EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_030_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 030

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.030.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 030

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1970

L 133

10

 

 

31970L0311

 

 

 

(70/311/EEZ)
Direktiva Vijeća od 8. lipnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaj za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama

3

1976

L 024

1

 

 

31976L0114

 

 

 

(76/114/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na propisane pločice i natpise za motorna vozila i njihove prikolice te na njihov položaj i način pričvršćivanja

7

1991

L 366

17

 

 

31991L0663

 

 

 

(91/663/EEZ)
Direktiva Komisije od 10. prosinca 1991. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/756/EEZ o ugradbi uređaja za osvjetljivanje i uređaja za svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice

12

1996

L 055

22

 

 

31996L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 96/8/EZ od 26. veljače 1996. o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase pri energetski ograničenim dijetama (1)

50

1998

L 295

18

 

 

31998L0072

 

 

 

Direktiva 98/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. listopada 1998. o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila

55

1999

L 091

29

 

 

31999L0021

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/21/EZ od 25. ožujka 1999. o hrani za posebne medicinske potrebe (1)

68

2001

L 311

1

 

 

32001L0082

 

 

 

Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima

76

2002

L 010

47

 

 

32001L0110

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu

142

2002

L 010

67

 

 

32001L0113

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi

148

2002

L 183

51

 

 

32002L0046

 

 

 

Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (1)

154

2002

L 243

1

 

 

32002R1606

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

161

2002

L 287

40

 

 

32002D0840

 

 

 

(2002/840/EZ)
Odluka Komisije od 23. listopada 2002. o donošenju popisa odobrenih objekata za ozračivanje hrane u trećim zemljama (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 3994) (1)

165

2003

L 268

1

 

 

32003R1829

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1)

167

2003

L 309

1

 

 

32003R2065

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani

190

2003

L 333

51

 

 

32003L0120

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/120/EZ od 5. prosinca 2003. o izmjeni Direktive 90/496/EEZ o označivanju hranjive vrijednosti hrane (1)

198

2004

L 010

5

 

 

32004R0065

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 65/2004 od 14. siječnja 2004. o uspostavi sustava za određivanje i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih kodova za genetski modificirane organizme

199

2004

L 024

58

 

 

32003L0114

 

 

 

Direktiva 2003/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2003. o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila

205

2004

L 024

65

 

 

32003L0115

 

 

 

Direktiva 2003/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2003. o izmjeni Direktive 94/35/EZ o sladilima za upotrebu u hrani

212

2004

L 314

14

 

 

32004D0691

 

 

 

(2004/691/EZ)
Odluka Komisije od 7. listopada 2004. o izmjeni Odluke 2002/840/EZ o donošenju popisa odobrenih objekata za ozračivanje hrane u trećim zemljama (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3679) (1)

219

2005

L 110

36

 

 

32005L0031

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/31/EZ od 29. travnja 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 84/500/EEZ u pogledu izjave o sukladnosti i kriterijima učinkovitosti metode analize za keramičke proizvode koji dolaze u dodir s hranom (1)

221

2006

L 082

10

 

 

32006L0033

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/33/EZ od 20. ožujka 2006. o izmjeni Direktive 95/45/EZ u pogledu bojila sunset yellow FCF (E110) i titanovog dioksida (E171) (1)

225

2006

L 393

1

 

 

32006R1893

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (1)

229

2007

C 134

6

 

 

32007D0616(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 7. lipnja 2007. o imenovanju 27 članova upravnog odbora Europske agencije za kemikalije

268

2007

L 108

1

 

 

32007L0002

 

 

 

Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE)

270

2007

L 171

1

 

 

32007R0715

 

 

 

Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (1)

284

2008

L 335

25

 

 

32008R1243

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima u pogledu sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu (1)

300

2010

L 037

74

 

 

32010D0079

 

 

 

(2010/79/EZ)
Odluka Komisije od 19. listopada 2009. o izmjeni odluka 2006/679/EZ i 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7787) (1)

303

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top