EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_14_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
14. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
Svezak 001

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.14.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

14.   Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2003

L 154

1

 

 

32003R1059

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

3

2005

L 209

1

 

 

32005R1290

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike

44

2006

L 210

12

 

 

32006R1081

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1081/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1784/1999

69

2006

L 210

19

 

 

32006R1082

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

76

2006

L 312

47

 

 

32006D0769

 

 

 

(2006/769/EZ)
Odluka Komisije od 31. listopada 2006. o utvrđivanju popisa regija i područja prihvatljivih za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru prekogranične i transnacionalne sastavnice cilja europske teritorijalne suradnje za razdoblje od 2007. do 2013. (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5144)

82

2006

L 371

1

 

 

32006R1828

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i Uredbe (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj

94

2006

L 411

6

 

 

32006R1989

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1989/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999

207

2007

L 039

1

 

 

32007R0105

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007 od 1. veljače 2007. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

209

2007

L 087

13

 

 

32007D0188

 

 

 

(2007/188/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2006/596/EZ o utvrđivanju popisa država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda u razdoblju od 2007. do 2013. u pogledu Bugarske i Rumunjske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1282)

246

2007

L 087

15

 

 

32007D0189

 

 

 

(2007/189/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2006/595/EZ o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje iz strukturnih fondova u okviru cilja konvergencije u razdoblju od 2007. do 2013. u pogledu Bugarske i Rumunjske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1283)

248

2008

L 134

13

 

 

32008R0447

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 447/2008 od 22. svibnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2006 o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u vezi s vođenjem knjiga od strane agencija za plaćanje, izjavama o izdacima i prihodima, te uvjetima za nadoknadu izdataka u okviru EFJP-a i EPFRR-a

249

2010

L 132

1

 

 

32010R0437

 

 

 

Uredba (EU) br. 437/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1080/2006 o Europskom fondu za regionalni razvoj vezano za prihvatljivost intervencija na stambenim jedinicama u korist marginaliziranih zajednica

251

2011

L 013

3

 

 

32011R0031

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 31/2011 od 17. siječnja 2011. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

253

Top