Help Print this page 

Document DD_2013_13_025_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 025
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.025.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 025

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 084

1

 

 

31999D0217

 

 

 

(1999/217/EZ)
Odluka Komisije od 23. veljače 1999. o usvajanju registra aromatičnih tvari koje se upotrebljavaju u ili na hrani, sastavljenog za primjenu Uredbe (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 1996.(priopćeno pod brojem dokumenta C(1999) 399) (1)

3

2004

L 120

43

 

 

32004D0388

 

 

 

(2004/388/EZ)
Odluka Komisije od 15. travnja 2004. o dokumentu za transfer eksploziva unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1332)

6

2006

L 091

48

 

 

32006D0252

 

 

 

(2006/252/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2006. o izmjeni Odluke 1999/217/EZ u pogledu registra aromatičnih tvari koje se koriste u ili na hrani (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 899) (1)

11

2007

L 025

9

 

 

32007L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/1/EZ od 29. siječnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga II. (1)

12

2007

L 082

27

 

 

32007L0017

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/17/EZ od 22. ožujka 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku priloga III. i VI. (1)

15

2007

L 101

11

 

 

32007L0022

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/22/EZ od 17. travnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku priloga IV. i VI. (1)

19

2008

L 084

132

 

 

32008D0232

 

 

 

(2008/232/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2008. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava željezničkih vozila transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 648) (1)

22

2008

L 107

6

 

 

32008R0340

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

283

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top