EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_007_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 007

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3000/19770588.2013.13.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 262

96

 

 

31976L0761

 

 

 

(76/761/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na glavna svjetla za motorna vozila koja funkcioniraju kao glavna svjetla za dugi i/ili kratki svjetlosni snop i na električne žarulje sa žarnom niti za takva glavna svjetla

3

1976

L 262

169

 

 

31976L0768

 

 

 

(76/768/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

29

1981

L 231

41

 

 

31981L0643

 

 

 

(81/643/EEZ)
Direktiva Komisije od 29. srpnja 1981. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 77/649/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vidno polje vozača motornih vozila

61

1983

L 332

38

 

 

31983L0574

 

 

 

(83/574/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. listopada 1983. o trećoj izmjeni Direktive 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

63

1993

L 284

25

 

 

31993L0091

 

 

 

Direktiva Komisije 93/91/EEZ od 29. listopada 1993. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 78/316/EEZ u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora)

68

1995

L 281

31

 

 

31995L0046

 

 

 

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka

88

1995

L 286

1

 

 

31995L0056

 

 

 

Direktiva Komisije 95/56/EZ od 8. studenoga 1995. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 74/61/EEZ u odnosu na naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila (1)

108

1996

L 092

23

 

 

31996L0020

 

 

 

Direktiva Komisije 96/20/EZ od 27. ožujka 1996. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/157/EEZ u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila (1)

152

1996

L 169

1

 

 

31996L0027

 

 

 

Direktiva 96/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju bočnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

165

1997

L 018

7

 

 

31996L0079

 

 

 

Direktiva 96/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju čelnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

203

1997

L 233

1

 

 

31997L0027

 

 

 

Direktiva 97/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 1997. o masama i dimenzijama određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

247

2009

L 035

1

 

 

32009R0078

 

 

 

Uredba (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ (1)

278

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top