EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_041_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 041

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.041.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 041

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2005

L 275

1

 

 

32005L0055

 

 

 

Direktiva 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s kompresijskim paljenjem, za primjenu u vozilima i emisije plinovitih onečišćujućih tvari iz motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo koriste prirodni plin ili ukapljeni naftni plin za primjenu u vozilima (1)

3

2008

L 030

1

 

 

32008R0071

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća Clean Sky (1)

166

2008

L 144

77

 

 

32008D0411

 

 

 

(2008/411/EZ)
Odluka Komisije od 21. svibnja 2008. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 3400 -3800 MHz za zemaljske sustave koji pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1873) (1)

186

2008

L 196

1

 

 

32008R0683

 

 

 

Uredba (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o daljnjoj provedbi europskih programa satelitske navigacije (EGNOS i Galileo)

191

2009

L 070

17

 

 

32009L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/19/EZ od 12. ožujka 2009. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 72/245/EEZ o radijskim smetnjama (elektromagnetskoj kompatibilnosti) vozila (1)

202

2009

L 274

32

 

 

32009D0766

 

 

 

(2009/766/EZ)
Odluka Komisije od 16. listopada 2009. o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 900 MHz i 1800 MHz za terestričke sustave koji mogu pružati paneuropske elektroničke komunikacijske usluge u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7801) (1)

204

2009

L 336

50

 

 

32009D0978

 

 

 

(2009/978/EU)
Odluka Komisije od 16. prosinca 2009. o izmjeni Odluke 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (1)

208

2009

L 337

1

 

 

32009R1211

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda (1)

210

2010

L 166

33

 

 

32010D0368

 

 

 

(2010/368/EU)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2010. o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 4313) (1)

220

2010

L 196

5

 

 

32010R0672

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 672/2010 od 27. srpnja 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa sustava za odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla određenih motornih vozila i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

229

2011

L 124

21

 

 

32011R0459

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 459/2011 od 12. svibnja 2011. kojom se izmjenjuje Prilog Uredbi (EZ) br. 631/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu (1)

245

2011

L 124

23

 

 

32011R0460

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 460/2011 od 12. svibnja 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalne razine ostataka za klorantraniliprol (DPX E-2Y45) u ili na mrkvi (1)

247

2011

L 198

71

 

 

32011D0485

 

 

 

(2011/485/EU)
Provedbena Odluka Komisije od 29. srpnja 2011. o izmjeni Odluke 2005/50/EZ o usklađivanju pojasa radiofrekvencijskog spektra u području od 24 GHz za vremenski ograničenu uporabu automobilske radarske opreme kratkog dometa u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 5444) (1)

265

2011

L 265

25

 

 

32011D0667

 

 

 

(2011/667/EU)
Odluka Komisije od 10. listopada 2011. o načinima usklađene primjene pravila o izvršenju u vezi s pokretnim satelitskim uslugama (MSS) u skladu s člankom 9. stavkom 3. Odluke br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ((priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7001) (1)

267

2011

L 301

3

 

 

32011R1179

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1179/2011 od 17. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za sustave za online prikupljanje u skladu s Uredbom (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi

270

2011

L 329

10

 

 

32011D0829

 

 

 

(2011/829/EU)
Provedbena Odluka Komisije od 8. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9030) (1)

277

2012

L 052

28

 

 

32012D0117

 

 

 

(2012/117/EU)
Provedbena odluka Komisije od 23. veljače 2012. o popisu ključnih točaka u odlučivanju za ocjenjivanje provedbe programa Galileo u vezi sa zemaljskim centrima i postajama koji se trebaju uspostaviti u sklopu razvoja i uvođenja programa

286

2012

L 081

7

 

 

32012D0243

 

 

 

Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (1)

290

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top