EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_048_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 048

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.048.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 048

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2009

L 330

10

 

 

32009L0142

 

 

 

Direktiva 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o aparatima na plinovita goriva (kodificirana verzija) (1)

3

2010

C 217

10

 

 

32010D0811(02)

 

 

 

(2010/217/)
Odluka Komisije od 10. kolovoza 2010. o osnivanju Stručne skupine za internet stvari

21

2010

L 038

9

 

 

32010D0081

 

 

 

(2010/81/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na ljepila za keramičke pločice (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 382) (1)

23

2010

L 038

13

 

 

32010D0083

 

 

 

(2010/83/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda s obzirom na spojne smjese sa sušenjem na zraku (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 399) (1)

25

2010

L 038

17

 

 

32010D0085

 

 

 

(2010/85/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na cementni estrih, estrih na bazi kalcijevog sulfata i podni estrih od sintetičke smole (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 772) (1)

27

2010

L 107

9

 

 

32010R0365

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 365/2010 od 28. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu u pogledu enterobakterija u pasteriziranom mlijeku i drugim pasteriziranim tekućim mliječnim proizvodima i bakterije Listeria monocytogenes u soli namijenjenoj za konzumaciju (1)

29

2010

L 288

17

 

 

32010L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/71/EU od 4. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja metoflutrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

32

2010

L 291

47

 

 

32010D0675

 

 

 

(2010/675/EU)
Odluka Komisije od 8. studenoga 2010. o neuvrštavanju određenih tvari u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7579) (1)

35

2010

L 292

40

 

 

32010D0678

 

 

 

(2010/678/EU)
Odluka Komisije od 5. studenoga 2010. o financijskom doprinosu Unije za usklađeni program praćenja prevalencije bakterije Listeria monocytogenes u određenoj gotovoj hrani koji treba provesti u državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7516)

37

2011

L 022

6

 

 

32011D0049

 

 

 

(2011/49/EU)
Odluka Komisije od 25. siječnja 2011. o primjeni članka 7. Direktive Vijeća 89/686/EEZ u vezi s mjerom zabrane koju su donijela nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu zaštitne odjeće za mačevaoce (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 268) (1)

52

2011

L 034

2

 

 

32011R0109

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 109/2011 od 27. siječnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za homologaciju tipa za određene kategorije motornih vozila i njihovih prikolica u vezi sa sustavima za zaštitu od prskanja ispod kotača (1)

54

2011

L 034

52

 

 

32011L0013

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/13/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja nonan kiseline kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

81

2011

L 053

66

 

 

32011D0130

 

 

 

(2011/130/EU)
Odluka Komisije od 25. veljače 2011. o uspostavljanju minimalnih zahtjeva za prekograničnu obradu dokumenata koje elektronički potpisuju nadležna tijela prema Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1081) (1)

84

2011

L 093

1

 

 

32011D0218

 

 

 

(2011/218/EU)
Odluka Vijeća od 9. ožujka 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Farskih otoka o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji kojom se Farski otoci uključuju u Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti Unije (2007. - 2013.)

91

2011

L 111

3

 

 

32011R0420

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 420/2011 od 29. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (1)

92

2011

L 138

40

 

 

32011R0515

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 515/2011 od 25. svibnja 2011. o odobravanju vitamina B6 kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste (1)

96

2011

L 175

13

 

 

32011L0067

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/67/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja abamektina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

99

2011

L 175

28

 

 

32011D0391

 

 

 

(2011/391/EU)
Odluka Komisije od 1. srpnja 2011. o neuvrštenju određenih tvari u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4596) (1)

103

2011

L 185

76

 

 

32011D0415

 

 

 

(2011/415/EU)
Odluka Komisije od 14. srpnja 2011. o ispravku Direktive 2010/19/EU kojom se, radi prilagodbe tehničkom napretku u području zaštite od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica, izmjenjuju Direktiva Vijeća 91/226/EEZ i Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izmjene priloga Direktivi 2007/46/EZ (1)

105

2011

L 243

10

 

 

32011L0079

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/79/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fipronila kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

106

2011

L 243

16

 

 

32011L0081

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/81/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja deltametrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

109

2011

L 345

22

 

