Help Print this page 

Document DD_2013_13_015_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 015
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.015.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 015

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1974

L 255

1

 

 

31974R2380

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2380/74 od 17. rujna 1974. o donošenju odredaba o širenju podataka koji se odnose na istraživačke programe za Europsku ekonomsku zajednicu

3

1976

L 122

1

 

 

31976L0432

 

 

 

(76/432/EEZ)
Direktiva Vijeća od 6. travnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

6

1988

L 200

34

 

 

31988L0414

 

 

 

(88/414/EEZ)
Direktiva Komisije od 22. lipnja 1988. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 80/720/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na radni prostor, pristup vozačkom mjestu, te vrata i prozore traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

20

1999

L 297

22

 

 

31999L0086

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/86/EZ od 11. studenoga 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 76/763/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na putnička sjedala za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

23

2000

L 094

31

 

 

32000L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/19/EZ od 13. travnja 2000. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 86/298/EEZ o stražnjim zaštitnim konstrukcijama za slučaj prevrtanja uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

25

2002

L 102

19

 

 

32002L0034

 

 

 

Dvadeset šesta direktiva Komisije 2002/34/EZ od 15. travnja 2002. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

27

2003

L 224

27

 

 

32003L0080

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/80/EZ od 5. rujna 2003. o utvrđivanju simbola koji označava rok trajanja kozmetičkih proizvoda u Prilogu VIII.a Direktivi Vijeća 76/768/EEZ (1)

40

2004

L 139

1

 

 

32004R0852

 

 

 

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane

42

2004

L 146

1

 

 

32004L0026

 

 

 

Direktiva 2004/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o izmjeni Direktive 97/68/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (1)

61

2005

L 055

35

 

 

32005L0013

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/13/EZ od 21. veljače 2005. o izmjeni Direktive 2000/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o emisiji plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora namijenjenih za pogon traktora za poljoprivredu i šumarstvo i o izmjeni Priloga I. Direktivi 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1)

166

2005

L 234

9

 

 

32005L0052

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/52/EZ od 9. rujna 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga III. (1)

186

2008

L 077

1

 

 

32008D0217

 

 

 

(2008/217/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti infrastrukturnog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 6440) (1)

188

2009

L 160

8

 

 

32009R0540

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 540/2009 od 22. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1450/2004 o izradi i razvoju statistika Zajednice o inovacijama (1)

293

2009

L 175

14

 

 

32009D0520

 

 

 

(2009/520/EZ)
Odluka Komisije od 3. srpnja 2009. o izmjeni članka 23. stavka 4. Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 71/2008 o osnivanju zajedničkog poduzeća Clean Sky (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 5134)

294

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top