EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_014_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 014

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.014.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 014

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2002

L 042

1

 

 

32001L0085

 

 

 

Direktiva 2001/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. u odnosu na posebne odredbe za vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz putnika i koja imaju, osim vozačeva, više od osam sjedala te o izmjeni direktiva 70/156/EEZ i 97/27/EZ

3

2006

L 048

16

 

 

32006L0020

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/20/EZ od 17. veljače 2006. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 70/221/EEZ u odnosu na spremnike goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica (1)

105

2006

L 065

27

 

 

32006L0028

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/28/EZ od 6. ožujka 2006. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 72/245/EEZ od 20. lipnja 1972. u odnosu na radiosmetnje (elektromagnetsku kompatibilnost) vozila i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1)

108

2006

L 330

12

 

 

32006L0119

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/119/EZ od 27. studenoga 2006. o izmjeni Direktive 2001/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima grijanja u motornim vozilima i njihovim prikolicama za potrebe prilagodbe tehničkom napretku (1)

111

2006

L 342

1

 

 

32006D0860

 

 

 

(2006/860/EZ)
Odluka Komsije od 7. studenoga 2006. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav transeuropskog sustava željezničkog sustava velikih brzina i izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5211) (1)

115

2007

L 057

14

 

 

32007D0134

 

 

 

(2007/134/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2007. o osnivanju Europskog istraživačkog vijeća (1)

276

2008

L 201

49

 

 

32008D0742

 

 

 

Odluka br. 742/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji poduzima nekoliko država članica, a koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života starijih ljudi kroz korištenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (1)

282

2009

L 206

1

 

 

32009R0723

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)

291

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top