 

32011D0898

 

 

 

(2011/898/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2009/852/EZ o prijelaznim mjerama u skladu s uredbama (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na preradu sirovog mlijeka koje ne udovoljava zahtjevima u određenim objektima za preradu mlijeka u Rumunjskoj i strukturne zahtjeve za takve objekte (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9562) (1)

112

2011

L 345

28

 

 

32011D0899

 

 

 

(2011/899/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2009/861/EZ o prijelaznim mjerama u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na preradu sirovog mlijeka koje ne udovoljava zahtjevima u određenim objektima za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9568) (1)

118

2012

L 008

29

 

 

32012R0016

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 16/2012 od 11. siječnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve u pogledu zamrznute hrane životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi (1)

125

2012

L 028

1

 

 

32012R0064

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 64/2012 od 23. siječnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) (1)

127

2012

L 038

47

 

 

32012D0077

 

 

 

(2012/77/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2012. o neuvrštavanju flufenoksurona za pripravke vrste 18 u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 621) (1)

150

2012

L 038

48

 

 

32012D0078

 

 

 

(2012/78/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2012. o neuvrštavanju određenih tvari u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 645) (1)

151

2012

L 064

7

 

 

32012L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/7/EU od 2. ožujka 2012. o izmjeni dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa sigurnošću igračaka radi prilagodbe tehničkom napretku (1)

154

2012

L 102

2

 

 

32012R0307

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 307/2012 od 11. travnja 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu članka 8. Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani

156

2012

L 109

1

 

 

32012R0347

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 347/2012 od 16. travnja 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za homologaciju tipa određenih kategorija motornih vozila u odnosu na napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

159

2012

L 110

18

 

 

32012R0351

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 351/2012 od 23. travnja 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za homologaciju tipa za ugradbu sustava za upozorenje o napuštanju prometne trake u motorna vozila

176

2012

L 115

1

 

 

32012L0012

 

 

 

Direktiva 2012/12/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. travnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 2001/112/EZ o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi

189

2012

L 119

9

 

 

32012R0378

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 378/2012 od 3. svibnja 2012. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

200

2012

L 134

29

 

 

32012D0277

 

 

 

(2012/277/EU)
Provedbena Odluka Komisije od 21. svibnja 2012. o izmjeni Odluke 2002/840/EZ o donošenju popisa odobrenih objekata za ozračivanje hrane u trećim zemljama (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 3179) (1)

203

2012

L 135

4

 

 

32012R0441

 

 

 

Uredba Komsije (EU) br. 441/2012 od 24. svibnja 2012. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, ciprokonazol, deltametrin, dikambu, difenokonazol, dinokap, etoksazol, fenpiroksimat, flubendiamid, fludioksonil, glifosat, metalaksil-M, meptildinokap, novaluron, tiametoksam i triazofos u ili na nekim proizvodima (1)

205

2012

L 142

16

 

 

32012R0459

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 459/2012 od 29. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (1)

258

2012

L 150

71

 

 

32012R0489

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 489/2012 od 8. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu članka 16. Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (1)

267

2012

L 168

21

 

 

32012R0562

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 562/2012 od 27. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 234/2011 u odnosu na posebne podatke potrebne za procjenu rizika prehrambenih enzima (1)

272

2012

L 182

14

 

 

32012R0630

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 630/2012 od 12. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u odnosu na zahtjeve za homologaciju tipa motornih vozila s pogonom na vodik i mješavine vodika i prirodnog plina s obzirom na emisije i uključivanje posebnih podataka o vozilima s elektropogonom u opisnom dokumentu za EZ homologaciju tipa (1)

275

2012

L 196

52

 

 

32012R0675

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 675/2012 od 23. srpnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uporabu talka (E 553b) i karnauba voska (E 903) na neoguljenim obojenim tvrdo kuhanim jajima i uporabu šelaka (E 904) na neoguljenim tvrdo kuhanim jajima (1)

288

2012

L 222

5

 

 

32012R0751

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 751/2012 od 16. kolovoza 2012. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u odnosu na aranžmane za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

291

2012

L 316

1

 

 

32012R1024

 

 

 

Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ (Uredba IMI) (1)

297

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top