Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_010_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 010

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.010.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 010

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1995

L 140

26

 

 

31995L0017

 

 

 

Direktiva Komisije 95/17/EZ od 19. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 76/768/EEZ s obzirom na izostavljanje jednog ili više sastojaka s popisa koji se koristi za označivanje kozmetičkih proizvoda (1)

3

1995

L 167

19

 

 

31995L0034

 

 

 

Osamnaesta direktiva Komisije 95/34/EZ od 10. srpnja 1995. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

7

1995

L 178

20

 

 

31995L0032

 

 

 

Šesta direktiva Komisije 95/32/EZ od 7. srpnja 1995. o metodama analize potrebnim za provjeru sastava kozmetičkih proizvoda (1)

10

1996

L 178

15

 

 

31996L0036

 

 

 

Direktiva Komisije 96/36/EZ od 17. lipnja 1996. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/541/EEZ u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika u motornim vozilima (1)

26

1996

L 198

36

 

 

31996L0041

 

 

 

Devetnaesta direktiva Komisije 96/41/EZ od 25. lipnja 1996. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

42

1996

L 258

26

 

 

31996L0064

 

 

 

Direktiva Komisije 96/64/EZ od 2. listopada 1996. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/389/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naprave za vuču na motornim vozilima (1)

46

1997

L 171

25

 

 

31997L0030

 

 

 

Direktiva Komisije 97/30/EZ od 11. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/758/EEZ u odnosu na gabaritna svjetla, prednja i stražnja pozicijska svjetla i kočna svjetla za motorna vozila i njihove prikolice (1)

52

1997

L 277

24

 

 

31997L0054

 

 

 

Direktiva 97/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 1997. o izmjeni direktiva Vijeća 74/150/EEZ, 74/151/EEZ, 74/152/EEZ, 74/346/EEZ, 74/347/EEZ, 75/321/EEZ, 75/322/EEZ, 76/432/EEZ, 76/763/EEZ, 77/311/EEZ, 77/537/EEZ, 78/764/EEZ, 78/933/EEZ, 79/532/EEZ, 79/533/EEZ, 80/720/EEZ, 86/297/EEZ, 86/415/EEZ i 89/173/EEZ u odnosu na najveću konstrukcijsku brzinu traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

76

1998

L 077

44

 

 

31998L0016

 

 

 

Dvadeset druga direktiva Komisije 98/16/EZ od 5. ožujka 1998. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktive Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

78

1998

L 337

29

 

 

31998L0090

 

 

 

Direktiva Komisije 98/90/EZ od 30. studenoga 1998. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/387/EEZ u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica (1)

81

1999

L 097

14

 

 

31999L0015

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/15/EZ od 16. ožujka 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/759/EEZ u odnosu na pokazivače smjera za motorna vozila i njihove prikolice (1)

92

1999

L 097

33

 

 

31999L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/16/EZ od 16. ožujka 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/540/EEZ u odnosu na parkirna svjetla za motorna vozila (1)

111

1999

L 097

45

 

 

31999L0017

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/17/EZ od 18. ožujka 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/761/EEZ u odnosu na glavna svjetla za motorna vozila koja funkcioniraju kao glavna svjetla za dugi i/ili kratki svjetlosni snop i na električne žarulje sa žarnom niti za takva glavna svjetla (1)

123

1999

L 148

35

 

 

31999L0057

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/57/EZ od 7. lipnja 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/764/EEZ u odnosu na vozačko sjedalo traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (1)

160

2000

L 056

42

 

 

32000L0006

 

 

 

Dvadeset četvrta direktiva Komisije 2000/6/EZ od 29. veljače 2000. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., VI. i VII. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

162

2000

L 065

22

 

 

32000L0011

 

 

 

Dvadeset peta direktiva Komisije 2000/11/EZ od 10. ožujka 2000. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga II. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

167

2000

L 106

7

 

 

32000L0008

 

 

 

Direktiva 2000/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o izmjeni Direktive Vijeća 70/221/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na spremnike tekućega goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja za motorna vozila i njihove prikolice

171

2000

L 145

25

 

 

32000L0041

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/41/EZ od 19. lipnja 2000. o drugoj odgodi datuma nakon kojeg se zabranjuju ispitivanja na životinjama za sastojke ili kombinacije sastojaka kozmetičkih proizvoda (1)

185

2000

L 203

9

 

 

32000L0040

 

 

 

Direktiva 2000/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu motornih vozila od prednjeg podlijetanja i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ

187

2002

L 133

17

 

 

32002L0041

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/41/EZ od 17. svibnja 2002. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 95/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o najvećoj konstrukcijskoj brzini, najvećem zakretnom momentu i najvećoj neto snazi motora motornih vozila na dva ili tri kotača

207

2002

L 245

1

 

 

32002D0730

 

 

 

(2002/730/EZ)
Odluka Komisije od 30. svibnja 2002. o tehničkoj specifikaciji u odnosu na interoperabilnost za podsustav održavanja transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina iz članka 6. stavka 1. Direktive 96/48/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 1946) (1)

211

2003

L 046

24

 

 

32003L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/16/EZ od 19. veljače 2003. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga III. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

249

2004

L 155

1

 

 

32004D0446

 

 

 

(2004/446/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o utvrđivanju osnovnih parametara tehničkih specifikacija interoperabilnosti za buku, teretne vagone i primjenu telematike u teretnom prometu, navedenih u Direktivi 2001/16/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 1558) (1)

250

2005

L 158

17

 

 

32005L0042

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/42/EZ od 20. lipnja 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II., IV. i VI. (Tekst značajan za EGP) (1)

302

2005

L 303

32

 

 

32005L0080

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/80/EZ od 21. studenoga 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku priloga II. i III. (1)

305

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top