Help Print this page 

Document DD_2013_13_057_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 057
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.057.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 057

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1970

L 076

25

 

 

31970L0222

 

 

 

(70/222/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s prostorom za ugradbu i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica na motorna vozila i njihove prikolice

3

1972

L 133

57

 

 

31972L0221

 

 

 

(72/221/EEZ)
Direktiva Vijeća od 6. lipnja 1972. o usklađenim godišnjim istraživanjima koja se odnose na industrijsku djelatnost

5

1982

L 252

8

 

 

31982L0624

 

 

 

(82/624/EEZ)
Direktiva Komisije od 1. srpnja 1982. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/765/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre

9

1982

L 378

1

 

 

31982L0883

 

 

 

(82/883/EEZ)
Direktiva Vijeća od 3. prosinca 1982. o postupcima nadzora i praćenja stanja okoliša izloženih utjecaju otpada iz industrije titanovog dioksida

11

1985

L 002

11

 

 

31985L0001

 

 

 

(85/1/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1984. o izmjeni Direktive 80/181/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice

25

1985

L 030

33

 

 

31985D0071

 

 

 

(85/71/EEZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 1984. o popisu kemijskih tvari priopćenom u skladu s Direktivom Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

27

1990

L 189

17

 

 

31990L0385

 

 

 

(90/385/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju

29

1992

L 167

17

 

 

31992L0042

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva

49

1993

L 214

40

 

 

31993L0041

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/41/EEZ od 14. lipnja 1993. o stavljanju izvan snage Direktive 87/22/EEZ o usklađivanju nacionalnih mjera koje se odnose na stavljanje u promet lijekova proizvedenih visokom tehnologijom, posebno onih koji su dobiveni biotehnologijom

61

1993

L 276

11

 

 

31993L0095

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/95/EEZ od 29. listopada 1993. o izmjeni Direktive 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (OZO)

62

1994

L 023

28

 

 

31994L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 94/1/EZ od 6. siječnja 1994. o prilagođavanju nekih tehničkih detalja Direktive Komisije 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima

64

1994

L 100

37

 

 

31994L0011

 

 

 

Direktiva 94/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču

66

1995

L 035

1

 

 

31995R0297

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 297/95 od 10. veljače 1995. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za ocjenu lijekova

71

1995

L 055

5

 

 

31995R0540

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 540/95 od 10. ožujka 1995. o utvrđivanju postupaka prijavljivanja o sumnjama na neočekivane nuspojave koje nisu ozbiljne, bilo da nastaju u Zajednici ili u trećoj zemlji, na lijekove za humanu ili veterinarsku primjenu odobrene u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2309/93

76

1996

L 254

49

 

 

31996D0578

 

 

 

(96/578/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sanitarnom opremom (1)

78

1996

L 254

52

 

 

31996D0579

 

 

 

(96/579/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s uređajima u prometu (1)

81

1996

L 254

56

 

 

31996D0580

 

 

 

(96/580/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s pregradnim zidovima (1)

85

1996

L 254

59

 

 

31996D0581

 

 

 

(96/581/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s geotekstilima (1)

88

1996

L 286

6

 

 

31996R2141

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2141/96 od 7. studenoga 1996. o ispitivanju zahtjeva za prijenos odobrenja za stavljanje u promet lijeka obuhvaćenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 2309/93

91

1997

L 236

7

 

 

31997D0571

 

 

 

(97/571/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 1997. o općem obliku Europskog tehničkog dopuštenja za građevne proizvode (1)

94

1997

L 310

28

 

 

31997D0761

 

 

 

(97/761/EZ)
Odluka Komisije od 5. studenoga 1997. o odobravanju mehanizma za potporu stvaranja transnacionalnih zajedničkih pothvata za mala i srednja poduzeća u Zajednici (1)

101

1998

L 023

34

 

 

31998D0100

 

 

 

(98/100/EZ)
Odluka Komisije od 22. siječnja 1998. o objavljivanju referencije norme EN 692 Mehaničke preše – sigurnost u skladu s Direktivom Vijeća 89/392/EEZ (1)

105

1998

L 201

112

 

 

31998D0456

 

 

 

(98/456/EZ)
Odluka Komisije od 3. srpnja 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz sklopove za naknadno prednapinjanje prednapetih konstrukcija (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1506) (1)

107

1999

L 029

38

 

 

31999D0090

 

 

 

(1999/90/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s membranama (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 114) (1)

109

1999

L 029

44

 

 

31999D0091

 

 

 

(1999/91/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu proizvoda za toplinsku izolaciju (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 115) (1)

115

1999

L 029

55

 

 

31999D0094

 

 

 

(1999/94/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevinskih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu montažnih proizvoda od normalnog, laganog i porastog betona (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 118) (1)

120

1999

L 178

50

 

 

31999D0453

 

 

 

(1999/453/EZ)
Odluka Komisije od 18. lipnja 1999. o izmjeni odluka 96/579/EZ i 97/808/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ EEZ u vezi s prometnim inventarom i podovima (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1484) (1)

125

1999

L 178

56

 

