EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_025_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 025

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.025.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 025

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 084

1

 

 

31999D0217

 

 

 

(1999/217/EZ)
Odluka Komisije od 23. veljače 1999. o usvajanju registra aromatičnih tvari koje se upotrebljavaju u ili na hrani, sastavljenog za primjenu Uredbe (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 1996.(priopćeno pod brojem dokumenta C(1999) 399) (1)

3

2004

L 120

43

 

 

32004D0388

 

 

 

(2004/388/EZ)
Odluka Komisije od 15. travnja 2004. o dokumentu za transfer eksploziva unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1332)

6

2006

L 091

48

 

 

32006D0252

 

 

 

(2006/252/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2006. o izmjeni Odluke 1999/217/EZ u pogledu registra aromatičnih tvari koje se koriste u ili na hrani (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 899) (1)

11

2007

L 025

9

 

 

32007L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/1/EZ od 29. siječnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga II. (1)

12

2007

L 082

27

 

 

32007L0017

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/17/EZ od 22. ožujka 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku priloga III. i VI. (1)

15

2007

L 101

11

 

 

32007L0022

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/22/EZ od 17. travnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku priloga IV. i VI. (1)

19

2008

L 084

132

 

 

32008D0232

 

 

 

(2008/232/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2008. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava željezničkih vozila transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 648) (1)

22

2008

L 107

6

 

 

32008R0340

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

283

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top