EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_057_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 057

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.057.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 057

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1970

L 076

25

 

 

31970L0222

 

 

 

(70/222/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s prostorom za ugradbu i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica na motorna vozila i njihove prikolice

3

1972

L 133

57

 

 

31972L0221

 

 

 

(72/221/EEZ)
Direktiva Vijeća od 6. lipnja 1972. o usklađenim godišnjim istraživanjima koja se odnose na industrijsku djelatnost

5

1982

L 252

8

 

 

31982L0624

 

 

 

(82/624/EEZ)
Direktiva Komisije od 1. srpnja 1982. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/765/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre

9

1982

L 378

1

 

 

31982L0883

 

 

 

(82/883/EEZ)
Direktiva Vijeća od 3. prosinca 1982. o postupcima nadzora i praćenja stanja okoliša izloženih utjecaju otpada iz industrije titanovog dioksida

11

1985

L 002

11

 

 

31985L0001

 

 

 

(85/1/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1984. o izmjeni Direktive 80/181/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice

25

1985

L 030

33

 

 

31985D0071

 

 

 

(85/71/EEZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 1984. o popisu kemijskih tvari priopćenom u skladu s Direktivom Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

27

1990

L 189

17

 

 

31990L0385

 

 

 

(90/385/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju

29

1992

L 167

17

 

 

31992L0042

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva

49

1993

L 214

40

 

 

31993L0041

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/41/EEZ od 14. lipnja 1993. o stavljanju izvan snage Direktive 87/22/EEZ o usklađivanju nacionalnih mjera koje se odnose na stavljanje u promet lijekova proizvedenih visokom tehnologijom, posebno onih koji su dobiveni biotehnologijom

61

1993

L 276

11

 

 

31993L0095

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/95/EEZ od 29. listopada 1993. o izmjeni Direktive 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (OZO)

62

1994

L 023

28

 

 

31994L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 94/1/EZ od 6. siječnja 1994. o prilagođavanju nekih tehničkih detalja Direktive Komisije 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima

64

1994

L 100

37

 

 

31994L0011

 

 

 

Direktiva 94/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču

66

1995

L 035

1

 

 

31995R0297

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 297/95 od 10. veljače 1995. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za ocjenu lijekova

71

1995

L 055

5

 

 

31995R0540

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 540/95 od 10. ožujka 1995. o utvrđivanju postupaka prijavljivanja o sumnjama na neočekivane nuspojave koje nisu ozbiljne, bilo da nastaju u Zajednici ili u trećoj zemlji, na lijekove za humanu ili veterinarsku primjenu odobrene u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2309/93

76

1996

L 254

49

 

 

31996D0578

 

 

 

(96/578/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sanitarnom opremom (1)

78

1996

L 254

52

 

 

31996D0579

 

 

 

(96/579/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s uređajima u prometu (1)

81

1996

L 254

56

 

 

31996D0580

 

 

 

(96/580/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s pregradnim zidovima (1)

85

1996

L 254

59

 

 

31996D0581

 

 

 

(96/581/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s geotekstilima (1)

88

1996

L 286

6

 

 

31996R2141

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2141/96 od 7. studenoga 1996. o ispitivanju zahtjeva za prijenos odobrenja za stavljanje u promet lijeka obuhvaćenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 2309/93

91

1997

L 236

7

 

 

31997D0571

 

 

 

(97/571/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 1997. o općem obliku Europskog tehničkog dopuštenja za građevne proizvode (1)

94

1997

L 310

28

 

 

31997D0761

 

 

 

(97/761/EZ)
Odluka Komisije od 5. studenoga 1997. o odobravanju mehanizma za potporu stvaranja transnacionalnih zajedničkih pothvata za mala i srednja poduzeća u Zajednici (1)

101

1998

L 023

34

 

 

31998D0100

 

 

 

(98/100/EZ)
Odluka Komisije od 22. siječnja 1998. o objavljivanju referencije norme EN 692 Mehaničke preše – sigurnost u skladu s Direktivom Vijeća 89/392/EEZ (1)

105

1998

L 201

112

 

 

31998D0456

 

 

 

(98/456/EZ)
Odluka Komisije od 3. srpnja 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz sklopove za naknadno prednapinjanje prednapetih konstrukcija (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1506) (1)

107

1999

L 029

38

 

 

31999D0090

 

 

 

(1999/90/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s membranama (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 114) (1)

109

1999

L 029

44

 

 

31999D0091

 

 

 

(1999/91/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu proizvoda za toplinsku izolaciju (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 115) (1)

115

1999

L 029

55

 

 

31999D0094

 

 

 

(1999/94/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevinskih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu montažnih proizvoda od normalnog, laganog i porastog betona (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 118) (1)

120

1999

L 178

50

 

 

31999D0453

 

 

 

(1999/453/EZ)
Odluka Komisije od 18. lipnja 1999. o izmjeni odluka 96/579/EZ i 97/808/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ EEZ u vezi s prometnim inventarom i podovima (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1484) (1)

125

1999

L 178

56

 

