EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_004_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 004

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1977

L 220

38

 

 

31977L0537

 

 

 

(77/537/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćujućih tvari iz dieselovih motora traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

3

1978

L 081

3

 

 

31978L0316

 

 

 

(78/316/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora)

25

1978

L 081

49

 

 

31978L0318

 

 

 

(78/318/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za brisanje i pranje stakala motornih vozila

49

1978

L 206

26

 

 

31978L0632

 

 

 

(78/632/EEZ)
Direktiva Komisije od 19. svibnja 1978. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 74/60/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenosti motornih vozila (unutarnji dijelovi prostora za putnike osim unutarnjih retrovizora, razmještaja upravljačkih naprava, krova ili pomičnog krova, naslona i stražnjeg dijela sjedala)

70

1978

L 325

1

 

 

31978L0932

 

 

 

(78/932/EEZ)
Direktiva Vijeća od 16. listopada 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naslone za glavu na sjedalima motornih vozila

87

1979

L 128

1

 

 

31979L0488

 

 

 

(79/488/EEZ)
Direktiva Komisije od 18. travnja 1979. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 74/483/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila

102

1979

L 259

10

 

 

31979L0831

 

 

 

(79/831/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. rujna 1979. o šestoj izmjeni Direktive 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

113

1980

L 383

27

 

 

31980L1335

 

 

 

(80/1335/EEZ)
Prva Direktiva Komisije od 22. prosinca 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na analitičke metode potrebne za provjeru sastava kozmetičkih proizvoda

124

1981

L 131

6

 

 

31981L0334

 

 

 

(81/334/EEZ)
Direktiva Komisije od 13. travnja 1981. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/157/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o dopuštenoj razini buke i ispušnom sustavu motornih vozila

144

1982

L 167

1

 

 

31982L0368

 

 

 

(82/368/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. svibnja 1982. o drugoj izmjeni Direktive 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

147

1982

L 378

45

 

 

31982L0890

 

 

 

(82/890/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. prosinca 1982. o izmjeni direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

179

1983

L 109

25

 

 

31983L0191

 

 

 

(83/191/EEZ)
Druga Direktiva Komisije od 30. ožujka 1983. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., IV. i V. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

181

1983

L 188

15

 

 

31983L0341

 

 

 

(83/341/EEZ)
Treća direktiva Komisije od 29. lipnja 1983. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III. i V. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

184

1983

L 291

9

 

 

31983L0514

 

 

 

(83/514/EEZ)
Treća Direktiva Komisije od 27. rujna 1983. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na metode analize potrebne za provjeru sastava kozmetičkih proizvoda

185

1986

L 138

40

 

 

31986L0179

 

 

 

(86/179/EEZ)
Sedma Direktiva Komisije od 28. veljače 1986. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., IV. i V. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

223

1986

L 149

38

 

 

31986L0199

 

 

 

(86/199/EEZ)
Osma Direktiva Komisije od 26. ožujka 1986. o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., IV. i VI. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

232

1992

L 129

1

 

 

31992L0021

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/21/EEZ od 31. ožujka 1992. o masama i dimenzijama motornih vozila kategorije M1

240

1993

L 121

1

 

 

31993L0014

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/14/EEZ od 5. travnja 1993. o kočenju motornih vozila na dva ili tri kotača

250

2007

L 171

32

 

 

32007R0717

 

 

 

Uredba (EZ) br. 717/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2007. o roamingu u javnim pokretnim telefonskim mrežama u Zajednici i izmjeni Direktive 2002/21/EZ (1)

269

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top