EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_065_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 65

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.065.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 065

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1988

L 187

1

 

 

31988L0378

 

 

 

(88/378/EEZ)
Direktiva Vijeća od 3. svibnja 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u pogledu sigurnosti igračaka

3

1994

L 017

34

 

 

31994D0023

 

 

 

(94/23/EZ)
Odluka Komisije od 17. siječnja 1994. o zajedničkim postupovnim pravilima za Europsko tehničko dopuštenje

16

2002

L 086

26

 

 

32002L0031

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/31/EZ od 22. ožujka 2002. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s označivanjem energetske učinkovitosti kućanskih klimatskih uređaja (1)

23

2004

L 047

26

 

 

32004L0012

 

 

 

Direktiva 2004/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

39

2004

L 127

73

 

 

32004L0057

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/57/EZ od 23. travnja 2004. o identifikaciji pirotehničkih sredstava i određenih vrsta streljiva za potrebe Direktive Vijeća 93/15/EEZ o usklađivanju odredaba u vezi sa stavljanjem eksploziva za gospodarsku uporabu na tržište i njihovim nadzorom (1)

45

2008

L 338

10

 

 

32008R1260

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1260/2008 od 10. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 23 (1)

53

2009

L 076

17

 

 

32009R0245

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 245/2009 od 18. ožujka 2009. o primjeni Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

60

2009

L 139

6

 

 

32009R0460

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 460/2009 od 4. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 16 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

88

2009

L 191

53

 

 

32009R0643

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 643/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja (1)

97

2009

L 314

15

 

 

32009R1164

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1164/2009 od 27. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s tumačenjem 18 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

113

2010

L 077

33

 

 

32010R0243

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 243/2010 od 23. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) (1)

119

2010

L 077

42

 

 

32010R0244

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 244/2010 od 23. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 2 (1)

128

2010

L 186

1

 

 

32010R0632

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 632/2010 od 19. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 24 i Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 8 (1)

136

2010

L 193

1

 

 

32010R0662

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 662/2010 od 23. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 19. Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) i Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 (1)

145

2011

L 305

16

 

 

32011R1205

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1205/2011 od 22. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 7 (1)

150

2012

L 347

1

 

 

32012R1203

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1203/2012 od 14. prosinca 2012. o odvojenoj prodaji reguliranih maloprodajnih usluga roaminga u Uniji (1)

157

2012

L 353

1

 

 

32012R1229

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1229/2012 od 10. prosinca 2012. o izmjeni priloga IV. i XII. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1)

164

2012

L 353

31

 

 

32012R1230

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

194

2013

L 033

2

 

 

32013R0091

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 91/2013 od 31. siječnja 2013. o utvrđivanju posebnih uvjeta koji se primjenjuju na uvoz kikirikija iz Gane i Indije, okre i listova karija iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije i o izmjeni uredaba (EZ) br. 669/2009 i (EZ) br. 1152/2009 (1)

243

2013

L 039

1

 

 

32013R0098

 

 

 

Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1)

252

2013

L 049

55

 

 

32013R0162

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 162/2013 od 21. veljače 2013. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka za potpuno denaturiranje alkohola radi oslobođenja od trošarine

263

2013

L 063

1

 

 

32013R0174

 

 

 

Uredba (EU) br. 174/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 106/2008 o programu Zajednice za označivanje energetske učinkovitosti za uredsku opremu (1)

270

2013

L 065

17

 

 

32013R0198

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 198/2013 od 7. ožujka 2013. o izboru simbola radi označivanja lijekova za humanu primjenu koji su podložni daljnjem praćenju (1)

274

2013

L 068

16

 

 

32013R0208

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (1)

276

2013

L 068

19

 

 

32013R0209

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 209/2013 od 11. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u pogledu mikrobioloških kriterija za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi (1)

279

2013

L 101

29

 

 

32013D0173

 

 

 

(2013/173/EU)
Odluka Komisije od 8. travnja 2013. o mjeri koju je poduzela Danska u skladu s člankom 11. Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se zabranjuje tip višenamjenskih strojeva za premještanje zemlje (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1874) (1)

284

2013

L 113

18

 

 

32013D0195

 

 

 

(2013/195/EU)
Provedbena odluka Komisije od 23. travnja 2013. o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra uspostavljenog Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2235) (1)

286

2013

L 120

1

 

 

32013R0396

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 396/2013 od 30. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 o određenim zahtjevima za praćenje emisija CO2 iz novih osobnih automobila (1)

290

2013

L 120

4

 

 

32013R0397

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 397/2013 od 30. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 iz novih osobnih automobila (1)

293

2013

L 129

28

 

 

32013R0438

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 438/2013 od 13. svibnja 2013. o izmjeni i ispravku Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih prehrambenih aditiva (1)

298

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top