge des Sables des Landes (ZOZP), Pâtes d'Alsace (ZOZP), Jamón de Trevėlez (ZOZP), Oliva Ascolana del Piceno (ZOI))

152

2006

L 099

3

 

 

32006R0565

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 565/2006 od 6. travnja 2006. o zahtjevima u pogledu ispitivanja i dostave informacija za uvoznike ili proizvođače određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (1)

154

2007

L 081

1

 

 

32007R0300

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 300/207 od 19. veljače 2007. o uspostavljanju Instrumenta za suradnju u području nuklearne sigurnosti

157

2007

L 119

24

 

 

32007R0506

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 506/2007 od 8. svibnja 2007. o zahtjevima u pogledu ispitivanja i dostave informacija za uvoznike ili proizvođače određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (1)

167

2007

L 149

1

 

 

32007R0614

 

 

 

Uredba (EZ) br. 614/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o Financijskom instrumentu za okoliš (LIFE+)

170

2007

L 288

27

 

 

32007L0060

 

 

 

Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (1)

186

2007

L 316

6

 

 

32007R1418

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (1)

194

2008

L 107

32

 

 

32008D0312

 

 

 

(2008/312/Euratom)
Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793)

241

2009

L 110

30

 

 

32009L0022

 

 

 

Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (kodificirana verzija) (1)

269

2009

L 277

3

 

 

32009R0983

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 983/2009 od 21. listopada 2009. o odobrenju i uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

276

2009

L 277

13

 

 

32009R0984

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 984/2009 od 21. listopada 2009. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

286

2009

L 283

22

 

 

32009R1024

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1024/2009 od 29. listopada 2009. o odobrenju i uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

288

2009

L 283

30

 

 

32009R1025

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1025/2009 od 29. listopada 2009. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

296

2010

L 037

16

 

 

32010R0116

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 116/2010 od 9. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa prehrambenih tvrdnji (1)

299

2010

L 119

1

 

 

32010R0413

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 413/2010 od 12. svibnja 2010. o izmjeni Priloga III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uzimanja u obzir izmjena donesenih Odlukom Vijeća OECD-a C(2008) 156 (1)

302

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top