EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_031_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 031

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.031.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 031

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1997

L 048

16

 

 

31996L0083

 

 

 

Direktiva 96/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996. o izmjeni Direktive 94/35/EZ o sladilima za uporabu u hrani

3

1998

L 140

10

 

 

31998L0028

 

 

 

Direktiva Komisije 98/28/EZ od 29. travnja 1998. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Direktive 93/43/EEZ o higijeni hrane s obzirom na prijevoz morem rasutog sirovog šećera (1)

7

2000

L 021

23

 

 

32000L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/2/EZ od 14. siječnja 2000. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 75/322/EEZ o sprečavanju radijskih smetnji koje proizvode motori s vanjskim izvorom paljenja, ugrađeni na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo i Direktive Vijeća 74/150/EEZ o homologaciji tipa traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

9

2004

L 136

1

 

 

32004R0726

 

 

 

Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (1)

18

2008

L 084

1

 

 

32008D0231

 

 

 

(2008/231/EZ)
Odluka Komisije od 1. veljače 2008. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost operativnog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina iz članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća 96/48/EZ o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/734/EZ od 30. svibnja 2002.(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 356) (1)

51

2010

L 122

1

 

 

32010R0406

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 406/2010 od 26. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik (1)

182

2010

L 213

37

 

 

32010L0052

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/52/EU od 11. kolovoza 2010. o izmjeni, radi prilagodbe njihovih tehničkih odredaba, Direktive Vijeća 76/763/EEZ u odnosu na putnička sjedala za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo i Direktive 2009/144/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1)

289

2010

L 279

22

 

 

32010L0069

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/69/EU od 22. listopada 2010. o izmjeni priloga Direktivi 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila (1)

295

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top