EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_040_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 040

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.040.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 040

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 152

15

 

 

31972L0245

 

 

 

(72/245/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. lipnja 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na smanjenje smetnji u radiofrekvencijskom području uzrokovanih radom automobilskih motora sa svjećicama

3

1974

L 038

22

 

 

31974L0061

 

 

 

(74/61/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaje za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila

12

1993

L 093

37

 

 

31993L0011

 

 

 

Direktiva Komisije 93/11/EEZ od 15. ožujka 1993. o otpuštanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina iz duda za bočicu i duda varalica od elastomera ili gume

19

1994

L 237

1

 

 

31994L0034

 

 

 

Direktiva 94/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 1994. o izmjeni Direktive 89/107/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prehrambene aditive koji su odobreni za uporabu u hrani namijenjenoj za prehranu ljudi

21

2004

L 390

24

 

 

32004L0108

 

 

 

Direktiva 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost i stavljanju izvan snage Direktive 89/336/EEZ (1)

23

2005

L 266

35

 

 

32005R1654

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1654/2005 od 10. listopada 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s provedbom i funkcijama vršne.eu domene i načela kojima se uređuje registracija (1)

37

2006

L 391

1

 

 

32006R1906

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1906/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje poduzeća, istraživačkih centara i sveučilišta u aktivnostima u okviru Sedmog okvirnog programa te za širenje rezultata istraživanja (2007. – 2013.) (1)

52

2006

L 400

299

 

 

32006D0974

 

 

 

(2006/974/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006. o posebnom programu Kapaciteti za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (1)

70

2006

L 400

368

 

 

32006D0975

 

 

 

(2006/975/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006. o posebnom programu koji se provodi kroz izravne aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra u okviru Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (1)

95

2007

L 322

12

 

 

32007R1441

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1441/2007 od 5. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu (1)

108

2008

L 097

13

 

 

32008R0295

 

 

 

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (1)

126

2009

L 166

3

 

 

32009R0560

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 560/2009 od 26. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike o provedbi i funkcijama vršne.eu domene te načela koja uređuju registraciju (1)

173

2010

L 091

1

 

 

32010L0022

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/22/EU od 15. ožujka 2010. o izmjeni radi prilagodbe tehničkom napretku direktiva Vijeća 80/720/EEZ, 86/298/EEZ, 86/415/EEZ i 87/402/EEZ i direktiva 2005/25/EZ i 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1)

206

2011

L 185

30

 

 

32011R0678

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 678/2011 od 14. srpnja 2011. o zamjeni Priloga II. i izmjeni priloga IV., IX. i XI. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1)

274

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top