EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_047_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 047

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.047.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 047

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1997

L 177

15

 

 

31997L0039

 

 

 

Direktiva Komisije 97/39/EZ od 24. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 75/443/EEZ od 26. lipnja 1975. u odnosu na vožnju unatrag i brzinomjere za motorna vozila (1)

3

1998

L 232

25

 

 

31998D0522

 

 

 

(98/522/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za zahtjeve za prijamnike u javnom kopnenom poboljšanom sustavu radijskih poruka (ERMES) (drugo izdanje) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1615) (1)

10

1998

L 247

11

 

 

31998D0533

 

 

 

(98/533/EZ)
Odluka Komisije od 3. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za pokretne zemaljske postaje (MES), uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske osobne komunikacijske mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim pojasevima 1,6/2,4 GHz u okviru pokretne satelitske službe (MSS) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2375) (1)

13

1998

L 247

13

 

 

31998D0534

 

 

 

(98/534/EZ)
Odluka Komisije od 3. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za pokretne zemaljske postaje (MES), uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske osobne komunikacijske mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim pojasevima 2,0 GHz u okviru pokretne satelitske službe (MSS) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2376) (1)

15

1998

L 251

36

 

 

31998D0535

 

 

 

(98/535/EZ)
Odluka Komisije od 3. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za terestrički zrakoplovni telekomunikacijski sustav (TFTS) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2378) (1)

17

1998

L 254

28

 

 

31998D0542

 

 

 

(98/542/EEZ)
Odluka Komisije od 4. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za zahtjeve u primjeni telefonije za javne paneuropske celularne digitalne kopnene pokretne komunikacije, faza II. (2. izdanje) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2561) (1)

20

1998

L 254

32

 

 

31998D0543

 

 

 

(98/543/EZ)
Odluka Komisije od 4. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za zahtjeve u primjeni telefonije za pokretne postaje namijenjene uporabi za fazu II. javnih digitalnih celularnih telekomunikacijskih mreža koje rade u pojasu DCS 1800 (2. izdanje) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2562) (1)

24

1998

L 278

30

 

 

31998D0574

 

 

 

(98/574/EZ)
Odluka Komisije od 16. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za opće priključne zahtjeve za javne paneuropske celularne digitalne kopnene pokretne komunikacije, faza II. (2. izdanje) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2720) (1)

28

1998

L 278

35

 

 

31998D0575

 

 

 

(98/575/EZ)
Odluka Komisije od 16. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za opće priključne zahtjeve za pokretne postaje namijenjene uporabi u II. fazi javnih digitalnih celularnih telekomunikacijskih mreža koje rade u pojasu GSM 1800 (2. izdanje) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2721) (1)

33

1998

L 278

46

 

 

31998D0578

 

 

 

(98/578/EZ)
Odluka Komisije od 16. rujna 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) s malom brzinom prijenosa podataka koje rade u frekvencijskim pojasevima 1,5/1,6 GHz (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2724) (1)

38

1998

L 351

37

 

 

31998D0734

 

 

 

(98/734/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) koje rade u frekvencijskim pojasevima 1,5/1,6 GHz (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 3695) (1)

43

1999

L 056

46

 

 

31999L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/9/EZ od 26. veljače 1999. o izmjeni Direktive 97/17/EZ o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem strojeva za pranje posuđa u kućanstvu (1)

48

1999

L 192

58

 

 

31999D0497

 

 

 

(1999/497/EZ)
Odluka Komisije od 7. srpnja 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za terminalnu opremu s dva načina rada DECT/GSM za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2026) (1)

49

1999

L 192

60

 

 

31999D0498

 

 

 

(1999/498/EZ)
Odluka Komisije od 7. srpnja 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za opremu za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) s pristupom digitalnoj mreži s integriranim uslugama (ISDN) (2. verzija) (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2027) (1)

51

2000

L 162

1

 

 

32000L0014

 

 

 

Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom

53

2001

L 253

17

 

 

32001R1852

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1852/2001 od 20. rujna 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila o dostupnosti određenih informacija javnosti i zaštiti informacija dostavljenih na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća

131

2002

L 113

1

 

 

32002R0733

 

 

 

Uredba (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne .eu domene (1)

133

2003

L 186

43

 

 

32003D0548

 

 

 

(2003/548/EZ)
Odluka Komisije od 24. srpnja 2003. o najmanjem skupu iznajmljenih vodova s usklađenim značajkama i pripadajućim normama iz članka 18. Direktive o univerzalnim uslugama

138

2003

L 345

90

 

 

32003L0098

 

 

 

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

141

2004

L 261

63

 

 

32004D0578

 

 

 

(2004/578/EZ)
Odluka Vijeća od 29. travnja 2004. o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske zajednice i Europske svemirske agencije

148

2004

L 261

64

 

 

22004A0806(03)

 

 

 

Okvirni sporazum između Europske zajednice i Europske svemirske agencije

149

2005

L 164

50

 

 

32005D0463

 

 

 

(2005/463/EZ)
Odluka Komisije od 21. lipnja 2005. o uspostavi mrežne skupine za razmjenu i koordinaciju informacija u vezi s koegzistencijom genetski modificiranih, konvencionalnih i ekoloških usjeva

154

2006

L 125

43

 

 

32006D0340

 

 

