Help Print this page 

Document DD_2013_13_035_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 035
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.035.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 035

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 262

1

 

 

31976L0756

 

 

 

(76/756/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice

3

1991

L 144

45

 

 

31991L0287

 

 

 

(91/287/EEZ)
Direktiva Vijeća od 3. lipnja 1991. o frekvencijskom pojasu predviđenom za koordinirano uvođenje digitalnih europskih bežičnih telekomunikacija (DECT) u Zajednicu

34

1997

L 171

63

 

 

31997L0032

 

 

 

Direktiva Komisije 97/32/EZ od 11. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/539/EEZ u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice (1)

36

1997

L 208

44

 

 

31997D0486

 

 

 

(97/486/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 1997. o zajedničkom tehničkom propisu za opće priključne zahtjeve za terminalnu opremu kao sučelje za dvožične analogne iznajmljene vodove za otvoren pristup mreži (ONP) (1)

50

1997

L 271

16

 

 

31997D0639

 

 

 

(97/639/EZ)
Odluka Komisije od 19. rujna 1997. o zajedničkom tehničkom propisu za priključne zahtjeve za sučelje terminalne opreme za spajanje na digitalne iznajmljene vodove s brzinom prijenosa od 34 Mbit/s za strukturirane i nestrukturirane signale (1)

53

2005

L 255

146

 

 

32005L0040

 

 

 

Direktiva 2005/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 77/541/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika u motornim vozilima (1)

56

2005

L 255

149

 

 

32005L0041

 

 

 

Direktiva 2005/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 76/115/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila (1)

59

2005

L 305

32

 

 

32005L0083

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/83/EZ od 23. studenoga 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, priloga I., VI., VII., VIII., IX. i X. Direktivi Vijeća 72/245/EEZ o radijskim smetnjama (elektromagnetskoj kompatibilnosti) vozila (1)

62

2006

L 140

33

 

 

32006D0368

 

 

 

(2006/368/EZ)
Odluka Komisije od 20. ožujka 2006. o detaljnim tehničkim zahtjevima za provođenje ispitivanja određenih u Direktivi 2005/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na prednje zaštitne sustave motornih vozila (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 776) (1)

66

2007

L 157

14

 

 

32007L0035

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/35/EZ od 18. lipnja 2007. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 76/756/EEZ u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (1)

93

2007

L 161

60

 

 

32007L0037

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/37/EZ od 21. lipnja 2007. o izmjeni priloga I. i III. Direktivi Vijeća 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1)

96

2007

L 184

25

 

 

32007L0038

 

 

 

Direktiva 2007/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o naknadnom postavljanju zrcala na teška teretna vozila registrirana u Zajednici

99

2007

L 263

1

 

 

32007L0046

 

 

 

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1)

103

2010

L 072

17

 

 

32010L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/19/EU od 9. ožujka 2010. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 91/226/EEZ i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u području sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (1)

263

2011

L 264

32

 

 

32011D0665

 

 

 

(2011/665/EU)
Provedbena odluka Komisije od 4. listopada 2011. o Europskom registru odobrenih tipova željezničkih vozila (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6974) (1)

284

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top