EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_12_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
12. Energetika
Svezak 003

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.12.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

12.   Energetika

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 016

14

 

 

31971D0057

 

 

 

(71/57/Euratom)
Odluka Komisije od 13. siječnja 1971. o preustroju Zajedničkog centra za nuklearna istraživanja (JRC)

3

1974

L 316

12

 

 

31974D0578

 

 

 

(74/578/Euratom)
Odluka Komisije od 13. studenoga 1974. o izmjeni Odluke od 13. siječnja 1971. s obzirom na sjedište glavnog direktora Zajedničkog centra za nuklearna istraživanja (JRC) te njegovih odjela

6

1982

L 116

18

 

 

31982D0269

 

 

 

(82/269/Euratom)
Odluka Vijeća od 26. travnja 1982. o odobrenju sklapanja protokolâ između Komisije i Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije o izmjeni sporazumâ o suradnji u području kontrolirane termonuklearne fuzije i fizike plazme

7

1998

L 252

23

 

 

21998A0912(01)

 

 

 

Završni akt međunarodne konferencije i Odluka Konferencije o Energetskoj povelji o izmjeni trgovinskih odredaba Ugovora o Energetskoj povelji

8

1999

L 011

39

 

 

21999A0116(01)

 

 

 

Pravila o vođenju postupka mirenja u tranzitnim sporovima

32

1999

L 315

1

 

 

31999R2587

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 2587/1999 od 2. prosinca 1999. o određivanju ulagačkih projekata koje treba dostaviti Komisiji u skladu s člankom 41. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

38

2000

L 138

12

 

 

32000R1209

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1209/2000 od 8. lipnja 2000. o određivanju načinâ dostavljanja propisanih člankom 41. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

41

2003

L 192

15

 

 

32003R1352

 

 

 

Uredba Komisije (Euratom) br. 1352/2003 od 23. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1209/2000 o određivanju načinâ dostavljanja propisanih člankom 41. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

44

2004

L 052

50

 

 

32004L0008

 

 

 

Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju potražnje korisne topline na unutarnjem tržištu energije i o izmjeni Direktive 92/42/EEZ

47

2006

L 011

6

 

 

32006R0066

 

 

 

Uredba Komisije (Euratom) br. 66/2006 od 16. siječnja 2006. o izuzeću prijenosa malih količina ruda, sirovina i posebnih fisibilnih materijala od primjene pravila poglavlja o opskrbi

58

2006

L 114

64

 

 

32006L0032

 

 

 

Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ (1)

61

2007

L 131

1

 

 

32007R0549

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 549/2007 od 14. svibnja 2007. o provedbi Protokola br. 9 o Jedinici 1 i Jedinici 2 nuklearne elektrane Bohunice V1 u Slovačkoj uz Akt o uvjetima pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

83

2008

L 338

55

 

 

32008D0952

 

 

 

(2008/952/EZ)
Odluka Komisije od 19. studenoga 2008. o uspostavljanju detaljnih smjernica za provedbu i primjenu Priloga II. Direktivi 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ((priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 7294) (1)

87

2009

L 200

31

 

 

32009R0663

 

 

 

Uredba (EZ) br. 663/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavljanju programa za potporu gospodarskom oporavku dodjelom financijske pomoći Zajednice projektima u području energetike

94

2009

L 342

46

 

 

32009R1222

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (1)

109

2009

L 348

73

 

 

32009H1020

 

 

 

(2009/1020/EU)
Preporuka Komisije od 21. prosinca 2009. o sigurnoj provedbi uporabe goriva s niskim sadržajem sumpora u brodovima na vezu u lukama Zajednice (1)

122

2010

L 153

13

 

 

32010L0031

 

 

 

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka)

124

2010

L 180

7

 

 

32010R0617

 

 

 

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 od 24. lipnja 2010. o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 736/96

147

2010

L 182

15

 

 

32010D0398

 

 

 

(2010/398/Euratom)
Odluka Komisije od 15. srpnja 2010. o sklapanju Memoranduma o razumijevanju između Europske komisije i Međunarodne agencije za atomsku energiju koji se odnosi na EURDEP (Europsku platformu za razmjenu radioloških podataka)

155

2010

L 242

26

 

 

22010A0915(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Republike Indije u području istraživanja energije fuzije

158

2010

L 248

36

 

 

32010R0833

 

 

 

Uredba Komisije (EU, Euratom) br. 833/2010 od 21. rujna 2010. o provedbi Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji

165

2010

L 314

1

 

 

32010R1059

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa (1)

186

2010

L 314

17

 

 

32010R1060

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (1)

202

2010

L 314

47

 

 

32010R1061

 

 

 

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja (1)

232

2010

L 314

64

 

 

32010R1062

 

 

 

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora (1)

249

2010

L 346

5

 

 

32010R1233

 

 

 

Uredba (EU) br. 1233/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 663/2009 o uspostavljanju programa za potporu gospodarskom oporavku dodjelom financijske pomoći Zajednice projektima u području energetike

266

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top