EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_12_005_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
12. Energetika
Svezak 05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.12.005.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

12.   Energetika

Svezak 005

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 065

16

 

 

21978A0116(01)

 

 

 

(78/217/Euratom)
Izmjena Sporazuma od 6. listopada 1959. između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Vlade Kanade o suradnji u mirnodopskoj uporabi atomske energije, u obliku razmjene pisama

3

2009

L 211

36

 

 

32009R0715

 

 

 

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (1)

20

2009

L 211

94

 

 

32009L0073

 

 

 

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (1)

39

2009

L 265

9

 

 

32009L0119

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009. o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata

82

2010

L 293

67

 

 

32010D0685

 

 

 

(2010/685/EU)
Odluka Komisije od 10. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. poglavlja 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (1)

97

2010

L 295

1

 

 

32010R0994

 

 

 

Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (1)

102

2011

C 236

10

 

 

32011D0812(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 11. kolovoza 2011. o utvrđivanju sastava i operativnih odredaba Koordinacijske skupine za plin i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2006/791/EZ (1)

124

2011

L 147

15

 

 

32011L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/63/EU od 1. lipnja 2011. o izmjeni, s ciljem njezine prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzina i dizelskih goriva

127

2012

L 081

18

 

 

32012R0244

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (1)

129

2012

L 231

16

 

 

32012D0490

 

 

 

(2012/490/EU)
Odluka Komisije od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (1)

148

2012

L 299

13

 

 

32012D0994

 

 

 

Odluka br. 994/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume između država članica i trećih zemalja u području energetike (1)

153

2013

L 004

1

 

 

32013D0004

 

 

 

(2013/4/Euratom)
Odluka Vijeća od 11. prosinca 2012. o odobrenju sklapanja od strane Europske komisije Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012.–2013.)

158

2013

L 004

3

 

 

22013A0109(01)

 

 

 

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012.–2013.)

160

2013

L 050

1

 

 

32013R0147

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 147/2013 od 13. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na provedbu ažuriranja mjesečne i godišnje energetske statistike

170

2013

L 115

39

 

 

32013R0347

 

 

 

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (1)

228

2013

L 141

28

 

 

32013L0012

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/12/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog pristupanja Republike Hrvatske

265

2013

L 141

48

 

 

32013D0242

 

 

 

(2013/242/EU)
Provedbena odluka Komisije od 22. svibnja 2013. o utvrđivanju obrasca za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost u skladu s Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2882) (1)

267

2013

L 158

230

 

 

32013L0018

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/18/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora zbog pristupanja Republike Hrvatske

273

2013

L 163

1

 

 

32013R0543

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

274

2013

L 175

13

 

 

32013R0617

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 od 26. lipnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja (1)

286

2013

L 192

1

 

 

32013R0665

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2013 od 3. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača (1)

307

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top