EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_024_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 024

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.024.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 024

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 262

143

 

 

31976L0765

 

 

 

(76/765/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre

3

1976

L 262

149

 

 

31976L0766

 

 

 

(76/766/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholne tablice

9

1987

L 024

36

 

 

31987L0054

 

 

 

(87/54/EEZ)
Direktiva Vijeća od 16. prosinca 1986. o pravnoj zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

13

1989

L 226

4

 

 

31989L0459

 

 

 

(89/459/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. srpnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dubinu gaznog sloja guma određenih kategorija cestovnih vozila i njihovih prikolica

18

1992

L 154

1

 

 

31992L0032

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/32/EEZ od 30. travnja 1992. o sedmoj izmjeni Direktive 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

19

1996

L 077

20

 

 

31996L0009

 

 

 

Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka

36

2002

L 003

1

 

 

32002R0006

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice

45

2002

L 010

53

 

 

32001L0111

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim šećerima namijenjenim prehrani ljudi

69

2004

L 153

103

 

 

32004L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/78/EZ od 29. travnja 2004. o izmjeni Direktive 2001/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima grijanja u motornim vozilima i njihovim prikolicama i Direktive Vijeća 70/156/EEZ, radi prilagodbe tehničkom napretku (1)

74

2004

L 337

13

 

 

32004L0104

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/104/EZ od 14. listopada 2004. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 72/245/EEZ o radijskim smetnjama (elektromagnetska kompatibilnost) vozila i o izmjeni Direktive 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1)

80

2008

L 179

5

 

 

32008L0051

 

 

 

Direktiva 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

126

2008

L 199

1

 

 

32008R0692

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (1)

133

2009

L 016

3

 

 

32009R0041

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 41/2009 od 20. siječnja 2009. o sastavu i označivanju hrane prikladne za osobe intolerantne na gluten (1)

260

2009

L 164

7

 

 

32009R0552

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 552/2009 od 22. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. (1)

263

2009

L 286

36

 

 

32009R1007

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (1)

288

2009

L 314

29

 

 

32009R1167

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1167/2009 od 30. studenoga 2009. o odbijanju određenih zdravstvenih tvrdnji navedenih na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od pojave bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

292

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top