 

31999D0455

 

 

 

(1999/455/EZ)
Odluka Komisije od 22. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s drvenim okvirom i montažnim građevnim sklopovima od trupaca (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1483) (1)

127

1999

L 184

27

 

 

31999D0469

 

 

 

(1999/469/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima koji se odnose na beton, žbuku i žbuku za injektiranje (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1480) (1)

129

1999

L 184

32

 

 

31999D0470

 

 

 

(1999/470/EZ)
Odluka Komisije od 29. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s građevnim ljepilima (priopćena pod brojem C(1999) 1478) (1)

134

1999

L 184

37

 

 

31999D0471

 

 

 

(1999/471/EZ)
Odluka Komisije od 29. lipnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s uređajima za grijanje prostora (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1479) (1)

139

1999

L 184

42

 

 

31999D0472

 

 

 

(1999/472/EZ)
Odluka Komisije od 1. srpnja 1999. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s cijevima, spremnicima i pomoćnim proizvodima koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1482) (1)

144

1999

L 192

11

 

 

31999R1618

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) BR. 1618/1999 od 23. srpnja 1999. o kriterijima za procjenu kvalitete strukturnih poslovnih statističkih podataka (1)

152

2000

L 034

17

 

 

31999L0103

 

 

 

Direktiva 1999/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. siječnja 2000. o izmjeni Direktive Vijeća 80/181/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice

155

2000

L 286

40

 

 

32000D0693

 

 

 

(2000/693/EZ)
Odluka Komisije od 25. listopada 2000. o povlačenju referencija norme EN 703 Poljoprivredni strojevi – rezači silaže – sigurnost s popisa referencija normi u okviru provedbene Direktive 98/37/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3104) (1)

158

2001

L 005

6

 

 

32001D0019

 

 

 

(2001/19/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s dilatacijama za cestovne mostove (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3694) (1)

159

2001

L 062

20

 

 

32001D0171

 

 

 

(2001/171/EZ)
Odluka Komisije od 19. veljače 2001. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu u pogledu razina koncentracije teških metala utvrđenih u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 398) (1)

161

2001

L 107

25

 

 

32001D0308

 

 

 

(2001/308/EZ)
Odluka Komisije od 31. siječnja 2001. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s plastikom za toplinsku izolaciju (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 4359) (1)

163

2001

L 190

21

 

 

32001D0524

 

 

 

(2001/524/EZ)
Odluka Komisije od 28. lipnja 2001. o objavljivanju upućivanja na norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom listu Europskih zajednica u vezi s Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1681) (1)

166

2001

L 205

39

 

 

32001D0579

 

 

 

(2001/579/EZ)
Odluka Komisije od 30. srpnja 2001. o objavljivanju referencije norme EN 71-1: 1998 Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva, točka 4.20(d) u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1905) (1)

169

2002

L 002

13

 

 

32002D0002

 

 

 

(2002/2/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2001. u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka propisanoj u Zakonu o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata Kanade (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 4539)

171

2002

L 037

14

 

 

32002D0098

 

 

 

(2002/98/EZ)
Odluka Komisije od 28. siječnja 2002. o privremenom stavljanju na tržište sjemena onih vrsta koje ne udovoljavaju zahtjevima Direktive Vijeća 69/208/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 165) (1)

175

2002

L 053

30

 

 

32002D0159

 

 

 

(2002/159/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 2002. o zajedničkom obrascu za podnošenje sažetih prikaza podataka o kakvoći nacionalnoga goriva (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 508)

177

2002

L 127

16

 

 

32002D0359

 

 

 

(2002/359/EZ)
Odluka Komisije od 13. svibnja 2002. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda koji su u dodiru s vodom namijenjenih za ljudsku potrošnju, u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1417) (1)

184

2003

L 013

35

 

 

32003D0043

 

 

 

(2003/43/EZ)
Odluka Komisije od 17. siječnja 2003. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4807) (1)

187

2003

L 074

26

 

 

32003D0189

 

 

 

(2003/189/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 2003. o objavljivanju referencije norme EN 613:2000 Plinske konvekcijske grijalice prostora u skladu s Direktivom Vijeća 90/396/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 710) (1)

189

2003

L 074

28

 

 

32003D0190

 

 

 

(2003/190/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 2003. o objavljivanju referencije norme EN 521:1998 Odredbe za aparate na ukapljeni naftni plin – Prenosivi aparati koji rade s tlakom parne faze ukapljenog naftnog plina, točka 5.7.2.1, u skladu s Direktivom Vijeća 90/396/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 711) (1)

191

2003

L 083

70

 

 

32003D0224

 

 

 

(2003/224/EZ)
Odluka Komisije od 21. ožujka 2003. o objavljivanju upućivanja na normu EN 1495:1997 Podizne platforme – Stupne radne platforme u skladu s Direktivom 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 831) (1)

193

2011

L 144

1

 

 

32011D0314

 

 

 

(2011/314/EU)
Odluka Komisije od 12. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za podsustav odvijanje i upravljanje prometom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 3099) (1)

196

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top