EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_028_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 028

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.028.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 028

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 202

14

 

 

31971L0317

 

 

 

(71/317/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pravokutne utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti

3

1976

L 202

35

 

 

31976L0621

 

 

 

(76/621/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1976. o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima namijenjenim kao takvima prehrani ljudi te u hrani koja sadrži dodana ulja ili masti

10

1978

L 044

15

 

 

31978L0142

 

 

 

(78/142/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. siječnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na materijale i predmete koji sadrže vinil klorid monomer koji dolaze u dodir s hranom

13

1980

L 254

35

 

 

31980L0891

 

 

 

(80/891/EEZ)
Direktiva Komisije od 25. srpnja 1980. o metodi analize Zajednice za određivanje udjela eruka kiseline u uljima i mastima namijenjenim kao takvima za prehranu ljudi te u hrani koja sadrži dodana ulja ili masti

16

1982

L 297

26

 

 

31982L0711

 

 

 

(82/711/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. listopada 1982. o utvrđivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom

23

1984

L 277

12

 

 

31984L0500

 

 

 

(84/500/EEZ)
Direktiva Vijeća od 15. listopada 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na keramičke proizvode koji dolaze u dodir s hranom

28

1985

L 372

14

 

 

31985L0572

 

 

 

(85/572/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1985. o utvrđivanju popisa modelnih otopina za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s hranom

33

1985

L 380

1

 

 

31985L0647

 

 

 

(85/647/EEZ)
Direktiva Komisije od 23. prosinca 1985. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 71/320/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica

41

1986

L 243

29

 

 

31986L0424

 

 

 

(86/424/EEZ)
Prva direktiva Komisije od 15. srpnja 1986. o utvrđivanju metoda uzorkovanja za kemijske analize jestivih kazeina i kazeinata

81

1987

L 306

24

 

 

31987L0524

 

 

 

(87/524/EEZ)
Prva direktiva Komisije od 6. listopada 1987. o utvrđivanju metoda Zajednice za uzorkovanje za kemijsku analizu za kontrolu konzerviranih mliječnih proizvoda

86

1990

L 276

40

 

 

31990L0496

 

 

 

(90/496/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. rujna 1990. o označivanju hranjive vrijednosti hrane

94

1994

L 354

1

 

 

31994L0068

 

 

 

Direktiva Komisije 94/68/EZ od 16. prosinca 1994. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/318/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za brisanje i pranje vjetrobranskih stakala motornih vozila

99

2001

L 028

1

 

 

32001L0003

 

 

 

Direktiva Komisije 2001/3/EZ od 8. siječnja 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 74/150/EEZ u odnosu na homologaciju tipa traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo i Direktive Vijeća 75/322/EEZ o sprečavanju radijskih smetnji koje proizvode motori s vanjskim izvorom paljenja ugrađeni na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

108

2007

L 075

21

 

 

32007L0015

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/15/EZ od 14. ožujka 2007. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku Priloga I. Direktivi Vijeća 74/483/EEZ u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila (1)

150

2009

L 146

1

 

 

32009L0043

 

 

 

Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (1)

153

2009

L 195

1

 

 

32009R0631

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 631/2009 od 22. srpnja 2009. o utvrđivanju pravila za primjenu Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ

164

2009

L 200

1

 

 

32009R0661

 

 

 

Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (1)

224

2009

L 239

5

 

 

32009R0822

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 822/2009 od 27. kolovoza 2009. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za azoksistrobin, atrazin, klormekvat, ciprodinil, ditiokarbamate, fludioksonil, fluroksipir, indoksakarb, mandipropamid, kalijev tri-jodid, spirotetramat, tetrakonazol i tiram u ili na nekim proizvodima (1)

248

2010

L 086

29

 

 

32010L0026

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/26/EU od 31. ožujka 2010. o izmjeni Direktive 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (1)

289

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top