Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_029_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 029

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.029.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 029

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1981

L 209

34

 

 

31981L0577

 

 

 

(81/577/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1981. o izmjeni Direktive Vijeća 74/408/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremu motornih vozila (čvrstoća sjedala i njihovih sidrišta)

3

1994

L 354

10

 

 

31994L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 94/78/EZ od 21. prosinca 1994. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/549/EEZ o ležajevima kotača motornih vozila

4

1995

L 226

1

 

 

31995L0045

 

 

 

Direktiva Komisije (EZ) br. 95/45 od 26. srpnja 1995. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće koji se odnose na upotrebu bojila u hrani (1)

10

1997

L 171

49

 

 

31997L0031

 

 

 

Direktiva Komisije 97/31/EZ od 11. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/760/EEZ u odnosu na svjetla stražnje registarske pločice za motorna vozila i njihove prikolice (1)

55

2003

L 268

24

 

 

32003R1830

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ

69

2004

L 113

24

 

 

32004L0047

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/47/EZ od 16. travnja 2004. o izmjeni Direktive 95/45/EZ u pogledu miješanih karotena (E 160 a i.) i beta-karotena (E 160 a ii.) (1)

74

2004

L 338

4

 

 

32004R1935

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ

78

2006

L 368

99

 

 

32006R1981

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2006 od 22. prosinca 2006. o detaljnim pravilima za provedbu članka 32. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu referentnog laboratorija Zajednice za genetski modificirane organizme (1)

92

2006

L 401

1

 

 

32006L0141

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i izmjeni Direktive 1999/21/EZ (1)

103

2006

L 404

26

 

 

32006R1925

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani

136

2008

L 192

51

 

 

32008L0074

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/74/EZ od 18. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2005/78/EZ u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih putničkih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6), i dostupnost podataka za popravke i održavanje vozila (1)

149

2008

L 334

7

 

 

32008R1234

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1234/2008 od 24. studenoga 2008. o razmatranju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu i veterinarsko-medicinskih proizvoda (1)

158

2008

L 354

7

 

 

32008R1332

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i o izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (1)

176

2009

L 044

10

 

 

32009L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/9/EZ od 10. veljače 2009. o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (1)

185

2009

L 124

21

 

 

32009L0039

 

 

 

Direktiva 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe (preinačeno) (1)

237

2009

L 290

7

 

 

32009R1050

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1050/2009 od 28. listopada 2009. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za azoksistrobin, acetamiprid, klomazon, ciflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatin oksid, flufenoksuron, fluopikolid, indoksakarb, joksinil, mepanipirim, protiokonazol, piridalil, tiakloprid i trifloksistrobin u ili na nekim proizvodima (1)

246

2011

L 064

15

 

 

32011R0234

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 234/2011 od 10. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (1)

295

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top