Help Print this page 

Document DD_2013_13_007_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 007
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3000/19770588.2013.13.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 262

96

 

 

31976L0761

 

 

 

(76/761/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na glavna svjetla za motorna vozila koja funkcioniraju kao glavna svjetla za dugi i/ili kratki svjetlosni snop i na električne žarulje sa žarnom niti za takva glavna svjetla

3

1976

L 262

169

 

 

31976L0768

 

 

 

(76/768/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

29

1981

L 231

41

 

 

31981L0643

 

 

 

(81/643/EEZ)
Direktiva Komisije od 29. srpnja 1981. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/649/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vidno polje vozača motornih vozila

61

1983

L 332

38

 

 

31983L0574

 

 

 

(83/574/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. listopada 1983. o trećoj izmjeni Direktive 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

63

1993

L 284

25

 

 

31993L0091

 

 

 

Direktiva Komisije 93/91/EEZ od 29. listopada 1993. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/316/EEZ u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora)

68

1995

L 281

31

 

 

31995L0046

 

 

 

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka

88

1995

L 286

1

 

 

31995L0056

 

 

 

Direktiva Komisije 95/56/EZ od 8. studenoga 1995. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 74/61/EEZ u odnosu na naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila (1)

108

1996

L 092

23

 

 

31996L0020

 

 

 

Direktiva Komisije 96/20/EZ od 27. ožujka 1996. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/157/EEZ u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila (1)

152

1996

L 169

1

 

 

31996L0027

 

 

 

Direktiva 96/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju bočnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

165

1997

L 018

7

 

 

31996L0079

 

 

 

Direktiva 96/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju čelnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

203

1997

L 233

1

 

 

31997L0027

 

 

 

Direktiva 97/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 1997. o masama i dimenzijama određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

247

2009

L 035

1

 

 

32009R0078

 

 

 

Uredba (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ (1)

278

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top