EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_035_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 035

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.035.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 035

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 262

1

 

 

31976L0756

 

 

 

(76/756/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice

3

1991

L 144

45

 

 

31991L0287

 

 

 

(91/287/EEZ)
Direktiva Vijeća od 3. lipnja 1991. o frekvencijskom pojasu predviđenom za koordinirano uvođenje digitalnih europskih bežičnih telekomunikacija (DECT) u Zajednicu

34

1997

L 171

63

 

 

31997L0032

 

 

 

Direktiva Komisije 97/32/EZ od 11. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/539/EEZ u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice (1)

36

1997

L 208

44

 

 

31997D0486

 

 

 

(97/486/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 1997. o zajedničkom tehničkom propisu za opće priključne zahtjeve za terminalnu opremu kao sučelje za dvožične analogne iznajmljene vodove za otvoren pristup mreži (ONP) (1)

50

1997

L 271

16

 

 

31997D0639

 

 

 

(97/639/EZ)
Odluka Komisije od 19. rujna 1997. o zajedničkom tehničkom propisu za priključne zahtjeve za sučelje terminalne opreme za spajanje na digitalne iznajmljene vodove s brzinom prijenosa od 34 Mbit/s za strukturirane i nestrukturirane signale (1)

53

2005

L 255

146

 

 

32005L0040

 

 

 

Direktiva 2005/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 77/541/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika u motornim vozilima (1)

56

2005

L 255

149

 

 

32005L0041

 

 

 

Direktiva 2005/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 76/115/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila (1)

59

2005

L 305

32

 

 

32005L0083

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/83/EZ od 23. studenoga 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, priloga I., VI., VII., VIII., IX. i X. Direktivi Vijeća 72/245/EEZ o radijskim smetnjama (elektromagnetskoj kompatibilnosti) vozila (1)

62

2006

L 140

33

 

 

32006D0368

 

 

 

(2006/368/EZ)
Odluka Komisije od 20. ožujka 2006. o detaljnim tehničkim zahtjevima za provođenje ispitivanja određenih u Direktivi 2005/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na prednje zaštitne sustave motornih vozila (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 776) (1)

66

2007

L 157

14

 

 

32007L0035

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/35/EZ od 18. lipnja 2007. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 76/756/EEZ u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (1)

93

2007

L 161

60

 

 

32007L0037

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/37/EZ od 21. lipnja 2007. o izmjeni priloga I. i III. Direktivi Vijeća 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1)

96

2007

L 184

25

 

 

32007L0038

 

 

 

Direktiva 2007/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o naknadnom postavljanju zrcala na teška teretna vozila registrirana u Zajednici

99

2007

L 263

1

 

 

32007L0046

 

 

 

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1)

103

2010

L 072

17

 

 

32010L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/19/EU od 9. ožujka 2010. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 91/226/EEZ i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u području sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (1)

263

2011

L 264

32

 

 

32011D0665

 

 

 

(2011/665/EU)
Provedbena odluka Komisije od 4. listopada 2011. o Europskom registru odobrenih tipova željezničkih vozila (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6974) (1)

284

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top