Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_12_002_HR_TOC

Pristup zakonodavstvu Europske unije
12. Energetika
Svezak 002

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.12.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

12.   Energetika

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1958

P 017

406

 

 

31958R0003(01)

 

 

 

Uredba (Euratom) br. 3 o provedbi članka 24. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

3

1959

P 007

185

 

 

31959R0005

 

 

 

Uredba br. 5 o izmjeni popisa B iz Priloga IV. Ugovoru

11

1963

P 180

2849

 

 

31963R0007

 

 

 

Uredba br. 7/63/Euratom Vijeća od 3. prosinca 1963. o poslovniku Arbitražnog odbora predviđenog u članku 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

12

1975

L 193

37

 

 

31975R0701

 

 

 

Uredba Agencije za opskrbu Europske zajednice za atomsku energiju o izmjeni Pravila Agencije za opskrbu od 5. svibnja 1960. o određivanju načina uravnoteženja ponude i potražnje za rudama, sirovinama i posebnim fisibilnim materijalima

18

1979

L 183

1

 

 

31979D0639

 

 

 

(1979/639/EEZ)
Odluka Komisije od 15. lipnja 1979. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke Vijeća 77/706/EEZ

20

1994

L 380

3

 

 

21994A1231(51)

 

 

 

Završni akt konferencije o europskoj energetskoj poveljiUgovor o Energetskoj poveljiProtokol uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima

30

1997

L 296

32

 

 

21997A1030(01)

 

 

 

(1997/738/Euratom)
Sporazum o suradnji u mirnodopskoj uporabi nuklearne energije između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Vlade Argentinske Republike

140

1998

L 069

1

 

 

31998D0181

 

 

 

(1998/181/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 23. rujna 1997. o sklapanju, od strane Europskih zajednica, Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima

149

2001

L 031

21

 

 

32000L0084

 

 

 

Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena

152

2006

L 400

86

 

 

32006D0971

 

 

 

(2006/971/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006. o posebnom programu Suradnja za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (1)

154

2006

L 400

404

 

 

32006D0976

 

 

 

(2006/976/Euratom)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006. o posebnom programu za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2007. – 2011.)

205

2008

L 020

11

 

 

32008D0072

 

 

 

(2008/72/Euratom)
Odluka Komisije od 22. studenoga 2007. o sklapanju sporazumâ u obliku razmjene pisama između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Švicarske Konfederacije (Švicarske) o primjeni Sporazuma ITER, Sporazuma o povlasticama i imunitetima za ITER i Sporazuma o širem pristupu na državnom području Švicarske te o članstvu Švicarske u Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzijeSporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice za atomsku energiju i Švicarske Konfederacije o primjeni Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER, Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER i Sporazuma između Euratoma i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije na državnom području Švicarske KonfederacijeSporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice za atomsku energiju i Švicarske Konfederacije o članstvu Švicarske u Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije

215

2010

L 098

12

 

 

32010D0222

 

 

 

(2010/222/EU)
Odluka Komisije od 19. travnja 2010. o ulasku Europske komisije u Globalno partnerstvo za bioenergiju

227

2010

L 242

33

 

 

32010D0488

 

 

 

(2010/488/Euratom)
Odluka Vijeća od 16. studenoga 2009. o odobrenju sklapanja, od strane Komisije, Sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Savezne Republike Brazila u području istraživanja energije fuzijeSporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Savezne Republike Brazila u području istraživanja energije fuzije

228

2010

L 258

1

 

 

32010R0844

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 844/2010 od 20. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na uspostavu skupa godišnjih statistika o nuklearnoj energiji i prilagodbu metodoloških upućivanja sukladno NACE Rev. 2 (1)

236

2011

L 154

1

 

 

32011D0334

 

 

 

(2011/334/Euratom)
Odluka Vijeća od 21. studenoga 2006. o odobrenju sklapanja, od strane Komisije, Sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, koju predstavlja Komisija Europskih zajednica, i Vlade Republike Koreje u području istraživanja energije fuzijeSporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju koju predstavlja Komisija Europskih zajednica i Vlade Republike Koreje u području istraživanja energije fuzije

291

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top