Help Print this page 

Document DD_2013_13_031_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 031
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.031.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 031

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1997

L 048

16

 

 

31996L0083

 

 

 

Direktiva 96/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996. o izmjeni Direktive 94/35/EZ o sladilima za uporabu u hrani

3

1998

L 140

10

 

 

31998L0028

 

 

 

Direktiva Komisije 98/28/EZ od 29. travnja 1998. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Direktive 93/43/EEZ o higijeni hrane s obzirom na prijevoz morem rasutog sirovog šećera (1)

7

2000

L 021

23

 

 

32000L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/2/EZ od 14. siječnja 2000. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 75/322/EEZ o sprečavanju radijskih smetnji koje proizvode motori s vanjskim izvorom paljenja, ugrađeni na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo i Direktive Vijeća 74/150/EEZ o homologaciji tipa traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

9

2004

L 136

1

 

 

32004R0726

 

 

 

Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (1)

18

2008

L 084

1

 

 

32008D0231

 

 

 

(2008/231/EZ)
Odluka Komisije od 1. veljače 2008. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost operativnog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina iz članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća 96/48/EZ o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/734/EZ od 30. svibnja 2002.(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 356) (1)

51

2010

L 122

1

 

 

32010R0406

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 406/2010 od 26. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik (1)

182

2010

L 213

37

 

 

32010L0052

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/52/EU od 11. kolovoza 2010. o izmjeni, radi prilagodbe njihovih tehničkih odredaba, Direktive Vijeća 76/763/EEZ u odnosu na putnička sjedala za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo i Direktive 2009/144/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1)

289

2010

L 279

22

 

 

32010L0069

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/69/EU od 22. listopada 2010. o izmjeni priloga Direktivi 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila (1)

295

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top