Help Print this page 

Document DD_2013_13_016_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 016
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 239

1

 

 

31971L0347

 

 

 

(71/347/EEZ)
Direktiva Vijeća od 12. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerenje hektolitarske mase žitarica

3

1974

L 084

3

 

 

31974L0148

 

 

 

(74/148/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na utege od 1 mg do 50 kg iznad srednje točnosti

11

1976

L 262

135

 

 

31976L0763

 

 

 

(76/763/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na putnička sjedala za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

16

1979

L 192

35

 

 

31979L0661

 

 

 

(79/661/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. srpnja 1979. o izmjeni Direktive 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

20

1982

L 063

26

 

 

31982L0147

 

 

 

(82/147/EEZ)
Direktiva Komisije od 11. veljače 1982. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga II. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

21

1983

L 109

13

 

 

31983L0190

 

 

 

(83/190/EEZ)
Direktiva Komisije od 28. ožujka 1983. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/764/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vozačko sjedalo na traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

22

1983

L 275

20

 

 

31983L0496

 

 

 

(83/496/EEZ)
Četvrta direktiva Komisije od 22. rujna 1983. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga VI. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

34

1985

L 224

40

 

 

31985L0391

 

 

 

(85/391/EEZ)
Šesta direktiva Komisije od 16. srpnja 1985. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., IV., V. i VI. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

36

1988

L 228

31

 

 

31988L0465

 

 

 

(88/465/EEZ)
Direktiva Komisije od 30. lipnja 1988. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/764/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vozačka sjedala na traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

38

1989

L 398

29

 

 

31989L0682

 

 

 

(89/682/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o izmjeni Direktive 86/298/EEZ o stražnjim zaštitnim konstrukcijama za slučaj prevrtanja uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

45

1990

L 071

40

 

 

31990L0121

 

 

 

(90/121/EEZ)
Dvanaesta direktiva Komisije od 20. veljače 1990. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., IV., V. i VI. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

47

1991

L 091

59

 

 

31991L0184

 

 

 

(91/184/EEZ)
Trinaesta direktiva Komisije od 12. ožujka 1991. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., IV., V., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

50

1992

L 070

23

 

 

31992L0008

 

 

 

Četrnaesta direktiva Komisije 92/8/EEZ od 18. veljače 1992. o prilagodbi tehničkom napretku priloga III., IV., VI i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

54

1993

L 110

20

 

 

31993L0021

 

 

 

Direktiva Komisije 93/21/EEZ od 27. travnja 1993. o osamnaestoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

56

1996

L 213

8

 

 

31996L0045

 

 

 

Sedma direktiva Komisije 96/45/EZ od 2. srpnja 1996. o metodama analize potrebnim za provjeru sastava kozmetičkih proizvoda (1)

58

1996

L 253

13

 

 

31996L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 96/63/EZ od 30. rujna 1996. o izmjeni Direktive Vijeća 76/432/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

66

1997

L 016

85

 

 

31997L0001

 

 

 

Dvadeseta direktiva Komisije 97/1/EZ od 10. siječnja 1997. o prilagodbi tehničko napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o kozmetičkim proizvodima (1)

68

1997

L 196

77

 

 

31997L0045

 

 

 

Dvadeset prva direktiva Komisije 97/45/EZ od 10. srpnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

70

1998

L 253

20

 

 

31998L0062

 

 

 

Dvadeset treća direktiva Komisije 98/62/EZ od 3. rujna 1998. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

72

2001

L 227

41

 

 

32001L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2001/63/EZ od 17. kolovoza 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve

76

2002

L 245

402

 

 

32002D0735

 

 

 

(2002/735/EZ)
Odluka Komisije od 30. svibnja 2002. o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti u odnosu na podsustav željezničkih vozila transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina iz članka 6. stavka 1. Direktive 96/48/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 1952) (1)

79

2002

L 267

23

 

 

32002L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/78/EZ od 1. listopada 2002. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 71/320/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica

188

2003

L 238

23

 

 

32003L0083

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/83//EZ od 24. rujna 2003. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III. i VI. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

192

2004

L 166

124

 

 

32004L0052

 

 

 

Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici (1)

197

2004

L 287

4

 

 

32004L0087

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/87/EZ od 7. rujna 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkom napretku Priloga III. (1)

205

2004

L 287

5

 

 

32004L0088

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/88/EZ od 7. rujna 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkom napretku Priloga III. (1)

206

2004

L 294

28

 

 

32004L0094

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/94/EZ od 15. rujna 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ s obzirom na Prilog IX. (1)

208

2004

L 385

74

 

 

32004D0915

 

 

 

(2004/915/EZ)
Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje (objavljeno pod brojem dokumenta C(2004) 5271) (1)

210

2006

L 013

1

 

 

32006R0062

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 62/2006 od 23. prosinca 2005. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u odnosu na primjenu telematike u teretnom podsustavu transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (1)

221

2006

L 396

850

 

 

32006L0121

 

 

 

Direktiva 2006/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari radi njezinog usklađivanja s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (1)

293

2007

L 226

21

 

 

32007L0054

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/54/EZ od 29. kolovoza 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima radi prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i III. (1)

295

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top