 

31999D0455

 

 

 

(1999/455/EZ)
Odluka Komisije od 22. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s drvenim okvirom i montažnim građevnim sklopovima od trupaca (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1483) (1)

127

1999

L 184

27

 

 

31999D0469

 

 

 

(1999/469/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima koji se odnose na beton, žbuku i žbuku za injektiranje (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1480) (1)

129

1999

L 184

32

 

 

31999D0470

 

 

 

(1999/470/EZ)
Odluka Komisije od 29. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s građevnim ljepilima (priopćena pod brojem C(1999) 1478) (1)

134

1999

L 184

37

 

 

31999D0471

 

 

 

(1999/471/EZ)
Odluka Komisije od 29. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s uređajima za grijanje prostora (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1479) (1)

139

1999

L 184

42

 

 

31999D0472

 

 

 

(1999/472/EZ)
Odluka Komisije od 1. srpnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s cijevima, spremnicima i pomoćnim proizvodima koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1482) (1)

144

1999

L 192

11

 

 

31999R1618

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) BR. 1618/1999 od 23. srpnja 1999. o kriterijima za procjenu kvalitete strukturnih poslovnih statističkih podataka (1)

152

2000

L 034

17

 

 

31999L0103

 

 

 

Direktiva 1999/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. siječnja 2000. o izmjeni Direktive Vijeća 80/181/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice

155

2000

L 286

40

 

 

32000D0693

 

 

 

(2000/693/EZ)
Odluka Komisije od 25. listopada 2000. o povlačenju referencija norme EN 703 Poljoprivredni strojevi – rezači silaže – sigurnost s popisa referencija normi u okviru provedbene Direktive 98/37/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3104) (1)

158

2001

L 005

6

 

 

32001D0019

 

 

 

(2001/19/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s dilatacijama za cestovne mostove (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3694) (1)

159

2001

L 062

20

 

 

32001D0171

 

 

 

(2001/171/EZ)
Odluka Komisije od 19. veljače 2001. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu u pogledu razina koncentracije teških metala utvrđenih u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 398) (1)

161

2001

L 107

25

 

 

32001D0308

 

 

 

(2001/308/EZ)
Odluka Komisije od 31. siječnja 2001. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s plastikom za toplinsku izolaciju (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 4359) (1)

163

2001

L 190

21

 

 

32001D0524

 

 

 

(2001/524/EZ)
Odluka Komisije od 28. lipnja 2001. o objavljivanju upućivanja na norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom listu Europskih zajednica u vezi s Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1681) (1)

166

2001

L 205

39

 

 

32001D0579

 

 

 

(2001/579/EZ)
Odluka Komisije od 30. srpnja 2001. o objavljivanju referencije norme EN 71-1: 1998 Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva, točka 4.20(d) u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1905) (1)

169

2002

L 002

13

 

 

32002D0002

 

 

 

(2002/2/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2001. u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka propisanoj u Zakonu o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata Kanade (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 4539)

171

2002

L 037

14

 

 

32002D0098

 

 

 

(2002/98/EZ)
Odluka Komisije od 28. siječnja 2002. o privremenom stavljanju na tržište sjemena onih vrsta koje ne udovoljavaju zahtjevima Direktive Vijeća 69/208/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 165) (1)

175

2002

L 053

30

 

 

32002D0159

 

 

 

(2002/159/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 2002. o zajedničkom obrascu za podnošenje sažetih prikaza podataka o kakvoći nacionalnoga goriva (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 508)

177

2002

L 127

16

 

 

32002D0359

 

 

 

(2002/359/EZ)
Odluka Komisije od 13. svibnja 2002. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda koji su u dodiru s vodom namijenjenih za ljudsku potrošnju, u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1417) (1)

184

2003

L 013

35

 

 

32003D0043

 

 

 

(2003/43/EZ)
Odluka Komisije od 17. siječnja 2003. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4807) (1)

187

2003

L 074

26

 

 

32003D0189

 

 

 

(2003/189/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 2003. o objavljivanju referencije norme EN 613:2000 Plinske konvekcijske grijalice prostora u skladu s Direktivom Vijeća 90/396/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 710) (1)

189

2003

L 074

28

 

 

32003D0190

 

 

 

(2003/190/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 2003. o objavljivanju referencije norme EN 521:1998 Odredbe za aparate na ukapljeni naftni plin – Prenosivi aparati koji rade s tlakom parne faze ukapljenog naftnog plina, točka 5.7.2.1, u skladu s Direktivom Vijeća 90/396/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 711) (1)

191

2003

L 083

70

 

 

32003D0224

 

 

 

(2003/224/EZ)
Odluka Komisije od 21. ožujka 2003. o objavljivanju upućivanja na normu EN 1495:1997 Podizne platforme – Stupne radne platforme u skladu s Direktivom 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 831) (1)

193

2011

L 144

1

 

 

32011D0314

 

 

 

(2011/314/EU)
Odluka Komisije od 12. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za podsustav odvijanje i upravljanje prometom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 3099) (1)

196

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top