EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_034_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 034

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.034.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 034

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1998

L 232

7

 

 

31998D0515

 

 

 

(98/515/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za osnovni pristup paneuropskoj digitalnoj mreži s integriranim uslugama (ISDN) (Izmjena 1.) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1607) (1)

3

2001

L 008

1

 

 

32001R0045

 

 

 

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka

6

2005

L 338

1

 

 

32005R2073

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (1)

28

2006

L 094

32

 

 

32006L0037

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/37/EZ od 30. ožujka 2006. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uključivanje određenih tvari (1)

54

2006

L 109

3

 

 

32006R0627

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 627/2006 od 21. travnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na kriterije kakvoće za validirane analitičke metode uzorkovanja, identifikacije i karakterizacije primarnih proizvoda dima

56

2008

L 136

11

 

 

32008D0386

 

 

 

(2008/386/EZ)
Odluka Komisije od 23. travnja 2008. o izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i Priloga A Odluci 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1565) (1)

60

2008

L 354

16

 

 

32008R1333

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1)

67

2009

L 011

6

 

 

32009L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/2/EZ od 15. siječnja 2009. o trideset i prvoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

85

2009

L 191

35

 

 

32009R0641

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode (1)

162

2009

L 274

25

 

 

32009L0114

 

 

 

Direktiva 2009/114/EEZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Direktive 87/372/EEZ o frekvencijskim pojasevima rezerviranim za usklađeno uvođenje javne paneuropske celularne digitalne kopnene pokretne komunikacije unutar Zajednice (1)

169

2009

L 285

10

 

 

32009L0125

 

 

 

Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (preinaka) (1)

172

2011

L 031

13

 

 

32011R0102

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima

198

2011

L 043

33

 

 

32011D0107

 

 

 

(2011/107/EU)
Odluka Komisije od 10. veljače 2011. o izmjeni Odluke 2007/756/EZ o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 665) (1)

220

2011

L 123

11

 

 

32011R0454

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za putnički promet transeuropskog željezničkog sustava (1)

242

2012

L 037

60

 

 

32012L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/2/EU od 9. veljače 2012. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja bakar (II) oksida, bakar (II) hidroksida i baznog bakar karbonata kao aktivnih tvari u njezin Prilog I. (1)

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top