Help Print this page 

Document DD_2013_13_014_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 014
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.014.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 014

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2002

L 042

1

 

 

32001L0085

 

 

 

Direktiva 2001/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. u odnosu na posebne odredbe za vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz putnika i koja imaju, osim vozačeva, više od osam sjedala te o izmjeni direktiva 70/156/EEZ i 97/27/EZ

3

2006

L 048

16

 

 

32006L0020

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/20/EZ od 17. veljače 2006. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 70/221/EEZ u odnosu na spremnike goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica (1)

105

2006

L 065

27

 

 

32006L0028

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/28/EZ od 6. ožujka 2006. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 72/245/EEZ od 20. lipnja 1972. u odnosu na radiosmetnje (elektromagnetsku kompatibilnost) vozila i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1)

108

2006

L 330

12

 

 

32006L0119

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/119/EZ od 27. studenoga 2006. o izmjeni Direktive 2001/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima grijanja u motornim vozilima i njihovim prikolicama za potrebe prilagodbe tehničkom napretku (1)

111

2006

L 342

1

 

 

32006D0860

 

 

 

(2006/860/EZ)
Odluka Komsije od 7. studenoga 2006. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav transeuropskog sustava željezničkog sustava velikih brzina i izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5211) (1)

115

2007

L 057

14

 

 

32007D0134

 

 

 

(2007/134/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2007. o osnivanju Europskog istraživačkog vijeća (1)

276

2008

L 201

49

 

 

32008D0742

 

 

 

Odluka br. 742/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji poduzima nekoliko država članica, a koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života starijih ljudi kroz korištenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (1)

282

2009

L 206

1

 

 

32009R0723

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)

291

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top