 

(2006/340/EZ)
Odluka Komisije od 8. svibnja 2006. o izmjeni Odluke 2001/171/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi produljenja valjanosti uvjeta za odstupanje predviđeno za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 1823) (1)

156

2006

L 329

64

 

 

32006D0804

 

 

 

(2006/804/EZ)
Odluka Komisije od 23. studenoga 2006. o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uređaje za radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) koji rade u području ultra visoke frekvencije (UHF) (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5599)

157

2006

L 376

36

 

 

32006L0123

 

 

 

Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu

160

2007

L 119

45

 

 

32007D0320

 

 

 

(2007/320/EZ)
Odluka Komisije od 22. ožujka 2007. o osnivanju stručne skupine država članica za digitalizaciju i digitalno očuvanje

193

2007

L 129

67

 

 

32007D0344

 

 

 

(2007/344/EZ)
Odluka Komisije od 16. svibnja 2007. o usklađenoj dostupnosti informacija u vezi s uporabom spektra u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 2085) (1)

196

2007

L 155

49

 

 

32007L0034

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/34/EZ od 14. lipnja 2007. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 70/157/EEZ o dopuštenoj razini buke i ispušnom sustavu motornih vozila (1)

200

2007

L 284

31

 

 

32007D0698

 

 

 

(2007/698/EZ)
Odluka Komisije od 29. listopada 2007. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ u odnosu na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa 116(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5139) (1)

219

2007

L 323

43

 

 

32007D0804

 

 

 

(2007/804/EZ)
Odluka Komisije od 6. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (1)

221

2008

L 111

11

 

 

32008D0324

 

 

 

(2008/324/EZ)
Odluka Komisije od 25. ožujka 2008. o osnivanju stručne skupine Platforma za zadržavanje elektroničkih podataka radi istrage, otkrivanja i progona teških kaznenih djela

223

2008

L 163

37

 

 

32008D0477

 

 

 

(2008/477/EZ)
Odluka Komisije od 13. lipnja 2008. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 2500-2690 MHz za zemaljske sustave koji pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 2625) (1)

227

2008

L 193

7

 

 

32008D0597

 

 

 

(2008/597/EZ)
Odluka Komisije od 3. lipnja 2008. o prihvaćanju provedbenih pravila u vezi sa službenikom za zaštitu osobnih podataka sukladno članku 24. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice te o slobodnom kretanju takvih podataka

232

2008

L 220

29

 

 

32008D0673

 

 

 

(2008/673/EZ)
Odluka Komisije od 13. kolovoza 2008. o izmjeni Odluke 2005/928/EZ o usklađivanju frekvencijskog pojasa 169,4-169,8125 MHz u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4311) (1)

237

2009

L 036

8

 

 

32009R0107

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 107/2009 od 4. veljače 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve ekodizajna za dodatne prijamnike za pretvorbu signala iz digitalnog u analogni (1)

238

2009

L 048

13

 

 

32009D0140

 

 

 

(2009/140/EZ)
Odluka Komisije od 10. veljače 2009. o neobjavljivanju upute na normu EN 3-9:2006 Prenosivi aparati za gašenje požara -Dio 9.: Dodatni zahtjevi uz EN 3-7 za tlačni otpor aparata za gašenje ugljičnim dioksidom, u skladu s Direktivom 97/23/EZ o tlačnoj opremi (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 666) (1)

245

2009

L 067

85

 

 

32009D0180

 

 

 

(2009/180/EZ)
Odluka Komisije od 11. ožujka 2009. o objavljivanju s ograničenjem preporuke norme EN 12312-9:2005 Zemaljska oprema za održavanje zrakoplova– Posebni zahtjevi —Dio 9.: Spremnik/utovarivač paleta u skladu s Direktivom 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 1551) (1)

248

2009

L 076

3

 

 

32009R0244

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 244/2009 od 18. ožujka 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn neusmjerenih svjetiljki za kućanstva (1)

251

2009

L 079

44

 

 

32009D0292

 

 

 

(2009/292/EZ)
Odluka Komisije od 24. ožujka 2009. o utvrđivanju uvjeta odstupanja za plastične košare i plastične palete u vezi s razinama koncentracije teških metala utvrđenim u Direktivi 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 1959) (1)

265

2009

L 081

3

 

 

32009R0256

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 256/2009 od 23. ožujka 2009. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka za azoxystrobin i fludioxonil u ili na određenim proizvodima (1)

268

2009

L 093

3

 

 

32009R0278

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 278/2009 od 6. travnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za korištenje električne energije u uvjetima bez opterećenja i prosječnu učinkovitost pod opterećenjem vanjskih izvora dobave električne energije (1)

280

2009

L 119

32

 

 

32009D0381

 

 

 

(2009/381/EZ)
Odluka Komisije od 13. svibnja 2009. o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 3710) (1)

288

2009

L 168

33

 

 

32009L0053

 

 

 

Direktiva 2009/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Direktive 2001/82/EZ i Direktive 2001/83/EZ u pogledu izmjena uvjeta pod kojima se izdaju odobrenja za stavljanje gotovog lijeka, medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet (1)

296

2009

L 274

3

 

 

32009R0975

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 975/2009 od 19. listopada 2009. o izmjeni Direktive 2002/72/EZ o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (1)

298

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top