EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_044_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 044

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.044.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 044

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1970

L 176

5

 

 

31970L0387

 

 

 

(70/387/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica

3

1975

L 147

40

 

 

31975L0324

 

 

 

(75/324/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima

10

1995

L 213

1

 

 

31995L0016

 

 

 

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 95/16/EZ od 29. lipnja 1995. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala

18

1998

L 289

28

 

 

31998L0071

 

 

 

Direktiva 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna

49

1999

L 097

1

 

 

31999L0014

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/14/EZ od 16. ožujka 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/538/EEZ u odnosu na stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice (1)

55

1999

L 118

55

 

 

31999D0303

 

 

 

(1999/303/EZ)
Odluka Komisije od 12. travnja 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za priključivanje terminalne opreme koja podržava uslugu govorne telefonije za opravdane slučajeve na analogne javne komutirane telefonske mreže (PSTN) i čije se mrežno adresiranje, ako je predviđeno, izvodi dvotonskom višefrekvencijskom (DTMF) signalizacijom (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 874) (1)

68

1999

L 118

60

 

 

31999D0304

 

 

 

(1999/304/EZ)
Odluka Komisije od 12. travnja 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za digitalnu mrežu s integriranim uslugama (ISDN); daljinska usluga telefonije na 3,1 kHz, priključni zahtjevi za mikrotelefonske terminalne uređaje (2. izdanje) (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 875) (1)

73

1999

L 119

57

 

 

31999D0310

 

 

 

(1999/310/EZ)
Odluka Komisije od 23. travnja 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za opremu za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) s pristupom digitalnoj mreži s integriranim uslugama (ISDN) (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 999) (1)

76

1999

L 195

34

 

 

31999D0511

 

 

 

(1999/511/EZ)
Odluka Komisije od 7. srpnja 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za priključne zahtjeve za pokretne postaje s više isječaka s vrlo brzim prijenosom podataka komutacijom kanala (HSCSD) (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2029) (1)

79

1999

L 255

40

 

 

31999D0645

 

 

 

(1999/645/EZ)
Odluka Komisije od 15. rujna 1999. o zajedničkom tehničkom propisu za priključne zahtjeve za pristup sustava TETRA službama za izvanredna stanja (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2987) (1)

82

2005

L 014

18

 

 

32004L0117

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/117/EZ od 22. prosinca 2004. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ i Direktive 2002/57/EZ u pogledu ispitivanja koja se provode pod službenim nadzorom i jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama

84

2008

L 348

118

 

 

32008D1351

 

 

 

Odluka br. 1351/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju višegodišnjeg programa Zajednice o zaštiti djece koja se koriste internetom i drugim komunikacijskim tehnologijama (1)

100

2009

L 086

1

 

 

32009R0250

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1. i NACE Rev.2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (1)

110

2009

L 274

9

 

 

32009R0976

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama

279

2012

L 028

24

 

 

32012R0065

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 65/2012 od 24. siječnja 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na indikatore stupnja prijenosa i izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

289

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top