EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_12_004_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
12. Energetika
Svezak 004

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.12.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

12.   Energetika

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2006

L 411

10

 

 

32006R1990

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1990/2006 od 21. prosinca 2006. o provedbi Protokola 4 o Nuklearnoj elektrani Ignalina u Litvi uz Akt o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke – Program Ignalina

3

2008

L 059

15

 

 

32008D0182

 

 

 

(2008/182/Euratom)
Odluka Vijeća od 25. veljače 2008. o izmjeni Odluke Vijeća od 16. prosinca 1980. o osnivanju Savjetodavnog odbora za fuzijski program

6

2009

L 211

15

 

 

32009R0714

 

 

 

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (1)

8

2009

L 211

55

 

 

32009L0072

 

 

 

Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (1)

29

2010

L 189

9

 

 

32010R0647

 

 

 

Uredba (Euratom) br. 647/2010 Vijeća od 13. srpnja 2010. o financijskoj pomoći Unije u vezi s razgradnjom reaktora 1 do 4 nuklearne elektrane Kozloduy u Bugarskoj (Program Kozloduy)

68

2010

L 250

5

 

 

32010R0838

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 838/2010 od 23. rujna 2010. o utvrđivanju smjernica koje se odnose na mehanizam naknade između operatora prijenosnih sustava i zajednički regulatorni pristup naplati prijenosa (1)

71

2011

L 090

8

 

 

32011R0327

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 327/2011 od 30. ožujka 2011. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za ventilatore pogonjene motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW (1)

78

2011

L 129

14

 

 

32011D0280

 

 

 

(2011/280/EU)
Odluka Komisije od 16. svibnja 2011. o stavljanju izvan snage Odluke 2003/796/EZ o osnivanju Skupine europskih regulatora za električnu energiju i plin

92

2011

L 326

1

 

 

32011R1227

 

 

 

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (1)

93

2011

L 343

91

 

 

32011D0877

 

 

 

(2011/877/EU)
Provedbena odluka Komisije od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju usklađenih referentnih vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju električne i toplinske energije u primjeni Direktive 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2007/74/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9523)

109

2012

L 047

1

 

 

32012R0139

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 139/2012 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje poduzeća, istraživačkih centara i sveučilišta u neizravnim djelovanjima iz Okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju te za širenje rezultata istraživanja (2012. - 2013.)

115

2012

L 047

25

 

 

32012D0093

 

 

 

(2012/93/Euratom)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2011. o Okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012. – 2013.)

132

2012

L 047

33

 

 

32012D0094

 

 

 

(2012/94/Euratom)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2011. o posebnom programu za provedbu Okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012. – 2013.) putem neizravnih djelovanja

140

2012

L 047

40

 

 

32012D0095

 

 

 

(2012/95/Euratom)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2011. o posebnom programu za provedbu Okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012. – 2013.) putem izravnih djelovanja Zajedničkog istraživačkog centra

147

2012

L 072

7

 

 

32012R0206

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 206/2012 od 6. ožujka 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn klima-uređaja i ventilatora (1)

154

2012

L 165

28

 

 

32012R0547

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 547/2012 od 25. lipnja 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn pumpi za vodu (1)

175

2012

L 180

4

 

 

32012R0622

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 622/2012 od 11. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 641/2009 u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode (1)

184

2012

L 192

32

 

 

32012D0413

 

 

 

(2012/413/EU)
Odluka Komisije od 19. srpnja 2012. o uspostavi godišnjih popisa prioriteta za razvoj mrežnih kodeksa i smjernica za 2013. godinu (1)

189

2012

L 278

1

 

 

32012R0932

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 932/2012 od 3. listopada 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja (1)

192

2012

L 315

1

 

 

32012L0027

 

 

 

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (1)

202

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top