Help Print this page 

Document DD_2013_13_032_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 032
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.032.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 032

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1992

L 129

95

 

 

31992L0023

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/23/EEZ od 31. ožujka 1992. o gumama za motorna vozila i njihove prikolice i o njihovoj ugradbi

3

1997

L 043

1

 

 

31997R0258

 

 

 

Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane

60

1997

L 086

4

 

 

31996L0085

 

 

 

Direktiva 96/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996. o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila

66

1997

L 222

10

 

 

31997L0048

 

 

 

Direktiva Komisije 97/48/EZ od 29. srpnja 1997. o drugoj izmjeni Direktive Vijeća 82/711/EEZ o utvrđivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom (1)

67

1999

L 066

26

 

 

31999L0004

 

 

 

Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

73

2000

L 107

26

 

 

32000L0022

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/22/EZ od 28. travnja 2000. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 87/402/EEZ o zaštitnim konstrukcijama za slučaj prevrtanja ugrađenim ispred vozačkog sjedala uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

77

2000

L 197

19

 

 

32000L0036

 

 

 

Direktiva 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi

79

2001

L 055

59

 

 

32001L0005

 

 

 

Direktiva 2001/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2001. o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila

86

2003

L 178

23

 

 

32003L0052

 

 

 

Direktiva 2003/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2003. o izmjeni Direktive 95/2/EZ u pogledu uvjeta upotrebe prehrambenog aditiva E 425 konjac (1)

89

2004

L 219

8

 

 

32004L0084

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/84/EZ od 10. lipnja 2004. o izmjeni Direktive 2001/113/EZ o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi

90

2005

L 302

28

 

 

32005R1895

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (1)

93

2007

L 067

13

 

 

32007D0153

 

 

 

(2007/153/EZ)
Odluka Komisije od 6. ožujka 2007. o izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i Priloga A Odluci 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 675) (1)

98

2009

L 273

12

 

 

32009L0131

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/131/EZ od 16. listopada 2009. o izmjeni Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1)

103

2010

L 204

1

 

 

32010D0661

 

 

 

Odluka br. 661/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (1)

105

2011

L 158

1

 

 

32011R0566

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 566/2011 od 8. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 u odnosu na dostupnost podataka za popravke i održavanje vozila (1)

234

2012

L 037

1

 

 

32012R0109

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 109/2012 od 9. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. (karcinogene, mutagene, reproduktivno toksične tvari - CMR tvari) (1)

258

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top